Bandi Bácsi! Köszönet eddigi munkásságodért! Tudom, hogy az eddigi kormányok nem tettek semmit ügyeidben, s most a jelenlegitől várod a

Az arzénnel és szennycsatornákkal szennyezett ivóvizet és a KCl kálisóval mérgezett kenyeret és egyéb élelmiszereket egészségjavítónak, a tiszta (desztillált) ivóvizet és a tiszta NaCl konyhasóval készített kenyeret (ételeket) pedig mérgezőnek hazudják a magyar lakosság felé az Országgyűlés, a Kormányok és a minisztériumi vezetők is, nyilván azért, mert az alábbi talmudi és mózesi törvények betartására törekednek.

 

A zsidók életét meghosszabbító, őket betegségeikből kigyógyító, meddőség akadályozó fő eszközei: 1./ tiszta NaCl konyhasóval utánsózott kenyér, 2./ desztillált ivóvíz (pl. a tiszta esővíz). A nemzsidókat irtás fő eszközei: 1./ A tiszta NaCl konyhasóval kellő mértékben sópótlást akadályozás, 2./Bebeszélik, hogy az NaCl konyhasó helyett jobb a KCl kálisó, és kálisóval mérgezik a nemzsidók kenyerét és egyéb élelmiszereit. 3./ Bebeszélik, hogy az arzénesnél is mérgezőbb a desztillált ivóvíz, s hogy “legegészségesebb élelmiszerük” a vírusokkal és egyéb szennycsatornaanyagokkal, műtrágyákkal és növényvédelemhez használt mérgekkel is szennyezett, csak homokon-kavicson átszűrt és klórozott ivóvíz. Mindezt a zsidók helyi szaporodásával, rablási igényeivel arányosan,- a mintavételek közötti időszakban - az élelmiszerszennyezés arányait tervszerűen szabályozva folytatják, a Talmud és a Biblia (Mózes) alábbi törvényei által minden zsidóra kötelezően előírt alábbi módokon:

 

Talmud: Maimoides mondja: “…Vedd tudomásul, hogy a nazarénusok népe, akik Jézus után tévelyegnek, habár tanaik különböznek, mégis valamennyien bálványimádók, … és hogy velük úgy kell bánni, mint a bálványozókkal szokás.... Így tanítja ezt a Talmud. (Misna-Tora, Aboda zara I. 3-hoz.)”

 

SZENT BIBLIA (Dusicza Ferenc, Pécsi Szikra Nyomda):

 

Mózes V. könyve 7. rész

A bálványimádókkal barátkozni s őket kímélni nem kell.

2. És adja őket az Úr , a te Istened a te hatalmadba, és megvered őket, mindenestől veszítsd ki őket; ne köss velük szövetséget, és ne könyörülj rajtok.

22. És lassan-lassan kiűzi az Úr, a te Istened e népeket te előled. Nem lehet őket hirtelen kipusztítanod, hogy a mezei vadak meg ne sokasodjanak ellened.

Mózes II. könyve 23. rész:

Igazságról, felebaráti szeretetrõl és ünnepek megtartásáról való törvények.

 

25. És szolgáljátok az Urat a ti Isteneteket, akkor megáldja a te kenyeredet és vizedet és eltávolítom ti közületek a nyavaját.

26. El sem vetél, meddõ nem lesz a te földeden semmi: napjaid számát teljessé teszem.

27. És rettenésemet bocsátom el elõtted és minden népet megrettentek, amely közé mégy és minden ellenségedet elfutamítom elõtted.

28. Darazsat is bocsátok el elõtted és kiûzi elõtted a Khivveust, Kananeust és Kitheust.

29. De nem egy esztendõben ûzöm õt ki elõled, hogy a föld pusztává ne legyen és meg ne sokasodjék ellened a mezei vad.

30. Lassan-lassan ûzöm õt ki elõled, míg megsokasodol és bírhatod a földet.

 

33. Ne lakjanak a te földeden, hogy bûnbe ne ejtsenek téged ellenem, mert ha az õ isteneiket szolgálnád, vesztedre lenne az néked.”

Talmud, Baba kamma 93 b. lap: “Betegség alatt az epét kell érteni, még pedig azért, mert az 83 betegségnek van kitéve; a betegség szó ugyanis ezt a számot adja. De mindezt elűzi egy sóskenyér és rá egy korsó víz. (Ugyanez áll a Baba m. 107. b. alatt is.)”

Talmud, Taanith 10 a. lap: “...Izrael országa esővizet iszik, az egész világ pedig a maradékot. Izrael országa iszik először és azután az egész világ, hasonlóképpen az olyan emberhez, aki sajtot készít, az élvezhető részt kiválasztja, a hasznavehetetlent meg otthagyja.”

*

A fenti és a mellékelt, ill. hivatkozott bizonyítékok alapján felkérem Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter, miniszterelnök-helyettes urat, hogy indítson közérdekű pert itthon és nemzetközi bíróságokon is annak érdekében, hogy nyilvánítsák emberi jog sértőnek és helyezzék hatályon kívül a fajirtó fenti mózesi és talmudi zsidó törvényeket, mivel azok jelenleg is arra kötelezik a zsidókat, ők pedig az általuk megvásárolt és/vagy zsarolható országgyűlési-, önkormányzati-, és kormányszintű tisztviselőket, hogy ezek a bűnözők tudatosan olyan arányban fertőzzék, mérgezzék a magyar nemzsidókat, keresztényeket és a nem vallásos zsidókat is a zsidó lakosság hazánkban szaporodása arányában, az ún. “véletlenített élelmiszer mintavétel” kijátszásával, vagyis az elkövetőkre személy szerint nehezen rábizonyítható tervszerű ivóvíz- és élelmiszerrontással, amennyi ingatlanunkat és nyugdíjbefizetésünket átjátszani akarnak a fajirtási bűnözésük hasznát élvező zsidóknak és bérenceiknek. Hogy a nemzsidók szaporodóképességét, létszámát, élethosszát csökkentéssel tőlünk (is) ingatlant és nyugdíjbefizetést elrablás közzétett izraeli projektnek felel meg, lásd a “navracsics-közerdeku-pert-fajirto-zsido-torvenyek-ellen-130329” mellékletben! Nagyszámú további hatáskalibrálási méréstani stb. konkrét bizonyíték is közzé van téve itt: www.aquanet1.net76.net. A www.aquanet.fw.hu honlapunkon is rajta voltak, de eltüntették az internetről az ellenem hamisan vádaskodók, akik ellen a Bp. II. és III. kerületi Ügyészség (B. 2589/2013/1.) emiatt nem hajlandó vádat emelni.

 

Verőce, 2013. 03. 29.

 

Állam helyett kárelhárítóként a Ptk. 484-487. § alapján:

Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc s.k.

(szem.sz.: 1-420415-0215, an.: Bartha Edit)

okl. vill. mérnök, akadémiai méréstani szakértő

Agroanalízis Tudományos Társaság gmk v.a.

Cégbíróság által kijelölt végelszámolója,

Hungary 1036. Budapest, Lajos u. 115. 3/18.

Email: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com

Website: www.aquanet1.net76.net

Copy: Fővárosi Törvényszék t. Cégbírósága részére

Hivatkozás: Cg.01-04-231575