2015

Átlépés

Bemutatkozás

Amikor a változás szelei fújnak a pesszimisták falakat emelnek, az optimisták pedig vitorlát bontanak."

Legfrissebb hozzászólások
Feedek
Megosztás
Címkefelhő

Szeretet - gyűlölet

– Mi okból gyűlölöd oly nagyon az egyiptomiakat, Aziru? – kérdeztem.
Aziru göndör szakállát simogatva, ravaszul mosolygott, és így válaszolt:
– Ki állítja, hogy én gyűlölöm az egyiptomiakat, Szinuhe? Hiszen téged sem gyűlöllek, pedig te is egyiptomi vagy. 
Gyermekkoromban én is a fáraó aranyházában nevelkedtem, miként atyám, és Szíria minden más fejedelme, így hát jól ismerem az egyiptomi szokásokat, és tudok olvasni és írni is, bár a tanítóim sokszor megráncigálták a hajamat, és az én körmömre többször rácsaptak nádpálcájukkal, mint más tanítványaikéra, mert szíriai voltam. 
De azért cseppet sem gyűlölöm az egyiptomiakat, mert midőn értelmem növekedett, sok bölcsességet tanultam náluk, amelyet ellenük fordíthatok majd, ha eljön az ideje.

Ott tanultam meg, hogy a művelt emberek előtt minden nép egyenlő, és nincsen köztük különbség, mert minden gyermek csupaszon jön a világra, akár szíriai, akár egyiptomi.

Ott tanultam meg, hogy egyik nép sem bátrabb, vagy gyávább, kegyetlenebb, vagy könyörületesebb, igazságosabb, vagy hamisabb a másiknál, hanem mindegyik népben akadnak bátrak és gyávák, jók és rosszak, hasonlóképpen Szíriában és Egyiptomban is.

Ezért a vezérek és uralkodók maguk senkit nem gyűlölnek, és nem tesznek különbséget a népek között. Ám az ő kezükben a gyűlölet hatalmas erő, hatalmasabb, mint a fegyver, mert a kar, gyűlölet nélkül, nem képes felemelni fegyvereket.

‪#‎MikaWaltari‬: Szinuhe

Beszélgessünk...

Beszélgessünk a Szeretetről, mely nincsen sehol. Beszélgessünk a Hitről, melyet önös érdekek képlékeny metamorfózisainak falai közé szorítottunk. Beszélgessünkaz Igazságról, mely a maga Szent valóságában, pőrén senkit nem érdekel, csak az, amivé farigcsáljuk. Beszélgessünk a Hűségről, egy vidám szilveszteri kabaréban… és miután kellőképpen kiröhögtük magunkat, tapsikálva ordítsuk: „megőrülööök!!!” 
Ha valami idióta életkomédiása, cirkusz porondjára szalajtott bohóc, beszédre merné nyitni a száját Becsületről, Hűségről, Tisztességről, Lelkiismeretről, Felelősségről, először kérdezzétek meg: mik ezek? Aztán rúgjátok jól seggbe: A bohóc ne prédikáljon és főleg, csak és kizárólag bohócként létezzen…
„Szeressetek engem…” aztán miért? … és az összes hüvelyk lefelé mutat.
Beszélgessünk Istenről… megkérdik ki az istened és jól szolgál-e? 
Beszélgessünk prédikátorokról, akik azt hirdetik: Isten engem szolgál, így hát kövessük, kövessetek! Utánam, balga birkanyáj!
Beszélgessünk… miről beszélgessünk még?
Már nincs miről… Nevessünk inkább… 
The man who laughs… Gwynplaine… „Vagy ő jön vissza, vagy én megyek el. Minthogy nem jöhet vissza, el kell mennem. Meghalni jó, nem is nehéz, ami itt kialszik, az máshol újra felgyullad. Itt, ezen a földön örökös szívszorongás az élet. Az ember nem lehet örökké boldogtalan. Tehát felmegyünk a csillagokba, házasságot kötünk, soha nem válunk el egymástól, csak szeretjük, szeretjük egymást.”
Ugye milyen röhögnivaló? 
A vak lány volt az egyedüli a látók világában, aki Látott. Ő tudta egyedül, hogy minden, amit a röhögő, kiröhögött ábrázat takar, az halálosan komoly…
És ha akad olyan aki úgy érzi, titokban, suttyomban, a régi gyermekkor biztosnak hitt rejtekében, egy magába fogadó, oltalmat nyújtó szénakazal rejtekében, egy pókhálos padláson, ha kikívánkozik, egy csepp könnyet is kiejthet…(Székelyek)

Szeretet

Kaphatsz bárkitől, bármennyit, valakitől, bármit, az értékét soha nem az szabja meg, amit kifelé felmutathatsz belőle, amit birtokolsz általa, amiről beszámolhatsz, amivel elszámolhatsz… hanem csak és kizárólag annyi, amit a lelkedben megőriztél, ami a lelked ajándéka lett belőle és általa, egy érzés formájában, mely abban a pillanatban született meg benned, amikor elfogadtad.
Ez a világ a pénz világa… vagy azért küzdesz, hogy valamennyi legyen, vagy azért hogy megtartsd ami van, vagy pedig azért, hogy még több legyen… és ez a fajta küzdelem kiszorítja a lelkekből a szeretetet, a megértést, az önzetlenséget… Istent.
Ám ha valóban igaz vagy, fel fogod majd ismerni önmagadban, mikor már elfogyott az idő, kifogytunk szétosztható javainkból, a lehetőségek forrásai is kimerültek és a tehetetlenséged markának szorításában tartja a nyakad, hogy akkora már csak a Szereteted marad… megmarad, mert örök…
Az egyedüli, melyet még nyújtani tudsz, az egyedüli, mely vezette minden eddigi és vezeti minden elkövetkezendő cselekedetedet… Ő volt az idő, az osztott javak, a lehetőség, a tett… volt, van és lesz, akkor is, ha így pőrévé lényegülve, nem kell már senkinek…

Hun Küldött

Szeretet

"Nincs nehézség, amelyet elegendő szeretet le nem gyűr,
nincs kór, amelyet elegendő szeretet meg nem gyógyít,
nincs ajtó, amelyet elegendő szeretet ki nem nyit,
nincs szakadék, amelyet elegendő szeretet át nem hidal,
nincs fal melyet elegendő szeretet földre nem rombol,
nincs bűn, amelyet elegendő szeretet meg nem vált.
Nem számít, milyen mély a baj gyökere,
milyen reménytelen a kilátás,
milyen kusza a szövevény, milyen nagy a hiba.
A szeretet kiteljesedése mindet megoldja.
Bár eléggé tudnátok szeretni, nem volna nálatok boldogabb és hatalmasabb a földön."

Popper Péter: Lélekrágcsálók

"Mindenki – egyénileg és kollektíven is – azt hangsúlyozza, amiben fogyatékossága vagy hiánya van. Mindig azt kell bizonygatni szavakban és jelszavakban, ami nincs – ami van, az nem szorul igazolásra. Ezért azt gondolom, hogy amikor egy társadalomban már minden csatornából a szeretet fontossága ömlik, akkor joggal kezd gyanakodni az ember, hogy valójában érzelmi és morális válság van."

Popper Péter: Lélekrágcsálók


A szeretet himnusza

Igazi "csemege", Jávor Páltól: Pál apostol első levele a Korintusiakhoz.

Szeretet, Bölcsesség, Gyógyító erő – Laár András, Jakab István

Amikor már úgy gondolod, hogy minden elveszett, akkor még minden esélyed meg van arra, hogy változtass az életeden és ezáltal elérd a teljességet. Ehhez a legegyszerűbb és legnagyszerűbb eszköz a közös meditáció által összeadott tudatos teremtés, amelynek az alap mantrája: szeretet, bölcsesség, gyógyító erő.

Videó link: http://www.vntv.hu/vivanaturavideo.php?vid=ee80037af

A videó fellelése előtti napon az jött le, hogy segítse a magyar a magyart. Aki megteheti, a tehetős segítse azt, aki bajban van (tehetetlen). A karma felülírható, erre lehetőség, engedély van.

András a videóban is arról beszél, hogy akinek van 13 milliárdja, akar egy 14. milliárdot. Arról is beszél, hogy amíg Magyarország eladósodott, addig sokan nagyon meggazdagodtak. Lehet, hogy nemcsak annyival, amennyi az ország adóssága, de legalább annyival.

Ezt a pénzt vissza kell juttatni. Azt, amit elvett a közösből. Persze, sosem teszi....(?)

Szókratész arról gondolkodott, hogy a gazdag meddig segítse a szegényt?

Addig, amíg ő is szegénnyé válik, ezzel eggyel gyarapítva a szegények táborát?

Vagy addig, hogy mindig adni tudjon, de maradjon gazdag?


Benedek Elek: Dal a szeretetről


Hol ringott bölcsőd: palotában,
Vagy kis kunyhóban, sose kérdem,
Itt vagy ott, egy az valójában,
Ez nem szégyen, az meg nem érdem.
Más, amit kérdek tőled, gyermek,
Nézz a szemembe s úgy felelj meg:
Van-e szívedben szeretet?
Köztünk barátság így lehet.

Igaz szívvel ha tudsz szeretni,
Jöhetsz velem kéz-kézbe térve,
Csöpp szeretetért én tengernyi
Szeretetet adok cserébe.
Nincs gyűlölség, ahol én járok,
Be van temetve minden árok,
Mely embert s embert valaha
Egymástól elválaszt vala.

Ahol én járok, gazdag ember
Nincs, ámde szegényt sem találtok;
Kedve és tudás kit hova rendel,
Ott dolgozik, s nem hallasz átkot.
Erős a gyengét gyámolítja,
Senki a másét nem áhítja:
Kinek munkán a tenyere,
Mindég puha a kenyere.

Ahol én járok, teste, lelke
Tiszta öregnek s ifjú népnek;
Nagy és kicsiny versenyre kelve
Munkára minden jónak s szépnek.
Gyűlölség szennyét kisöpörvén,
Szeretet itt a legfőbb törvény:
Egyetlen lánc, mely megmaradt - -
Nyomán egy csöpp vér sem fakadt.

Szeretet lánca! Kössed egybe
Szívét nagyoknak s gyermekeknek!
Gyűlölség! Légy úgy eltemetve,
Hírét se halljuk létednek!
Ez országnak minden lakója
Egymást szeresse, védje, ójja:
Naggyá ország csak így lehet - -
- Csudát művel a Szeretet.

A szenvedélyes szeretet felemelő ereje

Az emberi kapcsolatok világában átütő változás következik be a következő hetekben. Feketén-fehéren kiderül az Igazság. Feketén-fehéren kimutatjuk igazi érzéseinket és szeretetünket. Feketén-fehéren megmutatkozik az Égi elrendelés.
Feketén-fehéren megmutatkozik az Isteni Törvény sorsunk új irányával kapcsolatban. 
Ami eddig kérdéses vagy bizonytalan volt, az július végén, augusztus közepén ellentmondást nem tűrően, radikálisan és kézzel foghatóan eldől. Sarkalatosan az egyik – vagy sarkalatosan a másik irányba. Nem lesz középút. 
Mindaz a helyzet, amiben az elmúlt időkben éltünk, most gyökeres fordulatot vesz. Mindennek hatására a következő hetekben vehemens erővel indul el az újjászületés és a szenvedélyes szeretet teremtő erejének elrendelt ideje. 

A teljes újjászületés és a gyógyulás nyarát éljük. Korszakalkotó időket. Ha ez a nyár véget ér, más semmi nem lesz olyan, mint előtte volt. Az élet egy magasabb minőségben folytatódik tovább. 

A Fény-háromszög július 16-tól felállt és július utolsó hetében megkezdi intenzív működését. 
Ezen a nyáron szó szerint szétfeszítjük a korlátainkat! Vagy inkább robbantjuk. De nem kis kézi gránáttal, hanem atombombával. Nyár végére mindaz, ami értéktelen volt életünkben, vagy ami eddig korlátozott, az radikálisan és végérvényesen összeomlik. Azért, hogy a helyén egy új, egy tisztább, egy magasabb minőség szülessen meg! Az Égiek az Isteni Törvény és a Bölcs Szeretet megnyilvánulásával mutatják meg a helyes irányt. 

Csak a szív szava dönt! A logikus földi gondolkodással szemben kizárólag csak arra hallgassatok – bármilyen döntés meghozatalában – amit a szívetek üzen! Még ha talán eltér is az addig megszokottól, akkor is. A minőségi emelkedést csak ez hozza meg. Aki megtanul az Égiek fejével gondolkozni ezen a nyáron, az emelkedni, sőt szárnyalni fog a Főnix-el. 

Ezen a nyáron a próbákat kiállva pontosan a hit és a legtisztább szeretet erejével lehet mindent átminősíteni és magasabb szintre emelkedni! A szeretet bölcsessége a kulcs. Azokon az élet területeken, ahol az elmúlt időkben próbára tették az Égiek a hitünket, ha elég erősen, kitartóan és rendíthetetlenül hittünk, hát most pont OTT kapunk lehetőséget arra, hogy a hit erejével kézzel fogható minőségi sorsfordulatot teremtsünk.

Siller Éva oroszlányi jósnő

Szeretet