2015

Átlépés

Bemutatkozás

Amikor a változás szelei fújnak a pesszimisták falakat emelnek, az optimisták pedig vitorlát bontanak."

Legfrissebb hozzászólások
Feedek
Megosztás
Címkefelhő

Szent László ünnepe

Szent László ünnepe


Árpád-házi királyaink közül a legnépszerűbb uralkodó Szent László. A nép máig sok mondát őriz bátorságáról és kegyességéről.

A győzelmes László király, Boldogasszony vitéze, máig a magyar katonák védőszentje. A középkor és az újkor folyamán nevének oltalma alatt vonultak a csatába és csatakiáltásukban is őt emlegették.

szentlaszlo

Küzdelmes évek

A magyarok egyik legnagyobb királya I. Béla és Richéza lengyel hercegnő nászából született, 1046 körül. Vitézségét apjától örökölte, akinek hírneve a Magyar Királyságon kívül jól ismert volt a szomszédos népek között. A magyar főurak hívására a család hazaért, László is már itthon nevelkedett és sok viszontagságon ment keresztül. Mintha csak a népmesei hősök küzdelmes élete elevendett volna meg történeteiben! Apja és András király közötti küzdelem miatt is állandó veszélyben volt bátyjával együtt, Béla király halála után pedig Salamon király és udvara áskálódott a két herceg ellen.

szentlaszlofresko

A tehetséges herceg

László herceg annyira tehetséges volt, hogy már egészen fiatalon a keleti végeket igazgatta. 1068-ban győzelmet aratott az úzok ellen. Ezt a csatát akkor értékeljük igazán, ha megnézzük, hogy keleti águk, az oguzok milyen hatalmas hódítást hajtottak végre a Kárpátoktól keletre, uralmuk alá hajtották a kelet-európai síkság nagy részét, elfoglalták a Kaukázust és Mezopotámia jó részét. Bizáncra is hatalmas vereséget mértek, az egykor virágzó kelet-rómaiak egész ázsiai területüket elvesztették. A hatalmas sztyeppei térségben egyedül a magyar herceg állította meg őket! Hírneve különösen akkor kapott szárnyra, amikor a világraszóló győzelme után, a kerlési ütközet után megmentett egy magyar lányt, akit egy úz harcos elrabolt. Az 1074-es mogyoródi csatában is kitűnt bátorságával, akkor a Géza ellen támadt Salamon király seregét futamította meg. A magyar szent egy látomásban megjósolta bátyjának, hogy ő lesz a magyarok királya, egy jelenés pedig megmutatta a testvérpárnak, hogy hová építsenek templomot. A hun utód magyaroknak megint szent vezetőállatuk, a csodaszarvas jelent meg és jelölte ki a váci székesegyház alapját.


Királyi trónon

Az egyik legnagyobb magyar királyt hivatalosan meg sem koronázták. Ahogyan a Képes Krónika tudósít, ő nem a földi, hanem az égi koronát akarta elnyerni. A koronázásra azért nem került sor, mert akkor még élt Salamon, az elűzött uralkodó. A magyar királyválasztók és a nép együttes akarata azonban felülírta a régi jogszokást, hiszen mindenki elismerte László uralmát. A király megerősítette a magyarok uralmát, Hungária területét gyarapította, megszerezte Szlavóniát és Horvátországot, a két terület nagy önállóságot kapott a magyar királyoktól. Idehaza rendet teremtett, szigorú törvényeivel megszilárdította a közbiztonságot és a tulajdon védelmét. Nemcsak a világi, hanem az egyházi életet is szabályozta. Ezen kívül számos templomot és kolostort alapított, melyeket gazdagon felszerelt.

szentlaszlokerles

Szent király

Szigorúsága ellenére mindenki szerette a szent királyt, alig távozott el a másvilágra, máris kialakult kultusza. Előbb Somogyváron, majd Váradon helyezték örök nyugalomra. Arcvonásait a Kolozsvári tesvérek szobra örökítette meg számunkra, ezt mentette át hermája, melyben jelenleg koponyacsontját őrzik. A hun elődökhöz hasonlóan ő is hatalmasra nőtt, egy fejjel kiemelkedett katonái közül. Szent Lászlóról mondák tucatja keletkezett, hol forrást fakasztott, hol gyógyulást hozott katonáinak, sokszor pedig a székelyeket és csángókat védte meg az ellenségektől. Alig hunyta le a szemét 1095 nyarán, megkezdődött sírjához való zarándoklat, egyszerű emberek és nemesek tömegével keresték fel sírját, ahol gyógyulást, vigasztalást kerestek. A pereskedők is az ő igazságosságában bíztak, sokszor ott tettek esküt. A már kialakult kultusz alapján III. Celesztin pápa 1192-ben László királyt a szentek sorába iktatta.


OB

barikad.hu

Sacra Corona .... Szent László teljes film