2015

Átlépés

Bemutatkozás

Amikor a változás szelei fújnak a pesszimisták falakat emelnek, az optimisták pedig vitorlát bontanak."

Legfrissebb hozzászólások
Feedek
Megosztás
Címkefelhő

A Szent Korona vétójoga a pápaválasztásnál

Krisztus földi helytartójának megválasztásába a pápaság által adott joggal a világon csak egyetlen világi uralkodó szólhatott bele: a Szent Koronával felkent magyar király.

A jog eredete egyes történészek szerint abban keresendő, hogy a magyar királyt nem apostolinak, hanem apostolnak ismerték el. Mint a vétójog is mutatja, ehhez mérték jogait, de ehhez mérték az Árpádok, s aztán a többi magyar király kötelességeit is. S velük együtt Magyarország, a magyar nemzet kötelességét is a hit terjesztésében és megvédésében.

A vétójoggal a magyar király ritkán élt. Legutóbb Ferenc József használta - nem az osztrák császár, hanem a magyar király jogán -, amikor 1905-ben megvétózta a franciabarát és szabadkőműves hírében álló Rampolla bíboros pápává választását.

Írjuk le tehát még egyszer: a Szent koronával megkoronázott magyar királynak vétójoga volt a pápaválasztásnál. Egy kis érdekesség a múltból, vagy több annál…

KLIKK: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=AZvxSzf2UZ4

35 éve tért haza a Szent Korona

Harmincöt éve, 1978. január 6-án érkezett Magyarországra a Szent Korona és vele együtt a koronázási jelvények is. Az 1945 tavaszán Ausztriában amerikai kézre került nemzeti ereklyéket Cyrus Vance amerikai külügyminiszter adta át az Országházban "az amerikai nép képviseletében" a magyar népnek.
http://www2.echotv.hu/belfold/35_eve_tert_haza_a_szent_korona.html

Kozsdi Tamás: Gondolatok...

Gábriel arkangyal (aki a Magyar Koronát hozza) napján..
http://www.terhullamok1.eoldal.hu/cikkek/dolgozatok/gondolatok-a-magyar-korona-meghamisitasa-es-az-ellene-elkovetett-ordogi-tettek-felett.htmlKozsdi Tamás: Gondolatok a Magyar Korona meghamisítása és az ellene elkövetett ördögi tettek felett.
2012. március 24.
A főhatalom szent István koronájában nyugszik. „csak a szt. István koronájával való koronázás ad törvényes királyt Magyarországnak” – írta 1309-ben a magyar püspöki kar a Bonifác pápától küldött koronázás utáni ünnepi diplomában. (Lutter 1917. 8.)

Minden jog forrása I. István koronája 1038. aug. 15 óta. Olyannyira égető volt ez az igazság, hogy 1440-ben I. Ulászló - mivel Kottanerné ellopta és elzálogosította a magyar koronát, tehát nem volt a koronázásnál - I. Ulászlót a szt. István SZOBRÁT ÉKESÍTŐ !!! koronával koronázták meg. (ekkor még bizonyosan NEM létezik az a korona - úgy ahogy ma van - amelyik ma a Parlamentben van)

A törekvések ami azóta idegenszívből a korona felé közeledtek azt célozta hogy ezt a I. Istváni jogot megszerezze.

Aljas tetteire vannak már nyomok más téren is:
1. eltüntette az összes oklevelet (ezerszám), ami kapcsolódott ehhez a joghoz. (A Tatárjárás előtti 240 évnyi magyar királyságból kb. 300 db oklevél maradt fenn, aminek 15% biztosan hamis - állapította meg Fejérpataky a 20. sz. közepén) Ez annyit tesz, hogy a magyar királyság fénykorából évente 1 azaz EGY db oklevél maradt fent átlagban, és az is többnyire arról szól hogyan kapott RÓMA és a hozzánk beengedett ! egyházuk valamilyen jogot, birtokot, jószágot.
2. ha el nem is lopta a beavató koronát (1310-ben még Apor vajdánál van, tehát ekkor még biztos nem úgy néz ki a magyar korona ahogy ma hisszük), legyártotta a saját képére (rátette szentjeit, feltűzte rá a keresztjét, összeszövetkezett Bizánccal stb.), és utólag elkészítette hogy ez volt az eredeti szent Istváni korona, tehát "ÖVÉ" a jog Magyarország felett. Az ördög ilyen rafinált. Illetve a katonái...

Tehát:
- A 16. sz. végén hamisított egy pápai bullát (1000. márc.-i keltezéssel), hogy ő adta szt. István koronáját. (ld. Karácsonyi 1891. 216. bizonyítását amiben porig semmisíti az aljas hamisítót.)
- Korabeli részekből összeállított egy koronát és eladja igazinak. (De kormeghatározást nem engedélyez évtizedek óta a Koronán (pedig van alkalmas műszer Bp-en, csak át kéne vinni egy taxival), mert akkor kiderülne percre hogy hány éves a tárgy és az is hogy hol bányászták az aranyat amiből a tárgyak, részek készültek.)  
- meghamisitották a koronázó templom helyét is és a királyaink sírhelyét is, kitaláltak egy másik várost erre. Székesfehérvárt. A korabeli iratainkban Fehérvár szerepel rendszerint, vagy Székes Fejérvár, de semmiképp sem a mai Székesfehérvár. Az ördög csinálja azt hogy másol. Isten AZ!

Ennyi elő hang után az a fő kérdés milyen volt I. István koronája, amelyik őrzi a jogot. Amelyik jog - Máriával kötött szerződés szerint - MA IS a magyarok joga.

XXXXXXXXXXX

Jelenleg két db Jézus kép is van a koronán, eléggé lelkesen van rápakolva, pedig:

- Jézus kép bizonyosan nem volt (egyáltalán) az eredeti koronán, Miért?
1. a szkíta kereszténységű magyarok nem voltak bálványimádók, nem ábrázolták volna az Isten egyszülött fiát egyik megtestesült alakjában sem. Azok ábrázolták, akiknek ez az egy megtestesülés volt a felismerés, hogy fontos, vagy épp olyan fiatal népek, hogy nem éltek többször 2000 évet, hogy több ilyenről is lenne emlékezetük.
2. Az abroncs Jézus képe az egyetlen gányul utólag befoglalt zománc a koronán ahol a fej mögött nem ZÖLD hanem KÉK a glória fénye. Vagyis ezt az ikont egy másik tárgyhoz készítették és nem a Szent Koronához. Ugyanehhez a képhez kapcsolódó probléma, hogy a 4 ismert 16. sz.-i magyar un. "országtáblák"-on a Korona is megjelenik és azokon NEM ez a Jézus ábrázolás jelentkezik hanem ahol GÖMB van a kezében és nem az élet könyve. Vagyis a Korona Krisztus képén a világbíró az ITÉLŐ krisztus képe előbb rajta volt, mint most. Aki lecserélte, félhetett hogy Jézus visszatér és ítélni fog. Pedig fog.
3. a szkíták nem Jézustól eredeztetik a megváltás tanát. Ez utóbbit valahol Egyiptom mitológiájában avagy az elsüllyedt nagy Nyugati kontinensen kellene keresni. (Hogy szellemiségük ily régi arra a fej feletti madár ábrázolás lehet jelölő). Az 1970-es években megtalált Ordoszi aranykorona (Ordosz volt a beavatottak központja, amely a 4. században Európa felé költözött és 433-ban Buda és Attila hozta a mai Duna vonalához) Az ordoszi aranykoronán egy madár van legfelül, jelezve hogy ez Garuda/Turul stb. szellemiség alatt áll. Krétán a mükénéi kultúrában megtalált (knosszoszi lelet) Anyahita istenanyánk fején is ott ül a madár. Krétán, Európában. Egyiptomban a fáraó feje feletti madárról pedig sok lelet ismert.. Ez EGY ÉS UGYANAZ a madár és szellemiség. Az ordoszi korona kapcsán pedig van párhuzam a kárpátokba hozott szellemiséggel. Így arra is választ nyerhetünk, hogy:

- Kereszt biztosan nem volt a koronán. Miért?
1. Ronda módon gányolták a felső pantokrátor képre. Több korabeli kutató kimondja ezt, pl. Harsányi (1938) szerint csak az 1310-es I. Károly koronázáskor került rá. Megmunkálása mindenképp utólagos ráhelyezésre utal, pláne hogy eredetileg a felső pantokrátor köldöke nem volt kifurva, ezt a zománcok pergése mutatja. Az odacsavarozás szerencsétlenségére az is utal, hogy a 19. sz. közepén újra kellett fogatni a felső zománcképhez, mert lifegett a kereszt.
2. A korona felső része a koronacsakrát avatja (hangolja) a kiválasztottnál (aki NEM lehetett csecsemő, mint később erőlködtek a hozzá nem értők Habsburg csecsemőkre "programozni" I. István és a magyarok jogát; csecsemőnek még nincsenek meg azok a szervei a fejében amelyek egyáltalán rezonálnak a beavatásra.) Egy kereszt alakú tárgy semmit sem tud avatni senkin. Ez beavatási nonszensz ott azon a helyen. Aki ráhelyezte, a kereszt (római v. akár görögkeleti egyház) hegemóniáját akarta ábrázolni a mindenkori magyar királyon. Ez az Árpádok érájában nem elképzelhető, ahogy Hunyadi Mátyás koráig sem, tehát ez a kereszt bolondéria - ahogy a pápai bulla hamisítása is - a 16. sz.-ban készülhetett. Hunyadiék mikor 1463. júl. 24-én Wiener-Neustadtba küldenek a halom arannyal visszakapott koronáért velük utazik - biztosítékként - a legöregebb koronaőr, pont azért hogy azonosítsa, mert elterejdt a hír, hogy nem azt kapják vissza, mint amit 1440-ben Kottanerné elrabolt. Sopronban 4 napig mindenki megnézhette a koronát és nem írt le egy főúr se egy jegyzetet se arról hogy nem azt a koronát látta volna, mint amiről valamelyik őse (aki koronaőr v. csak bennfentes volt) bizonyosan mesélt odahaza. A magyar korona, I. István koronája ekkor még az lehet ami, a jog forrása és hordozója, de ez nem azonos a mai parlamenti koronával. Ugyanis:

- Dukász és Konstantin császárok sem voltak a koronán

1. Tisztán őrzi 1613-ból Révai Péter koronaőr munkáját a könyvtár, amiben leírja hogy a Korona hátsó részén Szűz Mária képe látható.
2. Martin Van Meytens (Mária Terézia udvari festője) festményén tisztán megjelenik az a magyar koronára erősen hasonlító korona Mária Terézia mellett a bársony párnán, amin látszik hogy Szűz Mária ikonja van az ékszeren.
3. A fennmaradt Szűz Máriát ábrázoló 18-19. sz-i magyar zászlókon többön is látszik a Szent Korona, és van olyan korabeli magyar zászló, a magyar koronával amin Szűz Mária tisztán kivehető. (Fényképet  publikálta Bíró Aurél, az említett fotókat leközölte a Magyar Világkép Kutató magazin)

- A felső pánt nem volt I. István koronája.
1. Kelleher (amerikai) 1951-es, Ipolyi 1880-as vizsgálatai is kimondják, hogy a felső pánt nem korona tartozékai, hanem feltehetően egy szent istván korabeli tárgynak, pl. könyv fedélnek a díszítése. Másik nézet szerint azért van csak 8 apostol kép 12 helyett, mert 4 szétpergett I. István sírjában, ahol 45 évig feküdt (1038-1083) és egy római körpántos koronával volt első királyunk eltemetve, amit az exumálásakor hoztak felszínre, de már csak hiányosan lehetett tovább felhasználni.
2. A ma látható felső pánt forrasztások az abroncshoz - ötvös véleménye szerint - gány. Látható hogy a pánt le volt már szedve és vissza volt téve, de ocsmány módon, ráadásul más foglalatba, erről ld. Fülöp apostol alatt az abroncson lévő két "üres" lukat, s alatta a "mai" foglalatot.


-- egyelőre ennyit.

Tuva sámán a parlamentben

Tuva sámán a parlamentben - szertartás a Magyar Szent Koronáért 2012

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=UqpMPdXGxdo#!

Tuva sámán a Parlamentben: országotok erősödjék a Szent Korona által (videó)

Egy tuva sámán tisztító, tiszteletadó szertartást végzett a Szent Korona előtt, a nemzetünk gyarapodásáért, országunk erősödéséért. Ojun Adigzsi See-Oglu összes felmenője sámán volt, és ő először járt külföldön - elbeszélgettünk vele.

 

Mint minden értelmes, nemzeti oldali ember fenntartásokkal kezeli az egész "sámán-, és táltoskérdést"- mi is kénytelenek voltunk már elhatárolódni az ilyenektől. Azonban utánajárva a témának, érdeklődve a tuvai vendég sámán iránt, könnyű volt belátni, hogy egy autentikus, nem biznisz, nem őrült, nem önjelölt kuruzslóval lesz dolgunk, így természetesen mi is vele tartottunk a Parlamentbe.

Ojun Adigzsi See-Oglu hallott már Tuvában a Szent Koronáról, képeket is látott róla, és most, hogy Magyarországon járt, élőben is megtekintette. Mint állítja, új emberként távozott akkor a Parlamentből. Pár nap múlva visszatért - akkor készültek a felvételeink-, és szertartást is bemutatott.

Hogy mi a sámánizmus, mit keresett ő Magyarországon, hogyan lett sámán, és milyen ünnepeik vannak, hogyan kapcsolódik ez az ősi magyar valláshoz, az kiderül az alábbi összeállításunkból:

(Operatőr: Luigi, Vágó-szerkesztő: Spiritke, Riporter: Barcsa T. Gábor)

Március 25-én, 17 órakor Magyarok Házában (Budapest, Semmelweis utca 1-3. Csontváry-terem) fog Ojun Adigzsi See-Oglu tuva sámán tisztító szertartást bemutatni. A sámán Tuva Köztársaságából, a Dél-Szibériában található Turáni Fennsíkról, Kanalas Éva énekesnő vendégeként érkezik Magyarországra, a Kárpát-medencébe. Az est alkalmával Kanalas Éva énekel, majd Ojun Adigzsi See-Oglu tuva sámánt tisztító szertartás elvégzésére fogja felkérni. Így élőben látunk egy olyan szertartást, melyben fölsejlenek a párhuzamok az ősi magyar hitvilággal, a táltos tevékenységével. Az énekesnő rendszeresen kutat a dél szibériai Tuva Köztársaságban. A magyarországi meghívás 2011 őszén, az Orosz Föderáció Tuva Köztársaságában végzett filmbemutató és kutatómunka folytatása. Arzsan falu határában szkíta temetkezőhelyeket tártak fel, ahol a már világhírű szkíta király páratlanul gazdag sírját is megtalálták. A szent hely mellett áldozatot mutatott be a most hozzánk látogatott gyógyító sámán, akinek mindennapjait Kanalas Éva dokumentálta. A belépődíj 2.900 Ft, amely hozzájárulás a vendég utazási költségeihez.

(Szent Korona Rádió)

SZENT KORONA ÜNNEP

HÚSVÉT FELTÁMADÁS NAPJÁN A SZENT KORONA HÍVJA NEMZETÉT MAGYARORSZÁG FELTÁMADÁSÁÉRT

Szent helyen, Szent időben, Pilisszántón a Boldogasszony Kápolnánál
2012. HÚSVÉT ápr. 07. virrasztásos szombat este 18 órától - 08. vasárnap délutánig


"Hiszünk Magyarország feltámadásában!"A nemzetünk feltámadásáért szervezett közhasznú ünnep megvalósításához, sikeréhez,
kérjük és várjuk támogatásukat és adományaikat a
Nemzeti Hírháló Egyesület 11746108-20025081 számlaszámára.
Megjegyzésben kérjük feltüntetni: Szent Korona Ünnep
500,-Ft-tól... Magyarország feltámadásáért!

Várjuk azok jelentkezését is, akik bármilyen módon segíteni tudják az ünnepség létrejöttét:
Nagy méretű sátor, tüzifa, kötél, cölöpök, gázpalack, Szieszta kályha, fáklyák, mécsesek, virág, üzemanyag, tehergépjármű, kihangosításhoz kábelek és hangfalak, élelem, kültéri kamerák, tereprendezéshez önkéntesek jelentkezését várjuk, ...

Részletek a honlapon: http://www.egipatrona.hu/index.php/szent-korona-uennep

Fel kell készülni a pradigma váltásra - Dr.Halász József

2012-01-08 12:47

Magyarország olyan helyzetbe kerül az elkövetkező egy-két hónapban (a 18-án kezdődő tárgyalások eredményétől függetlenül), ami lényegesen kedvezőtlenebb számunkra, mint ami az EU-ból történő kilépési eljárás elindítása esetén bekövetkezhet, hiszen ez utóbbi esetben azoknak a szabályoknak jelentős része hatályát veszti, amelyek az elvesztett függetlenség következményei (ld. http://nemzetiegyseg.com/12stacio.doc).

Aki erre azt mondja, hogy a támogatásokat és az exportlehetőségeinket is elveszítjük, annak szíves figyelmébe ajánlom a http://nemzetiegyseg.com/eusarc.html honlapot.

 

Itt az ideje annak, hogy arról beszéljünk, hogyan tudjuk megszervezni életünket a birodalmon kívül. Természetesen nemcsak beszélni kell, hanem végre is kell hajtani a paradigmaváltást.

 

Azzal nem jutunk sehova, ha azt elemezgetjük, hogy mi lesz, ha Magyarország ellehetetlenítésével elrettentő példává válik az EU renitenskedő tagállamai számára (ekkor a LSz I/7. érvényesítése súlyosítja a jelenleg sem rózsás helyzetet), vagy ha - elfogadva az IMF követeléseit[i] -, elviselhetetlen lesz az élet a magyarság túlnyomó többsége számára.

Az sem vezet sehova, ha pártpolitikai („oldal-politikai”) kérdésként kezeljük helyzetünket, hiszen minden parlamenti párt a birodalmi alapelvet (paradigmát) követi, akkor is, ha annak „radikális” változtatását jelöli meg kitörési pontnak (pl. Jobbik az EU-ból kilépést és az államadósság felülvizsgálatát).

 

A gyarmatbirodalmi tagságunk megszűnése önmagában nem elég, mert, ha a birodalmi intézmények (mindenekelőtt a bankok, tőzsdék és multinacionális cégek) feladatait nem váltjuk ki egyetemes rendszerbe épülő megoldásokkal, továbbá a felülről leosztás és felülről törvénykezés gyakorlatát fenntartjuk, akkor elszigetelődünk. Ennek hosszú távú hatása a működésképtelenség lesz, és ezt nem teszi elfogadhatóvá az sem, hogy az azonnal hatás kedvezőbb lesz, mint amit a jelenlegi rendszer ígér.

A gyarmatbirodalmi tagságunk magától is megszűnik, az euróövezet megszűnését követően bekövetkező szétesés miatt, ezért a paradigmaváltásra akkor is fel kell készülni, ha a kormány nem indítja el EU-tagságunkat megszüntető eljárást.

 

Csütörtökön a Bogár-Halász találkozón – szándékom szerint – ennek megbeszélése lesz a cím szerinti téma.

A következő napokban még írok blogokat, amelyekben az aznapi eseményekkel kapcsolatban fogom leírni a váltás szükségességét a változtatással szemben.[i] A jegybanki függetlenség visszaállítása; a Költségvetési Tanács megerősítése; szigorúbb költségvetési politika, főként a kiadási oldalon; a válságadók mértékének jelentős mérséklése, majd kivezetésük; az ad-hoc gazdaságpolitikai intézkedések beszüntetése; a tervezett reformok végig vitele; a szociális juttatások rendszerének átalakítása; a közösségi közlekedési vállalatok átszervezése; a magáncsőd intézményének a bevezetése.

http://www.figyelo.hu/hetilap/20120106/ahogy_imf_latja/


Olvass tovább: http://halaszjozsef.webnode.hu/news/fel-kell-keszulni-a-paradigmavaltasra1/
Készíts saját weboldalt ingyen: http://www.webnode.com

Szent Korona Ünnepe

Tisztelt Nemzettársunk!

Szeretettel hívjuk, ünnepeljen velünk Ön is  2012. január 8-án, a Szent Korona Ünnepén.

Az ünnepség társadalmi kezdeményezésünk állami felkarolásával jött létre.

2011. januárjában Verőcén ünnepeltük a Szent Korona hazatérésének 33. évfordulóját.

2011 decemberében Wittner Mária képviselő asszony az Országgyűlés elé terjesztette törvénymódosító indítványát, melyben felhívja a figyelmet arra, hogy eljött az ideje annak, hogy a Szent Koronának méltó, állami ünnepe legyen.

2012 január 1-vel hatályba lépett Magyarország új Alaptörvénye, mely kimondja a Szent Koronára épülő alkotmányos magyar államiság folytonosságát.

Az ünnepségnek a Magyar Honvéd Kulturális Központ ad méltó otthont, a Budapest, XIV. kerület, Stefánia út 34 szám alatt.

A helyszín meghatározott befogadóképessége, ebédigény felmérése és a házigazda kifejezett kérése okán az ünnepségen való részvétel előzetes bejelentkezéshez kötött. Szíves megértését előre is köszönjük.

Jelentkezését az alábbi hivatkozásra kattintva, egy ideiglenesen csak erre a célra létrehozott oldalon teheti meg:
http://vilagfa.org/szentkoronaunnep/Meghivo_FormMail.html

Előzetes igény szerint az ünnepség alatt a helyszínhez tartozó étteremben három fogásos ebédet is tudunk biztosítani, kedvezményes, 1300-1500 Ft/ fő  áron.

Az ünnepség 10 órakor elkezdődik.
Kérjük Önt, hogy a zavartalan bonyolítás érdekében 9:00 és 9:45 között szíveskedjen átvenni belépő és ebéd kártyáját segítőinktől az előtérben.

Szívélyes üdvözlettel,

Nirschné Henn Edith
szentkoronaunnep2@gmail.com

Melléklet: http://www.nemzetihirhalo.hu/doc/SzentKoronaUnnep.pdf


"Örvendezzetek hát, magyarok, bármit is lát szemetek a ma sötétjében: a szabadulás perce közeledik! Ne várjátok azonban, s ne keressétek se ágyúk dörgésében, se hangzatos politikai jelszavakban: az Úr igazsága halkan jár, és békesség kíséri. Az Ő akarata rendelkezett már minden dolgotokban, s az Ő rendelkezését nem az idő méri, hanem tudás, lelki tudás. Gondozzátok csak a mustármagvakat s egyébbel ne törődjetek."  Wass Albert: Hagyaték

Szent Korona Értékrend

Néhány gondolat azoktól, akik már ismerik a Szent Korona Értékrendet:

"A dr. Halász József által közvetített Szent Korona Értékrend egyértelmű járható, megvalósítható kiutat mutat ebből a felülről vezérelt világőrületből. Ezt a gondolkodásmódot a 973-as Quedlinburgi szerződés megkötése előtt, a szabad magyarok alkalmazták. A mátrix igaz isteni iránymutatás szerinti alkalmazás által voltunk legyőzhetetlenek. Önellátás, önvédelem, önfenntartás, önigazgatás...

2011 -  Ez a közel 1100 éves eredménye, az akkori hibás döntésnek. Megosztottság fenntartása. Fortéllyal csőbehúzás a gerjesztett háborúkba. Akkortól a mai napig más sem jöhet szóba, csakis idegen érdek, a magyar érdekkel szemben, a mindenkori kormányok segédletével. Elég jól bírjuk. Először kegyetlen eszközökkel, majd később eszmékkel, ideológiákkal mérgezték a magyarságot...
Új gondolkodásmód kell! Ez pedig nem más, mint a kiirtottnak hitt, széttaposottnak hitt, 973-as Quedlinburgi szerződés előtti gondolkodásmódra való visszatérés. De ez nem visszaút a múltba... a Szent Korona Értékrend örök értékű, örök érvényű isteni iránymutatást takar.

Most, válaszút előtt állunk. Kérdés: Mit teszünk? Hallgatózunk, kábulunk tovább, vagy felkapjuk a fejünket... Mi döntünk.

Az idővonalon, a negatív szinuszhullámból, közel 1100 éves megtapasztalások ismeretében, bukkanjunk fel és lépjünk át az idővonal pozitív ágába..." (Jakab Károly)


"A Nemzet felemelkedését a régi-új paradigma teszi lehetővé, aminek a lényege az, hogy a döntési jog oda kerül, ahol a döntési helyzet felmerül: közvetlenül az emberek életterébe, a közösséghez, mert csakis így érhető el, hogy minden döntési helyzetben azt a megoldást válasszuk, ami minden létező legjavát szolgálja. Így a hatalmi rendszer is alulról épül, amiből az következik, hogy a magasabb szinten lévő választott vezetők SZOLGÁLJÁK az alacsonyabb szinteket. A jelenlegi globalista rendszer éppen fordítva működik: a hatalmat félrevezetéssel, népámítással megszerzett vezetők felülről öncélúan URALJÁK az alacsonyabb szinteket, ez azt a célt szolgálja, hogy kiválasztottak szűk csoportja élősködhessen a nemzeten, és az emberek minden természetes közösségén. A törvényeket abból a célból hozzák, hogy a közösség működését megosszák, a társadalom szerves működését lehetetlenné tegyék, aminek az egyetlen célja az uralmuk korlátlan biztosítása. A Szent Korona Értékrendben ezzel szemben a hatalom gyakorlása és  törvények célja kizárólag az összehangolás a szerves működés megtartása céljából." (Pataki Antal)