Megjelent „Múltunk Születése” című 16 részes DVD sorozat


„…a fundementum Istentől való és Istentől való az akarat, mely újra építi a falakat.”

Wass Albert: Üzenet Haza


A sorozat megálmodója és létrehozója Szalóky József, aki kereskedelmi tengerészként járta a világot. Megismerkedett számos országban a különféle civilizációk és népek kulturális örökségének csodáival, és ekkor kezdett kibontakozni érdeklődése az építészet és a művészetek iránt. Az ókori világ kultúrája iránti érdeklődése és a megismerése utáni olthatatlan szomja ma sem csillapodott.
Családjával Leányfalun él. Odaköltözése óta tagja az Összmagyar Testületnek. Célja a kulturális élet fellendítése, patronálása és a magyar szellemiséghez méltó rangra emelése.

Mikor fogalmazódott meg benned először, hogy a magyarság múltjának feltárásával foglalkozz?
Külföldi múzeumokban tömérdek ősi magyarságot érintő, szkíta, hun leletanyag található, míg a hazai múzeumokban alig fellelhető. 1966-ban „Hamupipőke az őstörténetben” címmel megjelent az EI Telegrafe-ban Jorge E. Blinkorn megrázó cikke, miszerint magukat civilizáltnak nevező emberek kezei által lett a hajdani őskultúra tönkretéve, kirabolva. A szerző írását azzal fejezi be:

„Ébredj, szép alvó! Te nem vagy Hamupipőke! Ébredj, és mutasd meg magad a népek előtt olyannak, amilyen valójában vagy: ragyogó tündér, kinek fénye ősidők óta beragyogta a világot kultúrájával! Ébredj, Ecuador történelme! Ébredj magyar nép!”

Az ehhez hasonló írások és beszámolók keltették fel a figyelmemet, hogy milyen szerepünk volt az idõk folyamán az emberiség történelmében? Milyen kultúrának hordozói voltunk és vagyunk a világ népei között?
Ezekre a kérdésekre próbáltam meg választ keresni, és kezdtem el kutatni ősi magyar múltunk „honfoglalás” előtti évezredeit.


Hogyan született meg a gondolat, hogy összegyűjtsd a dokumentált magyarság ősi relikviáit?
Eredetileg saját kíváncsiságomat akartam kielégíteni a kutatómunkával, majd barátaim biztatására fogtam hozzá a szisztematikus gyűjtésnek. Neves szakemberek által publikált antropológiai, régészeti, nyelvészeti, kutatások eredményei bizonyítják, hogy a magyarok a világ népei között az egyik legősibb kultúrateremtői és terjesztői voltak.

 

 

 

A képre kattintva letöltheti a nagyobb méretben.


A magyarság múltjával foglalkozó ősrégészeti kutatások során napvilágra került hagyaték, és letett anyag hatalmas. A sorozatban több tízezer évet átfogó időszak került feldolgozásra. Kutatási területed miért pont a Honfoglalás előtti időszakot tekinti át?

A magyarság múltja ősidőkre nyúlik vissza. A nemzetközi régészeti feltárások eredményei alapján a szaklapokban, tudományos folyóiratokban közölt ismeretek szerint ma már tényként megállapítható, hogy kik is vagyunk mi Magyarok, honnan jöttünk, meddig nyúlik vissza az időben a történelmi múltunk. A feltárt tudományos eredmények azt bizonyítják, – például Michelangelo Nandeo kutatásai – hogy a magyarok eredetét sok ezer évvel az úgynevezett honfoglalás, vagyis a hazatérés előtti időszakban kell meghatározni.

Honnan származnak és mennyire hitelesek az általad felhasznált források?
„A Múltunk Születése” DVD sorozatban megpróbáltam összegyűjteni azokat a kutatási anyagokat, melyeket a világ vezető régészei és a régészettel foglalkozó különböző szakterületek kutatói, a ma ismert és elfogadott legmodernebb technikákat felhasználva vizsgálják a múlt emlékeit, és megállapításaikat mindenki számára elérhetően nyilvánosságra hozták a médiában, és az interneten.

Hogyan fogalmazódott meg a „A Múlt Születése” sorozat?
„A Múltunk Születése” címet bennem az a felismerés adta, hogy napjainkban a világ különböző részein zajló ősrégészeti kutatások során olyan hagyatékok kerülnek napvilágra, melyek  átrajzolják az emberiség és ezen belül a magyarság eddig ismert történelmét.
A sorozat feltárja a Magyarságtudomány, vagyis történészek, régészeti kutatások eredményeit, megismertet őseink kultúrájával. Bemutatja sok ezer éves múltunkat: Sumer, Avar, Hun, Szkíta Birodalmakat. Elkalauzol az Ősi Civilizációk Világába a Misztériumok iskoláján keresztül, és egyben bevezet az Ókori Világok Rejtelmeibe. Külön fejezet foglalkozik a Magyar Szent Koronával, és a Hagyományőrzéssel. Betekintést kapunk Otthonunk a Föld című videóban bolygónkról és annak törékeny egyensúlyáról.

A DVD lemezeken hang- kép- és írásos kutatási anyag is található. Milyen időszakot, és mely témaköröket öleli fel a gyűjtemény?
Az emberiség jelenleg ismert legősibb időszakától a honfoglalást megelőző időkig, mert nekünk magyaroknak ez adja meg azt a biztos tudatot, amiből építkezhetünk a jövőben. Mint fának a gyökere, melyből aztán a törzse és végül a koronája nő. A sorozat a magyarság eredetét kutatva dokumentumfilmen bemutatja a szkíta kurgán feltárásokat, Mezopotámiát, a Nimród hagyatékot. Kiemelten foglalkozik a Kárpát-medence ősrégészeti kutatásai eredményeivel. De betekintést nyújt Egyiptom történelmébe is, az ősi Maya birodalom és a mai magyar hagyományőrzés témakörével is foglalkozik.

Milyen szempontok szerint válogattad össze azt, ami a DVD lemezeken látható, hallható?
A mai kutatási eredmények alapján megközelítőleg kronológiai sorrendben készült el a sorozat. A teljesség igénye nélkül, azzal a szándékkal gyűjtöttem össze, hogy ez az ismeretanyag témánként összefogva kerülhessen bemutatásra. A Múlt születése fő cím alatt jelenleg 16 korong anyaga készült el. Ezekben különböző alcímek alatt mutatja be azokat az írásos, videó és képanyagokat, melyek ismertetik a kutatási eredményeket. Például a magyarok óvilági szálláshelyei, ahol éltünk, megfordultunk a világban, ezeknek a fellelhetõ nyomait. Kik voltak az őseink? Hol éltek, a világ mely területein? Milyen kultúrának voltak a hordozói és terjesztői, ezen szempontok alapján lett összeállítva a sorozat.

Mi a célod a sorozat elkészítésével, bemutatásával?
A sorozatban bemutatott kutatási eredmények alapján sorra dőlnek meg azok a tévhitek, és szándékos történelmietlen hamisítások, torzítások, amik politikai szándékot takarnak. Bátran mondhatom, hogy egy igazabb múlt születik, ami más fényben világítja meg a tudatunkat.
A magyar ember kíváncsi, szomjazza az igazságot, szeretné tudni honnan, kitől származik, kik az ősei, mely kultúra örökösei, és mik a hagyományaink. Ezek a megmaradáshoz és a tovább fejlődéshez is elengedhetetlenül szükséges ismeretek, melyek nélkül egy ember és egy társadalom is gyökértelen.

Álljon itt mementóként egy idézet Wass Alberttől:

„… Kezet nyújtunk egymásnak és megyünk
és leszünk Egy Cél és Egy Akarat:
A víz szalad, de a kő marad,
a kő marad.”

Kiknek ajánlod „A Múltunk Születése” sorozatot?
Hiszem és vallom, hogy a múlt és jelen kulturális örökségének megőrzése és ápolása nélkül nincs jövő! Ajánlom ezért minden magyarnak és nem magyarnak, aki magyar lelkülettel bír. Akit érdekel a magyarság igaz történelme, de főleg a fiataloknak, hogy útmutatóként szolgáljon egész életükben.

Jelenleg min dolgozol, és milyen újabb részek várhatók?
A sorozat folytatódik. Hatalmas mennyiségű anyag vár feldolgozásra még. A civilizáció hajnala témakörben, önálló fejezetként Babilon kerül bemutatásra. Megfejthetetlen valóság címmel, avagy az ősciviláziók világa, 12-14 ezer évvel ezelőtt székely-magyar rovásírások nyomait fedezték fel ősi megalit kori építményeken. Ősi idegenek témakörben a legősibb írások Indiában arra utalnak, hogy az ősidőkben földönkívüliek látogatták meg a Földet, és teremtettek kapcsolatot Földünk őslakóival. Magyar harcművészet lemezen válogatás látható a professzionális harcművészeti mesterekről és bemutatóikról, melyek napjainkban megelevenítik az ősmagyar harcművészetet.

Mi foglalkoztat a közeljövőben?
Egy nagyobb szabású mobil kiállításra készülök – ami kapcsolódik a Múltunk Születése sorozathoz –, melyben képekben, írásos dokumentumokban is be szeretném mutatni a  magyarság múltjával kapcsolatos kutatási anyagokat.
Ez a kiállítás már két ízben bemutatásra került a budakalászi Faluházban. Először a Kárpát-medencei Népművelők 10. Konferenciája megnyitójára készült el, majd a bővített kiállítási anyag 2010 őszén megrendezése kerülő Tarsolyos Találkozón volt látható. A kiállítás egy hónapig volt megtekinthető a Faluházban, melyre rendhagyó történelem óra keretén belül az általános iskolák felső tagozatos osztályai is eljöttek, de a mesélő képanyag vonzotta az alsó tagozatos kisdiákokat is.

Idegen nyelven mi jelenik meg belőle, határon innen-határon túl?
Készül olyan DVD, melyen a kutatási anyagok – eredeti dokumentumok, a kutatást végzõő tudósok, régészek anyanyelvén – angol, orosz, spanyol, koreai nyelven kerülnek válogatásra.
Az elkészült korongokból külföldön élő magyar hagyományőrző klubok és társaságok részére eljutattak már Olaszországba és Írországba is. A Kárpát-medencei Népművelők 10. konferenciáján a határon túl élő népművelők a Magyarságtudomány dióhéjban című DVD összeállítást vihették magukkal.

Hol lehet beszerezni és bővebb információt kapni a sorozatról?
A sorozat beszerezhető Nyers Csabánál 1067. Budapest, Teréz krt. 31.

Bővebb információ az alábbi honlapokon olvasható.


A nemzet jövőképének kialakításában kimagaslóan fontos szerepet kap a magyarságtudat erősítése, mely múltunk feltárása, megismerése és hagyományaink ápolása nélkül nem lehetséges. A tradíciók megőrzése által a múlt újjá születik és életre kel. Ez a folyamat már elindult, nevezzük ezt „fénynek”, ami megvilágítja azt az utat, amit nekünk, magyaroknak, de velünk együtt a világ népeinek is követni kell, ha egy új szebb, boldogabb jövőt szeretnénk megélni.

Wass Albert: Üzenete a Magyar Nemzetnek

„Ébredjetek föl Magyarok! Legyetek újra Nemzet! Váljatok Nemzetté! Ahol nem az a fontos, hogy ki mennyi pénzt hoz az országba, hanem hogy ki mennyi jót, szépet és hasznosat cselekedett a Magyar Közösségért.”


Készítette: Monostori Bea, 2011. 07. 07.

Forrás: http://hazaikotelek.hu/index.php/esemenyek/29-multunk-szuletese/23-megjelent-multunk-szuletese-cimu-16-reszes-dvd-sorozat