2015

Átlépés

Bemutatkozás

Amikor a változás szelei fújnak a pesszimisták falakat emelnek, az optimisták pedig vitorlát bontanak."

Legfrissebb hozzászólások
Feedek
Megosztás
Címkefelhő

Rövidesen szentté avatják XXIII. Jánost és II. János Pált

Megkezdődött a visszaszámlálás Rómában XXIII. János és II. János Pál pápák április 27-i szentté avatása előtt, amelyen hatalmas szervezési gépezet dolgozik, különös tekintettel arra, hogy a becslések szerint az esemény idejére mintegy hétmillió zarándok és turista érkezik majd a Vatikánba.

A szentté avatási szentmise április 27-én vasárnap 10 órakor kezdődik a Szent Péter téren. A tér felét a hivatalos egyházi és állami delegációknak fenntartott tízezer ülőhely foglalja majd el. A Szent Péter tér többi része és a tértől az Angyalvárig húzódó sugárút egésze a hívőké lesz: a becslések szerint ide 150-200 ezer zarándokot engednek be. Nem kell belépőjegyet váltani: mindenki oda áll, ahol helyet talál. A Szent Péter teret és a Vatikánhoz vezető utcákat csak április 27. hajnalban nyitják meg, így minden bizonnyal sokan a tér közelében fognak éjszakázni, hogy minél előbb bejuthassanak.

II. János Pál (1978-2005) 2011. május elsejei boldoggá avatásán a Szent Péter tér és környéke már reggel hat órára megtelt. Azoknak, akik nem férnek a térre, a Vatikán környékén, Róma bazilikái előtt és a nagyobb tereken óriásvásznakon egyenesben közvetítik a szentté avatást, így a Santa Maria Maggiore-bazilikánál, a Forum Romanumnál és a Piazza del Popolo terén is. Csak Lengyelországból több mint 300 ezer hívőt várnak, ennél is többet Bergamóból és az észak-olaszországi Lombardia tartományból, ahol 1881-ben Giuseppe Roncalli, a későbbi XXIII. János pápa (1958-1963) született.

A többi olaszt és külföldit is beleszámítva a szervezők közel 5 millió embert várnak a szentté avatás napjaiban Rómába. "Ha azonban azokat is beleszámítjuk, akik a szentté avatás előtti héten, már a Ferenc pápa vezette Húsvétra megérkeznek Rómába, összesen 7 millió zarándokot és turistát várunk. November óta készülünk erre az eseménysorozatra" - nyilatkozott az olasz sajtónak Maurizio Pucci, a római főpolgármesteri kabinet rendkívüli eseményekért felelős rendezője.

A spanyol hívők hajóval érkeznek a Róma közeli Civitavecchia és Fiumicino kikötőjébe. Április 26. éjszakáján Róma templomai nyitva lesznek az imádkozni akaró zarándokok befogadására. A szentté avatás után a Szent Péter-bazilika altemploma lesz nyitva, hogy a hívők a két pápa sírjához járulhassanak.  A Rómába érkező magyar zarándokoknak április 26-án a Szent Istvánról elnevezett római körtemplomban mutatnak be magyar nyelvű szentmisét.

Április 25. is ünnepnap lesz, Olaszországban ekkor ünneplik a nácizmus alóli felszabadulást. A római szálláshelyek 85 százaléka már foglalt. A zarándokok nagy részét egyházi intézmények látják vendégül, a hátizsákos fiatalokat a római plébániák fogadják be éjszakára.

A főpolgármesteri kabinetet képviselőm Pucci hozzátette, Róma városa eddig mindig jól szerepelt a nagyszabású eseményeken, a tavaly márciusi pápaválasztástól Barack Obama amerikai elnöknek a héten tartott látogatásáig. Április 3-án is rendkívüli esemény helyszíne lesz Róma: II. Erzsébet brit uralkodó látogat a Vatikánba. Április 12-én pedig tömegtüntetés zajlik majd az új olasz kormány ellen. Egyedül talán az április 27. estére kitűzött labdarúgó mérkőzést halasztják el, de a Roma csapatának szurkolói ez ellen hevesen tiltakoztak, azt hangoztatva, hogy a néhai II. János Pál is Roma-szurkoló volt.

MTI - alfahir.hu

Cigánygettókról és sikertelen közmunkaprogramról szól az ombudsmani jelentés

Egy ma nyilvánossá tett ombudsmani jelentés szerint a cigányok felzárkóztatása nem saját maguk, hanem csakis a szegregáció, szegénység, tanári kontraszelekció miatt nem sikeres. Továbbá beismeri, hogy már száz olyan település van, ami gyakorlatilag "cigány-gettóvá" vált a népességcsere miatt. A jelentés még a kormány által sikeresnek ítélt közmunkaprogramba is belerúg.

A cigányok, a hajléktalanok, a mélyszegénységben élők, a közmunkások és a gyermekek, fiatalok helyzetét állítja középpontba az ombudsman 2013-as beszámolója.

A parlament honlapján közzétett beszámoló nagyrészt a Szabó Máté hivatali ideje alatt végzett jogvédő tevékenységet mutatja be, de már utódja, a tavaly szeptemberben megválasztott Székely László jegyzi.

A jelentés alapján Magyarországon 2011-ben 3,05 millió ember élt szegénységben vagy társadalmi kirekesztettségben, ezen belül cigányok 500-600 ezren. A kilátástalan helyzetű rétegekben a társadalom egészéhez viszonyított számarányuknál nagyobb arányban vannak romák, integrációjuk helyenként szinte reménytelennek tűnik a beszámoló szerint, nem részletezve, hogy ez bizony rajtuk is múlik.

Körülbelül száz olyan település van, amely végérvényesen szegény-cigány gettóvá vált, másik kétszáz településen megállíthatatlannak tűnik a folyamat, amely így összességében a magyarországi községek tíz százalékát sújtja. A folyamat világos: a roma szomszédokat tovább nem tűrő magyarok elköltöznek, ám házukat csak nagyon olcsón tudják eladni, amit inkább cigány családok vesznek meg, a folyamat pedig egy folyamatot indít el.

A mélyszegénységben, kirekesztettségben élők önerejükből nem tudják megváltoztatni életkörülményeiket, ezért az államnak többletkötelezettségei vannak. Általános tapasztalat, hogy a közfoglalkoztatás nem vezet vissza a "rendes" munka világába, az új generáció mobilizációs esélyeinek javítása nélkül pedig a szegénység bővített újratermelésére lehet számítani. Különösen döbbenetes ez a hivatalos jelentés annak tükrében, hogy a kormány évek óta az ellenkezőjét hangoztatja, ami tehát hazugság. Egyes területeken a roma tanulók háromnegyede halmozottan hátrányos helyzetű – teszi hozzá a jelentés.

A roma gyerekek 60 százaléka olyan osztályba jár, ahol gyakorlatilag emberfeletti erőfeszítést jelent az oktatásuk. Egy-egy osztály tanulóinak több mint a fele még nyolcadikos korában sem tud megoldani elemi olvasási-szövegértési feladatokat. A szegénységet, a tömeges szegregációt, a tanárok kontraszelekcióját okolja a tanulmány, és emiatt az érintettek "nem tudtak megbirkózni a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek koncentrálódásából adódó problémahalmazzal".

A roma nemzetiségi önkormányzati képviselők jelentős része személyes függésbe került a helyi települési önkormányzat vezetésétől. Nincs tárgyalási pozíciója annak, akinek közfoglalkoztatottként a polgármester a munkáltatója.

A hazai nemzetiségek közül gyűlöletcselekmények szinte kizárólag a romákat sújtják a jelentés szerint. Az egyik ilyen a roma közösség megfélemlítését célzó jogosulatlan járőrözés, amely összekapcsolódik „szélsőséges szervezetek rasszista, gyűlöletkeltő propagandájával” – vált át hisztériakampányba az összefoglalás. Emiatt azonban alig indulnak büntetőeljárások, miközben gyűlölet-bűncselekmény alapján Magyarországon kizárólag romákat ítéltek el a bírók – sajnálkozik a tanulmány pont beismerve, hogy a cigányok közül is bőven előfordul magyarellenes megnyilvánulás, erőszak.

A hajléktalanság gyors és egyszerű "felszámolása", a "rendcsinálásra" vonatkozó állami törekvések megkérdőjelezik a jogállam működését, hiszen nem a probléma, hanem a "problémás személyek" ellen hirdetnek harcot. A hajléktalanok rendkívül kiszolgáltatottak, sorsukon szankciókkal nem lehet változtatni – áll a szövegben.

Szociális kérdésekre csak társadalmi szolidaritáson alapuló szociális válaszokat lehet adni. Ez a jogállami politikai közösség egyetemes kötelezettsége, a mindenkori kormány, valamint a települések vezetőinek a feladata.

A mélyszegénységben élők százezreivel összefüggésben az ombudsman hangsúlyozta: emberi méltóságuk nem kérdőjelezhető meg, ahogyan az – tegyük hozzá: sikeres - "érpataki modellben" történt szerinte. Emlékeztetett arra, hogy a helyi hirdetmény szerint tűzifára csak az arra érdemes, példamutató életformát élő, Érpatak jó hírnevét ápoló családok számíthattak. A biztos szerint elfogadhatatlan, hogy a polgármester jogi kontroll nélkül dönthet ilyen ügyekben, megkereséseire a polgármestertől, Orosz Mihály Zoltántól nem kapott választ.

MTI, Index nyomán: alfahir.hu

Egy leleplezett hamisítás

Ekként lett a nemzsidók jóságos "chrestos" Istenfia áthamisítva a héber "christos"-ra, a zsidókrisztiánok felkentjére. És ekként lettek követői, a "Keresztények" áthamisítva Saul rabbi zsidószektája "Krisztián"-jaivá

A 18. századbeli olasz történész, Lodovico Antonio Muratori Novus Thesaurus Veterum Inscriptionum című gyűjteményébe foglalt egy eredetileg Rómában talált, Corpus Inscriptionum Latinarum VI 24944 azonosító számon tartott márvány sírkő súlyosan megrongált és hiányos föliratát. Íme:

D. M.

M. T. DRVSI . PATERES

PRIMICINIO. QVI VIXIT

ANN. XXXXII. DIES VII

FAVSTVS. ANTONIAE. DRVSI. IVS EMIT. IVCVNDI. CHRESTIANI. OLL

Az első sor, "D.M.", a szokásos címzés, Dr. Heinrich Chantraine szerint a "Diis Manibus" lerövidítése, magyarul "Isten kezeibe".

Az utolsó sorban két szó érdemel különös figyelmet: Az egyik "ANTONIAE", mely a kutatók szerint valószínűleg Octavia Minor legfiatalabb lánya, Antonia Minor neve. Ha igaz, hogy ez a sírkő Antonia Minor hamvait jelölte meg, akkor a fölirat ideje 37-re tehető, mert Antonia Minor abban az évben halt meg.

A második szó a "CHRESTIANI". Ezen szó jelentéséről több ellenmondó vélemény járja a Földet, de itt az most lényegtelen. Itt az a lényeg, hogy 37-ben ezen szó 4. betűje "E" volt, s nem "I". Ezen kívül bőven van még későbbi sírkő is, amelyeken egy "chrest" gyököt tartalmazó szó olvastató, de Antonia Minor sírköve a legkorábbi lelet, melyen e gyök latinul olvasható.

Antonia Minor azért érdemel figyelmet, mert anyja, Octavia Minor Tiberius anyósa volt. Más szóval, Antonia Minor és Tiberius rokonok és kortársak voltak (és ugyanabban az évben haltak meg). Tiberius, pedig, többek között, arról ismert a Jézus-hitűek közt, hogy bilincsre verette, Rómába hozatta, és kivégeztette Pilátust és a jeruzsálemi zsidó nagytanács (szanhedrin) gonosztevő papjait. (Kaifás állítólag útközben, a Kréta sziget környékén halt meg.) Pilátust azért végeztette ki, mert lefizetésért kiadta Jézust a zsidóknak tudván, hogy a zsidók Jézust megfogják gyilkolni. A jeruzsálemi zsidó nagytanács (szanhedrin) papjait, pedig azért, mert Jézust halálrakínoztatták. (Tiberius levele, Pilátus aktája, Evangelicos Apokrifos, Universidad Pontificia de Salamanca, Editorial Catolica S. A. Madrid, 1975. 474 o.)

A római történetíró, Tacitus (56-117) ma Annales címen ismert műve Tiberius uralma idejével kezdődik (14-68) és, többek között a fönt említett sírkövön is olvasható, "chrestian"-okról is ír. A Medici zsidó bankárdinasztia ezen mű 2. kézirata, 15. könyv, 44. fejezetében a nagy érdeklődést keltő és sokat vizsgált "christianos" szó jelenik meg. Az érdeklődést az keltette, hogy addig semmiféle "christ" gyököt tartalmazó, Jézushoz, tanításához vagy követőihez köthető szót sehol sem találtak az 1. századból. Több szakértő megvizsgálta ezt a kéziratot: Elsőként Georg Andresen állapította meg 1902-ben, hogy ez a szó a "chrestianos" szóban 4. helyet foglaló "e" betű kitörlésével és az "i" betű becsempészésével lett "christianos"-ra hamisítva. 1950-ben Harald Fuchs megerősítette Anderson megállapítását, és 2008-ban Dr. Ida Giovanna Rao szpektrumelemzéssel bebizonyította a hamisítást.

Az "e" betű kitörlését és az "i" becsempészését két tény bizonyítja és egy valószínűsíti.

 1. Egy tátogó üres hely az "i" betű után;

 2. Az üres helyet kitöltő, szabad szemmel nem látható, de ultraviola fénnyel olvasható eredeti "e" betű;

 3. A sor végén a lapszélbe betoldott "i" betűvel írt szó.

chrest1

1. kép: Az oldal

chrest2

2. kép: Szöveg

chrest3

3. kép: Üres hely az "i" betű után

chrest4

4. kép: Ultraviola fénnyel olvasható eredeti "e" betű

chrest5

5. kép: Lapszélbe betoldott "i" betűvel írt szó

Ez a hamisítás nem kivétel: Máshol is találkozunk efféle hamisításokkal. Például, a Codex Sinaiticus görög betűkkel írt szövegekben is ki lett törölve az "e" értékű betű és az "i" értékű betű lett beírva helyébe. Orosius, a 4-5. századbeli zsidófelkent történetíró is "kijavította" Suetonius (1-2. század, ifjabb Pliniusz kortársa és barátja) művében leírt "chrestus" szót "christus"-ra.

Ekként lett a nemzsidók jóságos "chrestos" Istenfia áthamisítva a héber "christos"-ra, a zsidókrisztiánok felkentjére. És ekként lettek követői, a "Keresztények" áthamisítva Saul rabbi zsidószektája "Krisztián"-jaivá.

 

Az anyagot részben az alábbi forrásokból vettem át: E forrásokból eredő anyag tartalmával nem föltétlenül egyezek.
freethoughtnation.com
historyhuntersinternational.org
textexcavation.com

Forrás: http://magyarmegmaradasert.hu/kiletunk/a-mag-nepe/hitunk/item/3200-egy-leleplezett-hamis%C3%ADt%C3%A1s

Magyar mondák: Isten ostora

Hun lovak patáinak dübörgésétől megremegtek az Alpok. Mint az árvíz zúdultak alá a hun hadak Thüringiára s mire elérték a Rajnát meg a Szajnát, legyőzték a barbárokat, a gótokat.

Isten kardja nyugat felé mutatott Attila kezében.

Hun lovak patáinak dübörgésétől megremegtek az Alpok. Mint az árvíz zúdultak alá a hun hadak Thüringiára s mire elérték a Rajnát meg a Szajnát, legyőzték a barbárokat, a gótokat és tizenhét nemzet vált Attila birodalmának hőbéresévé.

Kőfal mögött reszketett Bizánc, és Róma harcra készülődött. A hunok lerohanták Galliát. Ahol a dombok lankái alásimultak a nagy gall síkságba, Attila megállt. Szekerekből, nyergekből vezéri dombot építtetett magának, ahonnan messzire beláthatta a catalaunumi síkot.

Az éjszaka leple alatt megérkeztek a római légiók is, és felsorakoztak a hunokkal szemben, ember ember mellett, pajzs pajzs mellett, várva a támadást. De a hunok táborában síri csend volt. Csupán a szél suhogását lehetett hallani a catalaunumi mező felett.

Sűrű köddel érkezett a hajnal. Mikor a nap vörös korongja megjelent a keleti ég alján, egyszerre csak kürtszó harsant valahonnan. Egy pillanatra kettévált a köd, s az elmeredt szemű római légiókkal szemben ott állt Attila sötét alakja; megszámlálhatatlan lovas sereg fölött magosan kirajzolódva az ég peremére, háta megett a felkelő nappal. A következő pillanatban lehullottak a köd függönyei megint, s a félelmetes jelenség eltűnt a szemek elől.

– Isten ostora és halál-lovasai... – járta be a suttogás a megrendült római veteránok sorait.

Remegve meredtek a ködbe, várva a támadást. De semmi se mozdult. Süket csöndesség nehezedett a ködlepte mezőre.

Aztán lassanként, ahogy feljebb emelkedett a nap aranykorongja, oszlani kezdett a köd is, teljes pompájában feltárva a két szembenéző sereget. Amíg a rómaiak hunyorogva pislogtak bele a vakító napba, a hunok támadtak.

– Huj-huj! Huj-huj! Huj-huj!

Százezer ló dübörgő patája alatt megremegett a föld. Süvítő nyílvesszők tömege elsötétítette az égboltot.

Ember ember ellen, ló ló ellen: folyt a csata egész napon át. Borzadva tért nyugodni a nap.

A haldoklók halálhörgése elveszett a kardok csattogásában.

Az elesett harcosok lelke harcolt tovább. Azon az éjszakán sok-sokezer hun harcos lelte meg az utat HADÚR hetedik mennyországába, mely azok számára van, kik harcban estek el. Hunok hite szerint minden elesett hős magával vitte szolgának a másvilágra azoknak lelkét, akiket a csatában megölt.

Mire megérkezett a reggel, mindössze Atillát és hunjait találta a felkelő nap a véres catalaunumi csatamezőn. A római légiók roncsai visszavonultak az éjszaka védelme alatt. A hunok eltemették halottaikat és összeszedték a zsákmányt, s visszatértek a Kárpátokövezte hazájukba. A telet fegyvergyártással, új lovak betörésével, előkészületekkel töltötték, s tavasz jöttével indultak újra Atillával az élükön, dél felé.

Concordia és Pádua népe ész nélkül menekült előlük. Verona, Brescia és Cremona megnyitották kapuikat Attila előtt, és megadták magukat. Mikor elérte Róma kapuit, védtelenül hevert lábainál az egész Római Birodalom.

Százezer hun lovas vette körül az Örök Város kőfalait, Attila parancsára várva. De a parancs elmaradt. Magától megnyílt a főkapu, és fehér zászló alatt megjelent Isten szolgája, Leó Pápa maga, mezítláb és száz pap kíséretében jött a mezőn át, zsoltárokat énekelve, szelíd menetben a hunok felé.

Attila, éjfekete harci paripáján, elébe ment. Félúton találkoztak, Leó pápa és Isten ostora.

Egyik mezítláb, alázatosan, másik nyeregben ülve, büszkén, egyenesen.

Aztán Isten szolgája fölnézett, egyenesen a félelmetes Attila szemébe, és szelíden mondta:

– Fiam, eljön az idő, amikor egyik leszármazottad áll majd egyik utódom előtt, királyi koronát kérve magának, s áldást népe számára. Azt kívánod, hogy úgy nézzen majd reá ez a szent város, mint a rettenetes Attila leszármazottjára, aki elpusztította Rómát?

Néhány pillanatig Attila elgondolkozva nézett alá az öregember hófehér fejére, aztán bólintott és békésen mondta:

– Eredj vissza a városodba, szent ember, és adj hálát Istenednek, amért kegyelmet találtál Attila előtt.

Azzal egy rántással megfordította lovát, s felemelt kézzel jelt adott a hunoknak a visszavonulásra.

Útban hazafele még lerohanták a hunok híres Velence városát, lóháton úsztatva át a vízen, s roskadásig megrakták málhás szekereiket arannyal, ezüsttel és szép velencei asszonyokkal.

De ez volt a hunok utolsó nagy vállalkozása. Ettől kezdve Isten kardja hüvelyében pihent. Isten ostora betöltötte a próféták jóslatait, és az egész világ alázatosan hevert lábainál.

Wass Albert

barikad.hu

Levelezés Gyöngyöspatáról

  • Robi Turo Kedves jegyző úr, ön nagyon nagy változáson ment keresztül. De nem biztos hogy pozitiv irányban,nem az az ember akit én meg ismertem és meg szeretem.
  • István Mátyás Kedves Képviselő Úr! Konkrétabban kérhetem? A stadionban minden néző tudja, hogy a gólhelyzetben a csatárnak mit kellett volna tennie, csak a csatár nem. ...A helyzet sokkal egyszerűbb, de sokkal bonyolultabb is, mint ahogyan távolról látszik. Tisztelettel: MI
  • Robi Turo Kedves jegyző úr,figyelemmel kísérem az ön Polgármesterre és a Jobbik körüli eseményeket, és nagyon elszomorít. Még pedig az a tény hogy ön keresztény elveket valló és mélyen magyarnak tartó emberként tud azonosulni ezek el az elvek kell és emberek kell. Az ószövetségben Isten kiválasztott egy nép csoportot, ezek voltak az izraeliták, Jézus pedig azt mondta hogy minden népből nép csoportból mehetnek hozzá. Ön egy keresztény ember, tudni a kell, hogy ne itélkez,!!!!!!!
   7 órája ·
 • Kedves Turo Úr! Ha előveszi a helyi önkormányzatokról szóló törvényt és elolvassa a polgármesterről, illetve a jegyzőről szóló szakaszokat(§), akkor rájön arra, hogy összetéveszti a szakmát (jegyző) a politikával (polgármester). Mit kellene Ön szerint nekem tennem ebben a helyzetben? Szíves válaszát várom! Tisztelettel és barátsággal: Mátyás István

 • Gyöngyöspatán a polgármester lemondását követelték

  Gyöngyöspatán hétfőn este mintegy 250 javarészt helybéli roma gyűlt össze a községháza előtt, hogy lemondásra szólítsák fel Juhász Oszkár polgármestert, vagy ha ez nem történik meg, a képviselő-testület oszlassa fel önmagát és új választásokat írjanak ki.

  A megmozdulást a Gyöngyöspata Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat szervezte - mondta ifj. Farkas János a kisebbségi képviselet vezetője. – Indoklásképpen közölte: Juhász Oszkárnak a közelmúltban napvilágot látott szavai – miszerint polgárháborút vizionált –, már nem a cigányságot érintő kérdés, hanem egész Magyarország problémája. Összeféretlenséget szít az emberek között, veszélyezteti az együttélést, ezért szeretnék, ha a falu vezetője távozna. Elutasítjuk a megfélemlítést – mondta.

  Fotó: Czímer Tamás Fotó: Czímer Tamás

  A tüntetést az előírásoknak megfelelően bejelentették a rendőrségen. A helyszínt nagy számban biztosították az egyenruhások, és ott jártunkkor semmiféle rendbontás nem történt. Ifj. Farkas elmondta: a beszédek végén küldöttségük bemegy a képviselő-testület ülésére, ahol petíciót szeretnének felolvasni, majd elhagyják a termet.

  Juhász Oszkár polgármester lapunknak elmondta: nem mond le megbízatásáról. Álláspontja szerint politikai ellenfelei használták ki a helyi cigányság naivitását a demonstrációra. Szerinte ezzel a patai romák sem értenek egyet, amit az is bizonyít, hogy csak töredékük jött el az eseményre. Szerinte áljogvédők és megélhetési politikusok akciója volt a megmozdulás, aminek célja nem a megoldások keresése.

  Ugyancsak hétfőn lemondott Matalik Ferencné alpolgármester, de információink szerint döntésének nincs köze a történtekhez.

  Heol.hu:http://www.heol.hu/heves/kozelet/gyongyospatan-a-polgarmester-lemondasat-koveteltek-439120

  "Darálós beszéd" után

  ...inkább ordibálásba fulladt

  Pesty László Fekete doboz dokumentumfilmjével kapcsolatban:

  Nem talált megoldást, inkább ordibálásba fulladt az XKK cigányfóruma

  2012. április 1. vasárnap

  Heti Válasz

  Rozsály-romastratégia nélkül

  Egy szabolcsi faluról olvastam a minap. Rozsály nagyközség polgármestere példamutatóan megoldotta mindazokat a problémákat, amihez talán még hozzá sem nyúltak melldöngető politikusaink.

  Így hát, Rozsályon nincs lazsálás

  Mikor a 90-es évek elején elkezdték felszámolni a téeszeket, a falu vezetése úgy döntött nem hagyja szétszabdalni a földeket, nem adja el, így az önkormányzat ma 90 hektáron gazdálkodik. Amit csak tudnak, megtermelnek a falu népének, illetve ezzel 90 embernek munkát is adnak. A polgármester, Sztolyka Zoltán, úgy gondolta legjobb, ha a tradíciókra építenek, és megőrzik a falu mezőgazdasági mivoltát, így ott a közmunkások is vetnek, aratnak, lovakat gondoznak. Náluk a pályakezdők megtanulnak bánni a traktorral, mezőgazdasági gépeket javítani, így jó hírük van a környéken, ami segíti a később elhelyezkedni kívánók munkakeresését.

  Megalapították a Rozsály Község Jóléti Alapítványt, és ők kezelik az önkormányzat földjét. Az alapítvány bérleti díjat fizet az önkormányzatnak a földhasználatért cserébe, az önkormányzat viszont az alapítványtól vásárolja meg a földeken termett kukoricán meghízó sertéseket. Így nem az utcát sepregetik a közmunkások, hanem termelnek, eredményesen és hatékonyan működnek!

  Mindenféle pályázatokon is részt vesznek, így meg tudják oldani, hogy a hátrányos helyzetűeket ellássák vetőmaggal, ingyen szántsák a földjüket. Szinte mindent megtermelnek, ami az önellátáshoz szükséges, a fölösleget a falubeliek önköltségi áron felvásárolják.

  Konyhájuk napi 450 adagot főz, amiből a gyerekeknek napi háromszori ingyenes étkezést tudnak biztosítani, az öregek, pedig 160 Ft-ért ebédelhetnek. A helyiek kilónként 400 Ft-ért vásárolhatják a húst. A disznót úgy is megvásárolhatják, hogy előre kifizetik a felét, a többit meg részletre.

  Van javítóműhelyük, ahol nemcsak a mezőgazdásági gépeket javítják, hanem mindent, ami a faluban vagy az iskolában elromlik, így nem kell vállalkozót hívniuk, helyben tartanak minden fillért.

  Van 16 lovuk, akiket hol a földmunkában hasznosítanak, hol az iskolások lovagolnak tornaóra gyanánt, vagy épp a Mikulás használja decemberben.

  Van szociális boltjuk, ahol az árucikkekhez jóval kedvezőbben lehet hozzájutni, a helyi őstermelők behozhatják az áruikat, anélkül, hogy polcpénzt, vagy egyéb költségeket kellene fizetniük, csak a permetezési könyvüket kell bemutatni. A bolttal mindenki jól jár. A termelő egy kis mellékeshez jut, a vásárló olcsóbb és jó minőségű élelmiszerhez, az ott dolgozó hat közmunkás, pedig munkához.

  A magtárban a helyi gazdák mázsánként havi száz forintért tárolhatják a terményüket, de a magvakat a falu darálja meg nekik. Mindenkinek külön fakkja van a tároláshoz.

  A vizet egy szomszédos település kútjából nyerik, a működtetés 20%-a az ő részük, de így függetlenek az országos hálózattól.

  Rozsályon senki nem fosztogatja a helyi erdőket, mert kedvezményesen, nagy tételben vásárolja az önkormányzat, és ugyanezen az áron is adja tovább, a lovak, pedig elszállítják kocsin a házakhoz. Ez náluk a lakásfenntartáshoz való hozzájárulás.

  Mivel csak az iskola fűtése gázzal, havi másfél millió forint volt, úgy döntöttek áttérnek a helyi tüzelésre, venyigekazánokra térnek át, vettek is egy venyigebálázót, így most már másfél évre elegendő bálájuk van, éves szinten, pedig 5-8 millió forintot tudnak megtakarítani.

  A 800 őslakó 25%-a cigány, de az etnikai feszültséget nem ismerik. Sikerült elérniük a saját rendőrség felállítását, így megfékezték a bűnözést. A lopást vagy kifizeti az elkövető, vagy leüli, illetve mindenki megkapja a segítséget ahhoz, hogy dolgozni, gazdálkodni tudjon. Aki 2 évig nem használja rendeltetésszerűen a termőföldet, vagy hagyja elgazosodni, azt megbünteti a jegyző.

  Így hát, Rozsályon nincs lazsálás, aki ott akar élni, annak tennie kell!

  A faluban még egy érdekesség működik, a szociális fürdő. Az ötlet onnan eredt, hogy a 30 cigány lakásban csak kettő volt fürdőszobás. Egy elhagyatott épületből létrehoztak egy 8 férőhelyes zuhanyzót, beállítottak egy mosógépet, a használatért nem kell fizetni, beosztják, hogy mikor melyik család jön fürdeni, mosni. Akár este 10-ig is nyitva van, így mindenki tisztán járhat a faluban, nincs kifogás.

  A cigány családok többsége gazdálkodik is, főleg ott, ahol a gyerekek már a szüleiktől is ezt látták, ha valahol nem élnek rendesen, akkor megeshet, hogy állami gondozásba veteti gyerekeiket a polgármester, több esetben sikerült elérniük, hogy ezzel arra sarkallták a családot, hogy változtasson életmódján, így visszakerülhettek a gyerekeik is. A polgármester, pedig gyakorta beugrik jómaga körülnézni a problémás családokhoz, nem az irodában ücsörög.

  Van vízművük, vágóhídjuk, háziorvosuk, patikájuk, rendőrségük, horgászegyesületük, néptánckörük, röplabdacsapatuk, Tudásházuk 10 számítógéppel, helyi tévéjük, gáz, folyóvíz, csatorna, telefon, szélessávú internetük. Nemrég átadták a Kemencés Házat, ami egy saját erőből épített szabadtéri konferenciaterem, ahol kenyeret sütnek, lekvárt főznek, családi, baráti összejöveteleket tartanak. Az iskolai alapítványnak saját üdülője is van, ahol a kisiskolásokat nyaraltatni tudják.

  Az ott lakók örömmel élnek Rozsályon, akik újonnan települnek oda, azoknak a polgármester elmondja, hogy Rozsályon nemcsak lakni kell, hanem a közösségért tenni is!

  Erre a csodálatosan jól működő kezdeményezésre, összefogásra csak egyetlen dolog vet árnyékot, az pedig nem más, mint az a drága jó kormányunk, amely egyfolytában stratégiákat dolgoz ki, visít az állítólagos rasszizmus miatt, vidéket fejleszt és vetőmagot oszt, felszámolja a mélyszegénységet! Ugyanis minden jó ötlet ellenére, lehet, hogy csődbe megy a mintafalu, mert Rozsályhoz még 12 falut csatoltak, az összes anyagi gondjukkal együtt. Ha sikerül is megtakarítaniuk soha nem lesz kisebb a terhük emiatt sem, és amiatt sem, hogy 2006 óta 30 millióval csökkent az állami normatíva, viszont a lakosság száma nem csökkent. A polgármester azt mondja nem megteremteni nehéz mindezt, hanem megtartani.

  Ebből a történetből is látszik mennyire csak az üres fecsegés szintje a FIDESZ világmegváltó politikája, ami jó, hasznos, a „hogyan lehet szinte a semmiből talpra állni” példaadó, megoldásokat nem elősegítik és támogatják, inkább visszahúzzák, bár már kétszer kérték a polgármester véleményét a közmunkaprogramhoz.

  Szerintem a FIDESZ sokat hangoztatott, de soha meg nem valósított programjainak visszhangjáról képesek csak gondoskodni, hogy a süket szövegelésüknek elég nagy nyilvánosságot adjanak, ahhoz viszont édeskevesek, hogy a valós dolgokat érdemben felkarolják vagy nem is érdekük, mert ez a Rozsály lassan szinte semmiben sem fog rászorulni a pazarló állam gondoskodására és még a végén okafogyottá válna a jelenlétük!

  Szerencsére a polgármesternek helyén az esze és továbbra is újabb és újabb ötletek valósulnak meg, példájuk bejárhatná az ország más településeit is, de kirakatfaluvá nem szeretnének válni. Mindenesetre itt, ahol nagyon sok mindenhez olcsóbban jut a lakosság, elképzelhető, hogy viszonylag meg lehet élni 50-70 ezer forintos közmunkáért járó fizetésből, de a városokban, ahol mindent horribilis áron kell megvásárolni, biztos, hogy nem, és a földjeiket elherdáló önkormányzatok sem tudnak ezzel a példával élni.

  Pilisi Zsálya - Jövőnk.info

  Pesty Fekete Doboz

  Pesty Fekete Doboz, 2012. március 7. - A cigány-magyar együttélés