A Magyar Nemzeti Bank elnökének 21/2013. (X. 14.) MNB rendelete a „Robert Capa” arany emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013.  évi CXXXIX.  törvény 171.  § (1)  bekezdés d)  pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013.  évi CXXXIX.  törvény 4.  § (2)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – Robert Capa születésének 100. évfordulója alkalmából – „Robert Capa” megnevezéssel 5000 forintos címletű arany emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2013. október 16.

2. § (1) Az emlékérme 999 ezrelék finomságú aranyból készült, súlya 0,5 gramm, átmérője 11 mm, széle sima.

(2) Az emlékérme előlapjának szélén, felső köriratban a  „MAGYARORSZÁG” felirat olvasható. A  középmezőben, öt egymás alatti vízszintes sorban a  „2013” verési évszám, a  „BP.” verdejel, egy filmtekercs kockáját ábrázoló motívumban az  „5000” értékjelzés, valamint a  „FORINT” felirat olvasható. Az  emlékérme szélén, középen lent az előlapot tervező Illyés Antal tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapjának jobb felső szélén, köriratban a „ROBERT CAPA” felirat olvasható. A középmezőben Robert Capa mellképének ábrázolása látható fényképezés közben, katonai uniformisban és rohamsisakban. A  mellképtől jobbra, két egymás alatti vízszintes sorban az „1913” és az „-1954” felirat olvasható. A  mellképtől balra a  hátlapot tervező Szabó György tervezőművész mesterjegye látható. Az  emlékérme hátlapjának képét a  2.  melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 5000 darab készíthető különleges – ún. proof-like – technológiával.

4. § Ez a rendelet 2013. október 16-án lép hatályba.

Dr. Matolcsy György s. k., a Magyar Nemzeti Bank elnöke

Robert Capa (eredeti nevén Friedmann Endre Ernő) (Budapest1913október 22. – IndokínaThai Binh1954május 25.) magyar származású fotográfus.

Ha nem elég jók a képeid, nem voltál elég közel
– Robert Capa

Friedmann Endre néven született Budapesten, a 20. század egyik legjelentősebb fotósa, elsősorban dokumentaristaként, haditudósítóként tartják számon. Rövid élete során öt csatatéren fotózott (a spanyol polgárháborúban, a japánok kínai inváziójakor, a második világháború európai hadszínterein, az első arab-izraeli háborúban és Indokínában). A II. világháború folyamánLondonban, Észak-Afrikában, Olaszországban, a normandiai partraszállásnál az Omaha Beachen és Párizs felszabadításakor is ott volt és dokumentálta a háború eseményeit.

Szülei szabók voltak, a Kossuth Lajos utcában volt az üzlethelyiségük. Egy bátyja (László) és egy öccse (Kornél) volt. Öccse később szintén fényképész lett és Cornell Capa néven futott be szép karriert. A Budapesti Madách Gimnáziumban végezte középfokú tanulmányait. 1931 júliusában előbb Bécsbe, majd Prágába, aztán Berlinbe költözött, ahol a Német Politikai Főiskolán újságírást tanult, ahonnan zsidó származása miatt 1933-ban távozni kényszerült. Egy rövid időre visszatért Budapestre és csatlakozott a Kassák-féle Munka körhöz, de a növekvő antiszemitizmus miatt ősszel Párizsba emigrált.

Capa (ekkor még Friedmann) a harmincas évek elején hobbifotósként kezdett képeket készíteni. Bohém figura lévén hamar rájött, hogy kedvtelését megélhetésként is űzheti. Mivel Párizsban sem volt neki könnyű a megélhetés, 1934-ben felvette a Robert Capa nevet (ti. magyar barátai között cápa volt a beceneve), ami amerikai hangzású volt, hasonlított az akkoriban népszerű amerikai fimrendező, Frank Capra nevére. Ettől remélt több megbízást újságíróként vagy fotósként.

A várakozása sikerrel járt, 1934-ben megkapta első megbízását a Vu magazintól. Haditudósítóként vett részt az 1936-os spanyol polgárháborúban, az 1938-as japán-kínai háborúban, a második világháború észak-afrikai és olaszországi hadjárataiban, a franciaországi (normandiai) invázióban, 1950-ben az izraeli harcokban. Capa, mikor nem a harcmezőkön fotózott, nagykanállal habzsolta az életet. Egyik szeretője Ingrid Bergman volt, azonban Capa ezt úriemberhez méltóan titkolta, csak később, Bergman önéletrajzi könyvéből derült ki. Isabella Rossellini, Bergman lánya több romantikus levelet is őriz, melyeket Capa küldött a dívának.

1954-ben a Life Indokínába küldte, hogy tudósítson a francia gyarmati harcokról. Május 25-én délután 3 óra előtt 5 perccel aknára lépett, és meghalt. Forrás:wikipédia