2015

Átlépés

Bemutatkozás

Amikor a változás szelei fújnak a pesszimisták falakat emelnek, az optimisták pedig vitorlát bontanak."

Legfrissebb hozzászólások
Feedek
Megosztás
Címkefelhő

Amerikában élő keresztény palesztin szedi ízekre a sokat sulykolt, átlátszó cionhazugságokat

A cionista hazugságok gyenge lábakon állnak, primitívek és átlátszóak. Cáfolatuk nem igényel különösebb szellemi erőfeszítést. Azonban bizonyos minimális történelmi tudás és a napjaink eseményeire vonatkozó hiteles információk mégis szükségesek hozzá.
Az oktatás és „fősodratú” média minden fegyvert bevet annak érdekében, hogy bizonyos kulcsfontosságú kérdésekre vonatkozóan – mint amilyen például a Palesztinában zajló izraeli erőszakos térfoglalás ügye is – ne legyenek megfelelő ismereteink. Egy Honoluluban élő palesztin keresztény, Raji (Roger) Abuzalaf csokorba gyűjtötte a legkirívóbb cionista hazugságokat, és meg is cáfolja azokat.
„Nincs olyan, hogy Palesztina, palesztin nép nem is létezik”

A palesztin élettér cionista beszűkítése

• Pedig én palesztin vagyok. Az őseim – 100 generációra visszamenően - Palesztinában éltek, és mindig is palesztinnak is nevezték őket. A mai napig őrzöm a szüleim palesztin útlevelét.
• Mielőtt a cionisták teljesen újraírták volna a történelmet, a kutatók egyértelműen megállapították, hogy ezt a földet Kr. e. 500 óta Palesztinának, lakóit pedig palesztinnak hívják.
• Az Egyesült Nemzetek Szervezete 1947-es felosztási tervében az a kitétel szerepelt, hogy az “eredeti Palesztinát („original Palestine”) két államra osztják: Izraelre (amely a terület 55%-át kapta) és Palesztinára (amelynek 45% jutott). (181 – 11/29/1947. számú ENSZ határozat. Megjegyzem itt, hogy már ez a felosztás is súlyosan igazságtalan volt, mivel akkoriban Palesztina lakóinak egyharmada volt zsidó, kétharmada palesztin.)
Következtetés: Palesztina (ezen a néven) több mint 2500 esztendőn keresztül létezett. Noha a cionista Izrael állam fennállása illegális a történelmi Palesztina 78%-án (hiszen az 1947-es ENSZ alapján csak annak 55%-án jöhetett volna létre, és ezt a tényt az ENSZ figyelmen kívül hagyja), a fennmaradó 22 %-ot mindenütt a világon Palesztinának nevezik. (És ezen a fennmaradó 22%-on közel félmillió „telepesnek” nevezett izraeli megszálló él, és ebbe a 22%-ba tartozik a Gázai övezet is, melynek tengeri és szárazföldi határait, légterét Izrael ellenőrzi, a területet blokád alatt tartja, és rendszeresen mészárlásokat rendez ott. Ciszjordánia és Kelet-Jeruzsálem 1967 óta folyamatosa katonai megszállás alatt áll – P. O.)
Palesztinok milliói élnek szerte a nagyvilágban:
• Palesztinok élnek Palesztinában (az illegális izraeli megszállás terrorja alatt). • Élnek palesztinok Izraelben (másodrendű állampolgárokként ). • És végül élnek palesztinok a szomszédos arab országokban, Európában, Ázsiában és Amerikában.
„Izraelnek joga van megvédenie magát”

Elméletben természetesen mindenkit megillet az önvédelem joga. Csakhogy ez a jog elveszíti érvényességét, ha az a fél, amelyik hivatkozik rá, törvénytelen vagy erkölcstelen tetteket hajt végre. Vegyünk egy példát: ha egy bűnöző betör egy lakásba, és ostrom alá veszi a bennlakókat, a lakás tulajdonosának joga van ahhoz, hogy elűzze onnan a betolakodót – ezzel szemben ha a betörő erőszakkal lép fel az őt kiebrudalni szándékozó tulajdonossal szemben, az nem nevezhető „önvédelemnek”. (Habár sok bűnöző az amerikai tárgyalótermekben fortélyos módon gyakran hivatkozik erre.)
A tény: 1967-ben Izrael megtámadta a palesztin területeket, és kezdetét vette a katonai megszállás. Mind az agressziót, mind az azt követő megszállást elítélte az ENSZ. (242 – 11/22/1967. sz. ENSZ határozat.) Ennek ellenére, valamint számos más ENSZ-határozat dacára, Izrael katonai kormányzást kényszerített rá a palesztinokra, és az alábbi emberiség elleni bűncselekményeket követte el, melyeket az ENSZ szintén elítélt:
• Katonai akciók a szomszédos Libanon, Szíria, valamint Irak ellen.
• A palesztinoknak szánt orvosi felszerelések, gyógyszerek és élelmiszerek célba juttatásának akadályozása.
• A palesztinok vízkészleteinek ellenőrzése. (És sok esetben ezeknek a vízkészleteknek a felhasználása Izrael javára – P. O.)
• Illegális települések építése Palesztinában – a Gázai övezetben, Ciszjordániában, Kelet-Jeruzsálemben. (2005 óta nincsenek zsidó telepek a Gázai övezetben, de Izrael azóta is szoros felügyelet, sőt blokád alatt tartja a területet – P. O.)
• A megszállt területeken illegális telepek benépesítése telepesekkel – valamint felfegyverzett gengszterekkel. (A nemzetközi jog tiltja, hogy egy megszálló hatalom megváltoztassa a felügyelete alatt álló területek etnikai arányait – P. O.)
• Palesztin házak ezreinek a lerombolása, nem egy esetben úgy, hogy a bennük lévő embereket is megölték. (Vagy éppen azokat, akik a házak előtt voltak, lásd Rachel Corrie tragédiáját.)

• „Apartheid Fal” építése, amely elválasztja a palesztinokat a családjaiktól, földjeiktől, vízkészleteiktől, és megnehezíti számukra az orvosi ellátás igénybe vételét.
• Együttműködés az apartheid Dél-Afrikájával, annak érdekében, hogy illegális nukleáris, valamint biológiai és kémiai fegyvereket fejlesszenek ki. (Az izraeli atomfegyver-készlet létrehozásában elsősorban Franciaország játszott szerepet, de Nagy-Britannia is kivette belőle a részét, és természetesen az USA jóváhagyására is szükség volt hozzá – P. O.)
• Az „adminisztratív elzárás” gyakorlatának bevezetése, amelyre hivatkozva palesztinok tömegeit – nőket és gyermekeket is – letartóztatnak, és vádemelés, ítélet, a szükséges jogi eljárások lefolytatása nélkül tartanak fogva.
• A palesztinok segítségére siető nemzetközi humanitárius segélyszervezetek munkatársainak bántalmazása, letartóztatása, meggyilkolása.
Következtetés: Izrael nemzetközi jogszabályok és erkölcsi normák sokaságát sérti meg. Izrael jelenléte Palesztinában illegális behatolásnak minősül, amely együtt jár a palesztinok javainak eltulajdonításával és tönkretételével, erőszakkal, gyilkosságokkal. Mivel a nemzetközi közösségnek nem sikerült az izraeli háborús bűntettek ügyében igazságot szolgáltatni, a palesztinok fel vannak jogosítva arra, hogy bármilyen eszköz révén, de megszabaduljanak az elnyomójuktól – Izraeltől. Bármiféle fondorlatos kísérlet Izrael részéről, hogy gyalázatos tetteit „önvédelemnek” állítsa be, teljes mértékben jogtalan és súlyosan megtévesztő.
„A Hamász a felelős! A Hamásznak fel kellene hagynia Izrael bombázásával!”

Ezzel a váddal aljas módon ismételten csak az áldozatukat állítják be bűnösnek a cionisták. Izrael brutális jelenléte Palesztinában számos nemzetközi és morális szabály súlyos megsértését eredményezi. A Hamász cselekedeteit ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor a 18. századi (még brit uralom alatt álló) Amerikában polgárőrök tettek meg minden tőlük telhetőt a megszálló brit csapatok kiűzése érdekében.
Következtetés: noha én magam pacifista vagyok, és az erőszakmentes ellenállás érdekében emelek szót Palesztinát uraló kriminális izraeli megszálló hatalommal szemben, jó lelkiismerettel el kell ismernem, hogy a Hamász teljesen törvényesen és morálisan is jogosan harcol Palesztina felszabadításának ügyéért – úgy Palesztinában, mint Izraelben.
“Izrael barátja és szövetségese az Egyesült Államoknak!”
Izrael az Egyesült Államok „apukája”.
Tény: Izrael emberiségellenes bűnöket követ el, miközben senki sem vonja tetteiért felelősségre, és az USA nem csupán beleegyezik Izrael bűnös cselekedeteibe, de anyagilag is hozzájárul azok végrehajtásához.
• Kormányunk és az államapparátusunk tele van cionista bírókkal, törvényhozókkal, republikánus és demokrata tisztségviselőkkel. Nem is szólva az AIPAC-ról, és más cionista ellenőrzés alatt álló lobbi csoportokról, amelyek befolyásolják a pénzügyeket és a törvényhozást szövetségi, állami és helyi szinteken egyaránt.
• Pénzügyi rendszerünk (a bankok, a Wall Street, a Federal Reserve Bank) a cionisták ellenőrzése alatt áll.
• A szórakoztató iparunk jó része (Hollywood, Broadway, Nashville, NBA, MLB, NFL, NHL, stb.) döntően cionisták tulajdonában van, illetve jelentős részben ők működtetik.
• A fősodratú média (az összes nagyobb hírcsatorna, a televízió- és rádióállomások, újságok) szintén a cionisták tulajdonában van, és az ő irányításuk alatt áll.


Következtetés: Az ismertetett tényeknek kétféle következménye is van. Az egyik, hogy a cionisták nagymértékben befolyásolják és manipulálják az USA kormányát annak érdekében, hogy pénzelje és elősegítse Izrael háborús bűncselekményeit Palesztina és az egész emberiség ellen. A másik pedig, hogy a cionisták meggyőzik a tömegeket arról, hogy Izrael a „jó fiú”, a muzulmánok, arabok és kiváltképpen a palesztinok pedig a „rossz fiúk”.
Egy igazi barát vagy szövetséges azonban sohasem manipulálná partnerét háborús bűntettek sokaságának az elkövetése érdekében! A cionista Izrael a valóságban az USA fondorlatos ellensége. (És akkor még a szerző nem szólt semmit például az USS Liberty elleni izraeli támadásról, a szeptember 11-i merényletekről stb.)
Epilógus
Aki a fentebb megcáfolt és más cionista mítoszelemekhez továbbra is ragaszkodik, az alább felsorolt három csoport valamelyikébe tartozik:
• Hazugok: a cionisták támogatói (zsidók, keresztények és mások), akik ugyan ismerik a tényeket, ennek ellenére mégis részt vesznek a közvélemény megtévesztésére irányuló akciókban.
• Tudatlanok: többnyire az átlagpolgárok, akik áldozatul estek a cionista propagandának, és nagyon csekély vagy egyáltalán semmilyen erőfeszítést nem tettek a rendelkezésükre álló információk ellenőrzése, ismereteik bővítése érdekében.
• Bolondok: azok, akik értesültek ugyan az igazságról, azonban nem vesznek arról tudomást, mivel hiábavaló módon ki akarják fejezni „lojalitásukat” ahhoz a politikai vagy vallási pozícióhoz, amelyet betöltenek. (Talán nem feltétlenül bolondok, hanem pénz- és hatalomvágyó karrieristák, és egyáltalán nem biztos, hogy hazudozásuk, színlelésük „hiábavaló” – P. O.)
Raji (Roger) Abujalaf Haifából származó keresztény palesztin menekült. Houstonban nevelkedett, jó ideje Honoluluban lakik. Amerikai állampolgár. Gitáros, énekes, zeneszerző és költő. Számos helyi kezdeményezésben vesz részt, jelenleg társszezőként egy palesztin témájú film elkészítésén dolgozik. Angolul itt olvasható röviden összefoglalt élettörténete, valamint az izraeli-palesztin kérdést illető hitvallása.
https://kuruc.info/r/4/131463/

Százezrek vonultak az utcára Teheránban, hogy tiltakozzanak az izraeli népirtás ellen

Több százezren vonultak az utcára Irán fővárosában, Teheránban a ramadán utolsó péntekén, hogy kifejezzék szolidaritásukat a palesztin néppel. A helyi média szerint országszerte milliók vettek részt az úgynevezett al-Kudsz napi felvonuláson, melyet még az iráni iszlám köztársaság alapítója, Homeini ajatollah vezetett be az 1979-es forradalom idején.
A tüntetők Izrael-ellenes jelszavakat skandáltak, és több esetben izraeli zászlókat égettek. Ali Khamenei ajatollah, Irán legfőbb vallási vezetője támogatásáról biztosította a palesztinokat.
Irán mellett Irakban és Afganisztánban is százezrek vettek részt a tüntetéseken. A tiltakozók szerint Izrael népirtást követ el a Gázai övezetben, és ezért az Egyesült Államokat is felelősség terheli.
A ramadán a hétvégén ér véget.
(Euronews)

Mindennapi hősök

Izraeli gazságszolgáltatás: "Rachel Corrie maga kereste és idézte elő a saját halálát"

Rachel Corrie
Rachel Corrie amerikai békeharcoson 2003-ban a Gázai övezetben többször is átgázolt egy házromboló izraeli katonai buldózer, s az akkor 23 éves lány belehalt a sérülésébe. A szülei előbb Amerikában, majd Izraelben indítottak polgári peres eljárást a lányukat meggyilkoló izraeli hadsereg ellen. A Haifai Bíróság ma kimondta, hogy a lány saját magát hozta a halálát előidéző veszélyes helyzetbe, halála baleset volt, ezért a családja kártérítésre nem tarthat igényt.
Rachel Aliene Corrie az egyesült államokbeli Olympia városában született 1979-ben, s a Gázai övezetbeli Rafahban gyilkolták meg 2003-ban az izraeli megszállók, amikor igyekezett megakadályozni egy palesztin család otthonának lerombolását. Az izraeli katonaság által elvégzett kivizsgálást közzétevők, az ottani, a világsajtó egy része, a cionista politikusok és nem zsidó bűntársaik Rachel Corrie halálával kapcsolatban az azóta eltelt közel egy évtized folyamán lankadatlanul össze-vissza hazudoznak. Beszélnek terroristák által használt csempészalagutak megsemmisítéséről, terroristák házainak lerombolásáról és még sok mindenről, ám azon a dokumentált tényen, tehát az igazságon semmi nem változtathat, hogy a meggyilkolt, akkor 23 éves Rachel Corrie-t, a Nemzetközi Szolidaritási Mozgalom narancssárga láthatósági mellényben, megafonnal a kezében föllépő aktivistáját láthatták (volna) a buldózer izraeli irányítói, mielőtt többször is átgázoltak rajta.

Rachel Corrie néhány másodperccel a tragédia előtt
Rachel Corrie hősi halálakor, 2003. március 16-án éppen a Gázai övezetbeli szállásadója, dr. Szamír Maszri palesztin gyógyszerész (és nem terrorista, amint azt a cionisták hazudják – H. J.) otthonát és benne az egész családját, így a gyermekeit is a testével akarta megvédeni Rafah városban a megszállók romboló ösztönétől. A buldózer irányítói előre-hátra menetben többször is átgázoltak Rachel Corrie testén. A Vörös Félhold azonnal az An-Naddzsár kórházba szállította a fiatal lányt, aki azonban nemsokára belehalt a sérülésébe.

A halálosan megsérült lány a gyilkosság színhelyén
Az Izraeli TV 2-es Csatornája a gyilkosság után sugározta azt a filmrészletet, amely megörökíti az izraeli hadsereg által bevetett, a katonák által Dubbinak (Mackónak) becézett buldózerek közötti beszélgetést a gyilkosság idején:
- 30-as a 2-es Mackónak.
- 2-es Mackó a 30-asnak, vétel.
- Elütöttem egy tárgyat.
- Vétel. Úgy néz ki, hogy a Mackótól ütést kapott valaki, aki valószínűleg súlyos állapotban van.
- Hogy van az illető? Te láttad őt?
- Igen, láttam őt, szerintem meghalt.
Rachel Corrie az egész világon sokak szemében hős, aki csak azért nem részesül poszthumusz kitüntetésekben és elismerésekben, mert az izraeli megszállók igazságtalansága ellen merte fölemelni a szavát. Márpedig aki bírálni merészeli Izraelt és annak gaztetteit, az menthetetlen antiszemita, náci, holokauszttagadó és így tovább. De azért vannak, akik merik tisztelni. Alan Sidney Patrick Rickman, a világhírű angol filmszínész és színpadi rendező az áldozat hátramaradt leveleire és naplórészleteire alapozva írta és vitte színpadra A nevem Rachel Corrie című színművet, amelyet a Playhouse Theatre londoni színház több szezonon keresztül műsorán tartott.
Zoom
A Corrie életéről szóló darabot játszó londoni színház
Patricia Lee „Patti” Smith amerikai költőnő, dalszövegíró több verset is írt Rachel Corrie emlékére, míg Philip Munger amerikai kortárs zeneszerző The Skies are Weeping (Zokognak az egek) címen kantátát komponált a lány hősiességének megörökítésére. Rámalláh városban és Teheránban utcát neveztek el róla. (Budapesten ilyesmire egyhamar valószínűleg nem kerül sor – H. J.)

A Rachel Corrie utca Rámalláhban
Rachel Corrie nem volt zsidó, csak az 1948 óta folyamatos palesztin holokauszt keresztény áldozata, ezért családja igazságtételre a halála után sem nagyon számíthat. A család 2005-ben először Amerikában kereste az igazát, s az ottani bíróságon följelentette a lány halálát előidéző izraeli hadsereget és a jeruzsálemi védelmi minisztériumot. Ám az amerikai bíróság megalapozatlannak találta a keresetet. Sidney és Craig Corrie, a lány szülei 2010-ben az izraeli bíróságon tett följelentést, ám ma délután a Haifai Körzeti Bíróság elutasította a család kártérítésre vonatkozó polgári peres keresetét. Rachel Corrie szülei és húga is jelen volt a haifai bíróság mai tárgyalásán, s a keresetet elutasító döntés után az édesanya sajtótájékoztatón kijelentette: a mai bírósági döntés valójában igazolja azokat a katonákat, akik meggyilkolják az igazságtalanság ellen föllépő civileket.

Rachel Corrie szülei és húga ma a haifai tárgyaláson
Odéd Gerson, a Haifai Bíróság bírája az ítéletet így indokolta: „Az elhunyt saját magát hozta veszélyes helyzetbe, az elhunyt halála baleset következménye volt, amelyet az elhunyt idézett elő, s mindez történt annak ellenére, hogy az izraeli hadsereg mindent megkísérelt az elhunytnak és társainak a helyszínről való eltávolítása érdekében”, áll az ítélet megindoklásában, amely a következőképpen folytatódik: „A buldózer (sic!) és annak működtetői harcászati műveletet hajtottak végre ellenséges tűz alatt (sic!), Rachel Corrie halála baleset következménye - ezért a család kártérítésre nem tarthat igényt”, hangzik az izraeli bíróság mai ítéletének indoklása.
Hering József - Kuruc.infoTovábbi részletek: http://kuruc.info/r/39/100585/#ixzz24u58WUv3