2015

Átlépés

Bemutatkozás

Amikor a változás szelei fújnak a pesszimisták falakat emelnek, az optimisták pedig vitorlát bontanak."

Legfrissebb hozzászólások
Feedek
Megosztás
Címkefelhő

Nyirkai jóslat reload

 

Máté Imre: Yotengrit (Püski kiadó) c. könyvének 2. részében lévő jóslat. Az idézett rész a "Nyirkai jóslat", ami 1947-48-ban "érkezett meg" a táltosokhoz. Ebben Magyarország akkori siralmas és kilátástalan állapota felől érdeklődtek, hogy mindez meddig tart. A felelet megdöbbentően jól írja le a régebbi, a mai és valószínűleg az elkövetkezendő időket.
A "még ennyi és annyi" arra vonatkozik, hogy ennyi év múlva mi várható. 

Még öt-hét! 1953-1955 
A medvebocsot lépre csalják 1953  lázadás Kelet-Berlinben
És elverik rajta a port.  Németország végleges kettéosztása

Még nyolc-kilenc!  1956-1957
A Duna két partján  magyar forradalom
vérben úszik a hulló lomb,  56 októberében
És ösvények tapostatnak 
a hanyatló nap palástján.  „Krisztus meghal a kereszten”

Nevet kiáltanak.  október 23.
A nevén szólított Öreg tétovázik  Nagy Imre
De vállalja sorsát. 
Ifjak ragadnak fegyvert  1956. okt.-nov.
nők és férfiak egyaránt.  utcai harcok
Közel a győzelem 

Ekkor megelevenednek az árnyékok.  1956. nov. 4.
Az igaz harcosnak kedvét szegik 
Az ügyet nyugattól-keletig elárulják.  Szabad Európa Rádió és az USA
Szerencsés, ki időben kereket oldhat.  hitegetése: „Tartsatok ki!”
Nagy az érvágás!  Sok magyar disszidált.

A Négy Folyó Városának Igaz Emberét  Győr? (Duna, Rába, Marcal, Rábca)
Kiejtik az ablakon. ?
A győzők eltanácsolják a kopasz zsarnokot,  Rákosi Mátyás
És a Vasmacskák Városának fattyát  Kádár János (Fiumében született,
teszik meg helytartónak.  törvénytelen gyerekként)
Ő megöleti a Tétovázó Öreget.  Nagy Imre és a fiatalság
Az ifjúságon bosszút áll.  magyarok kivégzése

Sokáig uralkodik, és rontja a nemzetet.  Kádár János hosszú regnálása
Jutalmazzák az elvtelenséget,  Munkásőrség, párt és KISZ
mindent pénzben mérnek. 
A lakás, a ház csak lakhely, nem otthon.  lakótelepek
A gyerek nyűg.   „Kicsi vagy kocsi”

Még húsz-huszonegy!  1968-1969
A kétfarkú oroszlán elbődül,  1968. Csehszlovákia, lázongás,
De ugrani nem mer.  de a forradalom elmarad
A mieink is átkelnek a Dunán, ősi földre.  magyar híradósok és katonák
A víg mosoly torz vigyorra változik.  is bevonulnak
Itthon a földművest már megtörték.  Tsz-esítés befejezése
Még nevén a föld, 
de cseléd sajátjában. 
Lazul a lánc, rozsdásodik a bilincs  „legvidámabb barakk”

Még negyven és néhány! 1988-…
A Nagykövet cselt vet, összeesküvést sző.  Horn Gyula
Korábbi ellenfelek összefognak,  Mo.-NATO
rést vágnak a kerítésen.  páneurópai piknik, határnyitás
Meglazítják a medvebocs láncát,  németek egyesülése
A kétfarkú oroszlán ketrecének láncát is.  a csehek elválnak szlovákoktól
Nem hálásak. 
A vörös tüzet okádó sárkány ebbe belebetegszik.  Kádár János megzavarodik
Harsona jelzi a szabadság kezdetét.  Nagy Imre újratemetése

A szürke marhát napos legelőre engedik.  gengszterváltás
A csorda megszédül a szabadságtól. 
A barmok egymást öklelik  1001 párt országa
A nép elkergeti a kapuk nyitogatóit  Német, Pozsgai, Szűrös félreállítása

A Jóindulatú Beteg kerül az élre.  Antall József
Mások intézkednek.  „rózsadombi paktum”
A földművestől elveszik örökét,  a hazug kárpótlás, kárpótlási jegy
és dobra verik  nagybirtokok létrejötte árveréseken
A senkiháziak vérszemet kapnak.  külföldiek föld- és ingatlanvásárlása
Bitangok tékozolják a fényt.  egy szűk réteg fényűzése

Gyülekeznek a dögmadarak.  nemzetközi pénz és pol. hatalmak
A nagy tengert átrepüli  ifj. Bush látogatása melegítőben
a Napból szálló, galambnak álcázott karvaly.  a taszári NATO bázisra
Megérkezik a Kánya is - osztozkodni.  oroszok újra megjelenése
Megint terelgetik a népet.  pártok hazudozása
Hiteket erőltetnek.  holokauszt-ipar
Szaporodnak a pénzért fennhangon imádkozók.  egyházi vagyonok visszaadatása
Boldogasszonyunkat elfeledik, 
buta lúddá tekerítik 
Jaj pedig, ha Istenünk Asszonyi-fele 
elfordul tőlünk, vagy mink őtőle! 

A Régi Nagy Csata Városában ?
Ezek papjai dűlőre jutnak,  Keresztény egyházfők segítségével
És új lovat nyergelnek.  az EU-ból kimarad a kereszténység
Összeesküsznek Isten Képmása ellen  Krisztus elleni összeesküvés
A Könyörtelenség Hatalmasaival.   a szabadkőművesekkel (?)
A galambnak álcázott Karvaly, és a kánya,  USA és Oroszország vezetői
Égig érő fára segítik a Kiskanászt.  Orbán Viktort hatalomra segítik
Szívében király, álmaiban császár.  no comment
Szépen szól rondán cselekszik.  kormányaink eladósítják a hazát,
Zsákja feneketlen.  de a kormánytagok vagyona nő.
Letaszítják- újra mászik!  Orbán Viktor
A döglött sárkány kutyái új gazdát találnak!  az MSZMP és a szabadkőművesség

Még ötvenöt-hatvan!  2oo3-2oo8
Az íjfeszítő sarja lukas hajóra száll.  Magyarország EU-csatlakozása,
Az ő ingével- gatyájával tömítik a rést.  nettó befizetők vagyunk az EU-ban
Messze jutnak a parttól,  határok, vám, tulajdonszerzés
már nem tud kiszállni.  egyoldalú megnyitása

A döglött sárkány kutyáit  MSZMP vezetői
a Koronázatlan Cár veszi pórázra.  Putyin
A Szűkszavú Tárnokmestert tuszkolják az élre.  Medgyesi Péter kormányfő
Saját táborából ütnek pártot ellene,  Gyurcsány – Hiller puccs
Mert a Koronázatlan Cár úgy akarja.  nocsak, nocsak
Paprikajancsiból csinál vezért.  Gyurcsány Ferenc

A nemzet tűri. - nem látja meg rajta 
a rángató madzagokat. 
A csellel hatalomra segített Paprikajancsi  „hazudtunk reggel, délben és este...”
pofátlanul önkényeskedik, buzerálja a népet. 
Nyegle és buta.  no comment
A Kiskanász malmára hajtja a vizet Orbán – Gyurcsány demokrácia:
Jobb ellenfél nincs. A nép tűri őket.  jobb vagy bal kézzel lopják el pénzed?
Nemes lovag-ősök fehér liliomán  a tisztaság és tisztesség vége,
tipródik a nemzet.  Szent Imre és Szent László lilioma
A csősz tolvaj, a bakter rabló, a bíró cinkos.  ld. biztonsági szolgálatok,
A különb nem viszi sokra, mert irigylik.  rendőrség, jogszolgáltatás
Ki-ki rántja lefelé a másikat - az országot együtt.  Egymásból élünk!
Lenézett népek mögött kullog a magyar!  utolsó helyen az EU tagok között

A nemzet talpa alatt röpülő szőnyeggé válik a föld! Sulák-szőnyeg kárpótlási jegyért! az utolsó nemzeti kincs kiárusítása, földért életjáradék, földeladások 2007-től korlátozás nélkül, lakóparkok, idegenek betelepedése

Még hatvan-hetven!  2oo8-2018
A rátarti úr napszámért kunyerál.  teljes erkölcsi és anyagi csőd
Már mindent elkótyavetyéltek. 

Csak alantas szolgálatok maradnak,  szolga a saját hazádban
égbekiáltó árulások. 
Lesznek, kik alattomos ellenséggel 
fújnak egy követ. 
Bevezetik a hét tevét,  a teve sivatagot csinál, valószínűleg
hogy innen köpködhessen lángot,  hét atomfegyver
a bikát nyergelő asszonyra.  a bikán lovagló Európa

Ebből viszály támad benn is, kinn is. 
A Kost áldozó  Ábrahámot közös ősüknek tartó
két fia tovább marakodik   szemita törzs: a zsidók és arabok
A tevék magyar hajcsárai 
Manó bőrét húzzák Krisztus képére,  Ószövetséget az Újszövetségre
Hogy megtévesszék a népet, 
és arannyá válthassák a félhold csillogását.  iszlám (?), törökök (?)

Ők a Kost Áldozó, tevét nyergelő  az atomfegyvereket birtokló
fiát segítik,  a nemzetközi zsidóságot segítik
más magyarok meg a másikat.  az arabokat támogatják
Kettészakad a nemzet,  minden szavazásnál 50-50%
lángra lobban az ország.  Háború, testvérharc
A lángot vér oltja.  ne várd meg!

Magyar magyart gyilkol,  polgárháború
de a bika hátáról is ide lőnek  Európa is minket lő az
a hét teve miatt.  atomfegyverek miatt
A nép fele elpusztul  no comment
A szomszédok megmozdulnak,  a Kisantant törmelékországai
de ugrásra kész a zenélő sivatagok tigrise is.  Tarim-medence valamely népe (?)
A megszeppent maradék UKKÓ-t híjja,  a BOLDOGASSZONY-t.
A haragosok megbocsátanak egymásnak, 
az irigy örül más szerencséjének mi lenne, ha nem várnánk meg
A rátarti nem rázza a rongyot,  a pofont, már előbb észhez
a közönyös siet segíteni.  térnénk?!
Ekkor a MAGYAROK ISTENE őrül állítja  valószínűleg a Csíksomlyón
a zenélő sivatagok tigrisét,  bemutatkozó ujgúrok
És böcsületes alkuval  a magyarlakta területek
visszakerül, ami vissszajár.  visszacsatolása
Új kor veszi kezdetét, minden égtáj felé  a Szent Korona kora
YOTENGRIT, az Ős-TENGEREK ISTENE nevében. 
A Jó Szomszédság Törvénye győzedelmeskedik Úgy legyen! Ámen

A táltosok közös gondolattal kérdezték: ’Igy van ez megírva – nem lehetne-e másképp?’

A SZELLEM erre ezt felelé: ’Minden jövendölés ókumálás (következtetés), a múltat meg jelent összekötő vonás folytatásán, a jövő felé. Megírva semmi sincsen, mert minden megváltoztatható, - ha nem fordultok el ISTENETEK-től és megszívlelitek az ősök intelmeit.’

A táltosok megköszönték Lápkumánja szellemének a jövendölést meg útbaigazítást. Ő távozott, a táltos asszony szelleme pedig visszatért testébe. Inni kért. Sokat ivott, és mély álomba merült azon nyomban. A többiek betakarták és strázsálták hajnal hasadtáig. Akkor lemosták róla a maszlagot.

A férfi táltosok térdet, fejet hajtottak előtte, asszony táltos-társa pedig fejére tette kezét és rámondta az igaz nő-barátok áldását: ’Boldogasszony oltalmazzon fehérben, zöldben, feketében!’

Ezek után ki-ki hazaméne és tette a dolgát.” 


A könyv írója, Máté Imre ezt a következővel egészítette ki:

„Hol és mikor történt ez? A hely leírása pontos. A Rókadombon, a Hanságban tényleg volt egy ó-kút. Tégláit a szocializmus éveiben elhordták és beomlott. Az ’égés’ említése arra enged következtetni, hogy 1946 után zajlott ez az esemény. Akkor égett ki a Rókadomb mögött a tőzegréteg.

A jóslat első eseménye föltehetőleg a berlini fölkelés (1953. június 16-19. között, három hónappal Sztálin halála után). Ezt a jóslat öt-hét év múltával vélte esedékesnek. Ha visszaszámolunk, 1947 vagy 1948 nyara jöhet számításba. Ekkor már bizonyos volt az is, hogy az orosz igát beláthatatlan ideig nyögni fogja a nemzet. Ezért akarták táltosaink tudni, hogy ’középtávon’ mi vár ránk. 

A jóslat képletes, de nem érthetetlen. Ami már megtörtént azóta, azt könnyebb kibogozni, mint azt, ami még ezután történik.

Ki-ki értelmezze belátása szerint!”


További részletek: http://kuruc.info/r/6/25861/#ixzz38TlXGbrJ

 

MÁTÉ IMRE:Teljes nyirkai jóslat

A hét teve vontatókötelén...

Kezdjük a puszta tényekkel. A magyar kormány és az Európai Unió között aggasztóan komoly nézeteltérések támadtak. Többrétűen és több síkon. Az „Alaptörvény”-nek nevezett új alkotmányban is sok a tétel és kitétel, melyet antidemokratikusnak minősít az Unió. Azt vetik a kormánykoalíció szemére, hogy kihasználva kétharmados parlamenti többségét, egy despotikus jellegű diktatúrába készül bebetonozódni. Olyasféle sikerednék ebből az eszelős igyekezetből, mint amilyen például Észak-Koreára jellemző. A magyar politikai „bal” itthon és külföldön egyaránt túldramatizálja a helyzetet, de Nyugat-Európában a konzervatív polgárság körében nagyobb a fölháborodás mint a balosok körében, akik azt mondják: „Orbán jobbra indexelt, de balra kanyarodott.” Az „Alaptörvény”-nek nevezett új alkotmányban elsősorban az kifogásolható, hogy politika és teológia keveredik benne a jogalkotással. Ahhoz, hogy ne minősüljek a magyar alkotmány ellenségének, azáltal automatikusan Magyarország ellenségének, HINNEM köllene, adott esetben fölesküdvén az Alkotmányra, I. István Árpád-házi király szentségében, nagyságában!

 

A veszekedés témái ismeretesek. Bírák nyugdíj-korhatára példának okáért azért téma, mert a Magyar Kormány a maga embereit látná szívesebben fontos bírói székekben független bírák helyett. S azt hiszik, hogy ezt a „cselt” Nyugaton nem látják át?! Átlátják, de a tényleges probléma nem ez.

 

A tényleges probléma az, hogy VALAKIK szeretnék Magyarországot kimanipulálni az Európai Unióból. Ezt kétpályásan művelik: egyfelől húzzák, másfelől nyomják kifelé. Azt akarják elérni, hogy a magyarok undorodjanak meg Európától, Európa pedig a magyaroktól! Ezért TALÁLTÁK  KI, hogy a magyarok antiszemiták, üldözik a cigányokat, soviniszták, akik lenéznek más népeket, stb. Pedig nincsen még egy ország a Földön, amelyik nemhogy nem elnyomja, hanem tenyészti szinte a nemzetiségeket. Messze földről ide települt maroknyi népcsoportoknak nyomban „önkormányzatot” létesítenek, ahelyett, hogy integrálnák őket. Ám úgy tűnik, az elnyomó, az üldöző szerepét szánják Magyarországnak. Nincsen bizonyítékom, de spirituális belső logikám sugallata szerint az un. „cigánygyilkosságok” MEGRENDELŐI is ezt a célt követik. Kioldani Magyarországot az Unióból. Nem azt mondom, hogy nem volnának „zsidózók”, „cigányozók” Magyarországon. Vannak, -és azok látják el őket zagyva szellemi táppal, akik vádolni szeretnének bennünket ezzel. Találkoztam olyan magyar politikussal is, aki szerint az aszályt és az árvizet egyaránt „A” zsidók manipulációi idéznék elő! Ez nem mese, - esküszöm! Amikor 2OO4-ben a Süddeutsche Zeitungban (április 23, 2OO4) Magyarország Unióba lépése kapcsán nyilatkoztam, több telefonhívást is kaptam. Két ismeretlen fölhívó azt vetette szememre, hogy „maguk magyarok antiszemiták”, holott a nyilatkozatom nem is érintette ezt a témát. Egy másik fölhívó pedig ezt kérdezte „Ugy-e maga azok közül való, akik Krisztust megfeszítették? Ne is mondja, hogy nem! Látszik a kócos haján!” „Hogyne Hölgyem! -én szegeztem a bal lábát és azóta sem fésülködtem!” Mi értelmesebbet válaszolhattam volna neki? Tehát kötik ránk a rasszizmust! A mostani akció azonban elterveltnek tűnik. Ennek tartozéka a gyöngyöspatai cirkusz is, Kertész Ákos látványos lángfújása, de méginkább a Hollandiába települt surinami műsorvezető nyilatkozata, mely kísértetiesen megegyezik  Kertészével, t.i. hogy mink magyarok ALACSONYABB RENDŰ élőlények volnánk. Sok böcsmérlő szöveget hallottam magyar szájból zsidókról, cigányokról, (egyik csal, a másik lop) de azt még soha sehol nem hallottam, hogy alacsonyabb rendűek volnának. A surinami szerint nem volna helyünk Európában. -és erre megy a játék.

 

Kiknek fáj a foga Magyarországra? A német titkosszolgálat évekkel ezelőtti tv-nyilatkozata szerint „bizonyos” arab körök Magyarországot a KALIFÁTUS részének tekintik. Itt akarják bázisaikat kiépíteni. Érdekli őket a jövő kincse a víz, de újabb ismereteink szerint termőföldek használati joga, négyzetkilométerekben és évtizedekben számolva is érdekli őket. Ezt a törekvést az Európai Unió nem nézi jó szemmel. Különösen azt nem, hogy Európa határain belül az elzálogosított földeken maguk termeljenek maguknak, azaz termeltessenek, például indiai szolgasereggel. Ez csak akkor valósítható meg, ha Magyarországot kilazítják az Unióból. A viszály tehát egyszerűen szemfényvesztő színjáték. Valószínűleg jól megfizetett főszereplőkkel. Magyarországot rákötötték a nyirkai jóslat „hét tevéjének” vontató kötelére!

 

Máté Imre

Forrás:  http://www.yotengrit.hu/hu/article/het-teve-vontatokotelen