Nusser Zoltán agykutató kapta idén a Bolyai-díjat és a vele járó 100 ezer euró pénzjutalmat. A rangos elismerést hetedik alkalommal adták át, a díjazottak olyan tudósok, akik nemzetközileg is elismert munkát végeznek szakterületükön.


A díjat odaítélő bizottság elnöke a mindenkori köztársasági elnök. Áder János azt mondta beszédében: a világ valamennyi tudósa büszke lenne arra, ha a Bolyai-díjasok közé tartozna. Nusser Zoltán 44 éves, ő a vezetője a Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézete egyik laboratóriumának. Állatorvosként végzett, majd angolszász egyetemeken tanult idegélettant.

A díjazott


– Engem nagyon pozitívan érintett, hogy egy olyan díjnak lehettem a díjazottja, ahol magánemberek saját vagyonukból áldoznak tudomány, de hasonlóan a művészetek számára és a kiemelkedő teljesítmények díjazására – mondta Nusser Zoltán az átadó után. – Ez egy olyan útmutatás kell, hogy legyen a társadalomnak, hogy mindenki vegyen példát erről, beleértve jómagamat is, mindenkinek el kell azon gondolkodnia, hogy hol tud segíteni – mondta a kitüntetett agykutató.

Kutatási területei:

Az idegsejtek kapcsolatrendszere, az idegsejtek közötti információáramlások, a szinaptikus kapcsolatok feltérképezése. Kutatócsoportjával a központi idegrendszert, az azt felépítő sejteket tanulmányozza, hogy minél részletesebb képet kapjon az egyes neuronok közötti szinaptikus ingerület-átvitelről.


Megállapította, hogy az idegsejtek közötti szinapszisok (két sejt közötti találkozási pontok) különböző fehérjéket tartalmazhatnak, és működésükben is mutatkoznak eltérések.

Legújabb eredményeik arra a kérdésre adnak választ, miért mutatnak olyan nagy strukturális és funkcionális változékonyságot a hippokampusz nevű agyterületen található piramissejtek közötti szinapszisok. Bár hipotézisük még nem nyert bizonyítást, de molekuláris alapját sikerült tisztázniuk.

A Bolyai-díjról


A kétévente odaítélt Bolyai-díj a rendszerváltás óta a legnagyobb presztízsű, magánszemélyek által alapított magyar tudományos elismerés. A 100 ezer euróval (mintegy 30 millió forinttal) járó díjat tizennégy tagú - a magyar tudományos élet kiemelkedő, elismert személyiségeiből álló - bizottság ítéli oda, amelynek elnöke a mindenkori köztársasági elnök. A díjazott egyfajta nagykövete lesz a magyar tudománynak.

A Bolyai-díj Alapítványt 1998-ban hozta létre magánvagyonából Karsai Béla, Lantos Csaba, valamint Somody Imre és akkori felesége. 2001-ben csatlakozott az alapítókhoz Várkonyi Attila és Alexander Brody. A tudományterülethez nem köthető díj olyan magyar állampolgárságú vagy magyar származású személynek adományozható, aki nemzetközi szinten is kimagasló eredményt ért el a tudományos kutatás, fejlesztés, utánpótlás-nevelés területén, valamint ezek eredményeinek a társadalmi-gazdasági életben való hasznosítása terén.

http://pozitivnap.hu/technika-es-tudomany/nusser-zoltan-agykutato-az-idei-bolyai-dijas