Azt hiszem, hogy mindannyian olvastuk a Biblia ÚJSZÖVETSÉGI oldalain lévő jövő leírását, ismerjük Nostradamus jövendölését, igen tudott katolikus világunkban a Szűzanyánknak a kinyilatkoztatásairól is de sajnos kevesen ismerik a maya papok által a kövekbe vésett próféziákat. Mindegyik egy és ugyanazon mondanivalót tartalmaz, egy ciklusnak a végét, mely csak a maya kultúrában maradt fenn ősi, hiteles alakjában a Csillagrendszeri (Galaktikai) Ismeretek alapján.

Elvesztek a babilóniai káldeusok ismeretének az adatai. Elvesztek a perzsa hódító háború miatt, de ezzel forr újra egyé a két papirend, így lesz újból a mondai férj és feleség és együtt építik fel sok évszázad után azt a piciny országot, melyet ma Magyarországnak nevezünk és minden bizonnyal a vérünkben csörgedezik e két papirend vére és a mi elfelejtett öntudatunkban él továbbra is a tudományuknak minden apróbb ismerete!

Az első maya prófézia első sorai nekünk magyaroknak is szól, mivel itt adja ki az utasítást arra, hogy újra vissza kell állítani a már elveszett tudós Papirendeket és ez által ránk is vár a Kaldeusi és Maghiár rendek újbóli megszervezése, felállítása! Hatalmas feladat kevés idővel!

Nem csevegni, nem félni kell a jövőtől, hanem felébreszteni a tudatalatti ismereteinket, és formálni az igaz, NEM HAMIS papokat. Nem, nem vallást kell megváltoztatni a jelen pillanatban, hanem azt a vallási tudományt felépíteni és tanítani mely ezelőtt még 2000 évvel jelen volt a népeknél, hiszen maga Jézus is ezt tanította!

Elménkben kell felépíteni ennek az utolsó Civilizációnknak a KOZMIKUS PIRAMISÁT minden szimbólumával, magyarázattal és ismertetni a nagyvilággal!

Az eddigi ismeretek alapján tudjuk, hogy a Maya Kalendárium 2012, december 22.-ére jelzi a nagy NAPRENDSZER ÉV utolsó ciklusának végét! Ez magában nem jelent semmit, hiszen ciklusokról van szó és ahogy egy ciklus befejeződik, úgy születik meg egy újabb.  De a 2012-es ciklus változás különbözik a többitől, mivel ekkor fog befejeződni a Naprendszer Nagy Éve is 25920 évvel. Nem lesz vége a Világnak sem az évek számításának mivel újra kezdődik el egy NAGY ÉV az újabb 5125 éves ciklussal, (azaz a mayák pontos számolása szerint5184 évvel! Öt ciklust jelölnek. 5 x 5184 = 25.920 Nem lesz vége a földi életnek!

A mai kutatók az 5125 évet egy maya piramison, Palenquen talált évszám átszámításával kapták meg, ahol a dátum az i.e 3113 (hozzáadva 2012) évet jelöli meg; ezt kell elfogadnunk mint az utolsó civilizáció idejét, de a különböző civilizációknak  különböző ideje volt a valóságban attól függően, hogy milyen erővel hatott rájuk a HUNAPKU ereje.  / Az interneten a Galaxis közepe szó szerint HUNKAPU-nak van jelölve !!! ez lehet itt csak elírás? ! A.E.J. /

A mayák egyetemes nyelve a matematika volt volt és e nyelvhez szerencsére nincs szükségünk tolmácsra. Ennek köszönthető, hogy ma viszonylag igen könnyen érthetők a ránk hagyott magyarázataik, ismertetéseik. Maya papjaikat már nem találhatjuk meg, hiszen a szó legszorosabb értelmében eltűntek a i.u. 830-as években, de szent írásaikat a piramisok köveibe vésve láthatjuk.

Gyönyörködhetünk a kódexeikben, a csodálatos rajzos írásaikban és minden soruk megértése után meg kell állunk és gondolkoznunk kell azon, hogy mennyire értelmes és okszerű gondolkodású emberek voltak. Ismerték a mennyiségi (kvantikus) számolási módszert és csakis ezzel tudták megadni a ciklusokat, hiszen ciklusokon épül fel az egész Világmindenség, a vonzerő, a villamos-delejes (elektromagnetikus) erőnyök (energiák) ereje által. A csillagállásokból jósolták előre a földrengéseket ahol újból ezek az erők hatnak egymásra és sugározzák az erőnyüket a Földanyára.

A magyarázataikat megismerve erõsödik meg bennünk az a vágy, hogy népünk ébredjen fel a 2000 éves mély álmából és adja vissza újból más népeknek az õsi titkos tudományát! Nem, nincs bennünk semmi hatalmi vágy akkor, amikor erre gondolunk, ez csupán egy igen szükségletes tanítás és csakis a régi papirendek tudják újból felismerni azt, hogy eljött az idő nemcsak a tudomány, nyelv és hit újbóli fejlődésére, hanem ezzel együtt egy új Civilizáció ajtaja fog előttünk megnyílni és ezt a kaput az emberiségnek egyetértéssel kell átlépnie és ehhez vezetőkre van szüksége. A világnak el kell vetnie a régi, hibás felfogásokat, a babonás hitüket, a hamis jövendölők bilincsbe verő láncait.

AZ ELSŐ PRÓFÉCIA

Pontosan ezért nevezhetjük Felhívásos Reménynek!  Felhívás a közel jövő tragédiáira, melyek már többször felhívták a figyelmünket és figyelmeztettek bennünket! Reményt sugározni az ettől félők lelkébe, hogy mindez könnyíthető legyen a nagytudású szent emberek által, akik ezen a göröngyös úton át tudják segíteni a népeket, az emberiséget.

Ennek az új tudósrendnek a felépítéséhez a mayák megadtak 13 évet, melyből sajnos már majdnem 6 év eltelt, de van még teljes 7 év a részünkre, (ez az előadás innen is látszik, hogy 2005-ben hangzott el Bp-en) Nincs minden elveszve és reméljük azt is hogy e kis beszélgetésünk is hozzásegít az ősi nagy magyar galaktikai tudomány megtalálásához, felállításához és tanításához és főleg ahhoz, hogy mindezek előtt megismerjük a valóságot és szét tudjuk választani azoktól a misztikus meséktől melyek az évszázadok során akarva és akaratlanul feldíszítették a az ősi papirendek galaktikai ismereteit. Megismerni a vallásunknak, a vallásoknak fizikai okát, megismerni a Teremtést.

1999. augusztus 11.

Igen emlékezetes dátum volt a Napnak eklipszével és csillaghullással. Ekkor lépett az emberiség a spirituális meditáció időszakába!  Valójában ekkor értük el azt az időt, amikor a jelenlegi hátramaradt civilizáció éveiből az emberiség már nem fog tudni újat tanulni. Ezen a napon fejeződött be a ma már jól ismert Indygo gyerekek születése.

Ezen a napon érte el a FÖLD a napközelségének legnagyobb fokát és a Holdtól való legnagyobb távolságát.

Mindezen jelenségek sokkal jobban befolyásolták az embereket, mint ahogy ezt elképzelni tudnánk.

Ezzel a dátummal kezdődik el az első Prófézia, ezen a napon lett a Földünk KOZMIKUS KERESZTJE  a napfogyatkozás következtében, mely egyben megjelölte ,  a 2012-es próféziai dátum utolsó 13 évét.

 

Ezen az éjjelen az erős holdfény megvilágított sok országot, megfényesítette földünk azon helyeit, ahol már a háborúk keserű szelei fújtak. IRAK, IRÁN, KOSOVO, PAKISTAN többek között.

Ezen a napon veszítette el Napunk a pólusait. E-elektromagnétikus ereje gyengült, melynek kritikus hatása lett és lesz a föld minden lakójára!

Mindezt a mayák egy igen egyszerű mondattal fejezték ki: Az emberek megbolondulnak! És láthattuk, hogy az állatok is ekkor kezdték elveszíteni az orientációs ösztöneiket, sőt ebben az időben hallhattunk először a repülőgépek kézi működtetéséről, mivel a műszerei nem működtek jól. Mindez az eletromagnétikus erõk csökkenése miatt van! A nap kevesebb erőnyt kap a Hunapkutól és ezzel mi itt a Földön is kevesebb energiához jutunk a Napból. Egyszerűen felbomlott a Galaxisunk energiaegyensúlya.

Ez a Proféziák fizikai kezdete, az ok és maga a Profézia ennek a következményét írja le.

A földi, megszokott életünk is bomlani kezd. Már láttuk, hogy a földünknek az elképzelt tengelye kilengett 5 fokkal, de még hiányzik 85 fokos kilengés, hiszen, a mayák azt írták, hogy a nap északon kel fel és délen fog nyugodni azaz a mai északi pólus fogja a napkeltét mutatni és a déli pólus a nyugatot.

Igen, tehát a következő 7 év nem lesz könnyű az emberiség számára és pontosan ezért a FELHÍVÁS az ősi papirend felállítására, arra, hogy mutassa meg a népeknek mindezeket és főleg azt, ha mindezt nem is lehetne megállítani, meg nem történté tenni egy bizonyos részét IGEN, egy közös tudattal egyesülve, az emberiség építő (pozitív) erőnyét használva!

Igazi lelkivezetőkre lesz szüksége az emberiségnek, akik csak jó, tiszta érzésre és az igazi szeretetre tanítanak és akkor, amikor 2012-ben átlépünk a KOZMIKUS HAJNALBA nem lesz a földön többé gyűlölet, becsapás, hamisság, bűn! Meg kell tanulnunk, hogy az a másik ember az egy másik ÉN, hozzám tartozik, a részemnek a része! / Erről van szó a perui Menyei proféciákban is ! - James Redfield irta - AEJ /

A MÁSODIK PRÓFÉZIA

Az átmenet idejét írja le, azt aminek meg kell történni a kozmikus erők változása miatt! Változások a Földanya és az Emberiség fizikai és lelki világában. Elsőként az embereknek el kell ismerni a Hunapku nagy erejét, az Isteni mivoltát úgy, mint egy élőlényt! Meg kell tanulni, hogy ez az életet adó erő, ez maga a szeretet és azt, hogy minden élőlény az Õ erejéből táplálkozik, hogy hozzátartozása széttörhetetlen, hiszen minden élőlény egymáshoz van kapcsolva pontosan az õ éltető ereje által!

Megváltozik a földünk külseje, szigetek, partok tűnnek, el míg a tűzhányók (vulkánikus) ereje újabb területeket alkot és mindezek újabb, ismeretlen betegségeket hoznak magukkal. Szükséges lesz a változás az emberek viselkedésében, és ehhez a Földünk siet a segítségünkre hiszen a rezgése, belső lüktetése meggyorsul és ezt az ütemet kell nekünk is átvenni és ezzel kell gondolkodásunkat, érzelmeinket átformálni.

(A kilencvenes évek vége óta évente kétszer, januárban és júliusban gyorsul egy egy kicsit a Föld mozgása. A 2009 januári ma már kimondottan érzékelhető volt. A nyári még nem olyan erős. Így aztán a napi 24 óra mar lerövidült 22 és egy negyedre. A negyed órát ez év januárjaiban "tette hozza" az addigi két órához. Ezt az ideit - 2009 - mar meg az egészséges emberek is megérezték. Baj volt az egyensúlyukkal; kiejtettek  a kezükből tárgyakat, nem aludtak nyugodtan, stb. Ezért érzi mindenki úgy, hogy nincs elég idő semmire. Mindenki mindig rohan, jobban mint az előtt. Csoda-e ha 24 óra helyett mindenre csupán 21 óra 45 perc áll rendelkezésre ? ? ? - AEJ.)

Maga a Nap fizikai formája, magnétikus ereje is változáson esik át és ez is elősegíti a természeti csapásokat, a fizikai és lelki fájdalmakat, de egyben az összetartásra, egymás megbecsülésére fogja serkenti a népeket.

A ciklus végén minden ember elér a Tükör Szalonjába és saját maga lesz a bírája azon cselekedeteinek, amelyeket egész életén át elkövetett; a jókat és a rosszakat maga fogja kettéválasztani és keresi azt a fejlődési fokozatot, mely az életének a célja volt, vagy lett volna. Ekkor fogja megérteni, hogy a Világmindenségnek fejlődni kell a teljesség eléréséhez és azt, hogy ennek mi is részei vagyunk!

Ez a Profézia megérteti velünk, hogy mindezt el kell fogadnunk, és változtatni kell a jelenlegi életünkön, továbblépni a fejlődés útján és ezzel tudjuk csak semlegesíteni a földi csapásokat. Csak ezzel tudja a fájdalmait enyhíteni minden ember.

A HARMADIK JÖVENDÖLÉS

Azokat a gyors fizikai változásokat említi meg, mely a megszokott, eddigi földi életünket át fogja változtatni.

Az elképzelt földi tengely kilengése fogja okozni a sarkokon található jegek olvadását, a tenger szintjének az emelkedését! A föld geológiai működése földrengéseket, szökőárakat fog okozni. A földön az éghajlati változások rekkenő hőséget jósolnak. Ennek az oka a Nap működésének a meggyorsulása, rezgéseinek a hatására a sugárzása erősödik és mindehhez az emberek által termelt levegő szennyezettsége is hozzájárul, mely a csapadékhullás hiányát fogja okozni. Ha nincs eső, nincs aratás, nincs élelem!

A magas hőmérséklet mindig egy erős széljárást okoz, és növekedni fognak a hurrikánok is, a föld kiszáradása tüzeket okoz és mindez a földön élők gazdasági életét fogja megzavarni, betegségeket, éhséget és közjóléti megmozdulásokat fog kiváltani.

A NEGYEDIK JÖVENDÖLÉS

Beszél arról, hogy a mayák a proféziáikat a csillagászati számításaik alapján készítették el. Ezt többek között a VENUSZ ciklusa után. Ennek az orbitája, a ciklusi útja 584  nap volt és ez a szám segítette a Napunk korszakának a számításához. A Vénusz, a magyar mesék Tündér Szép Ilonája szabad szemmel látható az égbolton mivel a Nap és a Föld között látható!

A Drezdai Kódexben leírják, hogy minden 117 korszak után a Vénusz ugyanazon a helyen található az égbolton és pontosan ekkor a Napunk működése változásokon megy át, megjelennek a napfoltok, kitörések, és szelek. Ránk hagyták örökségül, hogy minden 1 872 000 kin azaz 5125 év után Napunk ezen változásai sokkal erősebben észlelhetők és így nagyobb hatással vannak a földi életre is. Ilyenkor történnek a nagy természeti csapások. Ez a Kódex ugyanígy leírja azt is, 1, 366 560 évnek van egy 20 éves számolási különbsége ezzel a számmal, mely a kereszt templomában Palenquen megtalálható és éppen ezért nevezték az utolsó 20 évet 2012 december 22 előtt mint "az idő mely nem idő"!

Tehát valójában az utolsó 20 év az az idő, amikor ezek a változások elkezdődnek, ettől az idõtől kezdve kezd nagyobb mennyiségben csökkeni az elektromagnetikus erő hatása a földön

.AZ ÖTÖDIK PRÓFÉZIA

Az emberek félelmeiről beszél, azokról, melyek idő- változást okoznak fizikai testében, lelkében, vagy a fejlődésében. Minden olyan ismert rendszer, mely az emberiség félelmére építtetett sok-sok időn keresztül átváltozik, megsemmisülhet az egyik percről a másikra. Az Anyaföld és a hátán hordott népek helyzete egy egyforma, összehangolt fejlődésen esik át. Mindez szükséges lesz ahhoz, hogy a fejlődés egészen más, új alapokon alakuljon ki és mutassa meg az utat a TEREMTÉS megértéséhez.

Az Elektromagnétikus erők változása igen nagy hatással lesz minden műszaki megoldásra, korszerű műszerre, melyek működése nemcsak komplikáltabb, hibásabb lehet, hanem egyszerűen megjavíthatatlan állapotba is kerülhet. Különösen a műholdak, avagy a szatelitek, melyekre egyenes hatással van a földi és a földön kívüli magnetikai erők és napkitörések, az ibolyántúli sugárzás miatt a műholdak keringését gyorsabbá teszi. A műholdak hiánya fantáziánkra bízza a földi káosz megjelenését a közlésfolyamatok minden területén és ezzel a világ gazdaságának gyenge oszlopai összedőlnek, mely maga után von minden más világi csapást, az éhséget stb. Ezzel a népek fizikai és lelki élete is válságba kerül, de ezzel egy időben kell megjelennie annak a spirituális útnak, melyen az emberiségnek el kell indulnia és melynek végén egy újabb, tisztább, fejlettebb energia, élet vár minden népre, akkor amikor átlép a VILÁGEGYETEMES (KOZMIKUS) HAJNALBA.

A HATODIK PRÓFÉZIA

Megemlíti annak a üstökösnek a megjelenését, melynek a jöveteléről már annyi, de annyi hamis mesének tűnő dolog kering a világ minden részén! Az pl. hogy a földöntúliak ezzel fogják megmenteni a föld lakóinak egy részét.

Sajnos az üstökösök csak becsapódni tudnak a Földbe, hiszen senki sem irányítja és ez veszélyeztetheti az egész emberiség létét. Sok vallás is beszél erről az üstökösről. A Bibliánk is például, de a mayák ismerete szerint fizikai és siquiakai eszközökkel el lehetne téríteni a pályájáról és nem engedni meg azt, hogy elérje a Földet. Ezek a hullócsillagok (meteorok) mindig megtalálhatók voltak a naprendszerünkben, sőt többször már be is csapódtak.

Ismerjük a 65 millió évvel ezelőtt földünkbe csapódott meteor történetét, ott pontosan ahol a mayák éltek, s élnek ma is, a mexicoi Yucatan félszigeten CHIC-CHULUB falujánál az Atlanti óceánnál, Progreszo kikötője mellett és a becsapódás tere 180 km átmérőjű és ez alakította ki GOLF ÖBÖLT. Az üstökös becsapódása által haltak ki az ősi óriáshüllők.

Isaac Newton volt az, aki már technológiai tudományai alapján megállapította azt, hogy egy magnetikus erő az, ami mozgatja a bolygókat a nap körül, jóval későbbi időkben, mint a mayák---- és ezután Edmond Halley nem is olyan régen, Newton számításai után meg tudta határozni az üstökösök keringését is és ezzel azt, hogy mennyi idő szükséges ahhoz, hogy újra láthatók legyenek a földünk közelében.

A tudós maya csillagászok tudták azt, ha az égbolton megjelenik valamilyen addig nem ismert, nem látott tárgy az lehet igen negatív hatással a földön élők részére és e veszély alapján nevezték zavaró negatív Istennek. Innen ered e nép papjai által táplált sok miszticizmusa. Matematikai, csillagászati tudásuk a fizikai jelenségeken keresztül  adta a jövő ismeretet.

AZ UTOLSÓ, A HETEDIK PRÓFÉZIA.

Leírja azt a hatalmas pillanatot, amikor 2012. december 22-én a földünk elhagyja a VILÁGEGYETEMI (KOZMIKUS) ÉJJELT és belép a VILÁGEGYETEMI (KOZMIKUS) HAJNALBA és ennek a valóságos fizikai megnyilvánulását. Ezt egy csodálatos fénysugár megjelenése fogja az emberiség tudtára adni, ami szinkronizál, lehetővé tesz minden élő életet a földön és tudatos átformálódást idéz elő az emberiségben.  Új elmét, új alkalmat, új közlésrendszert vesz át ettől a meleg, vakító fénytől, mely a lelkébe szeretetet és békét fog sugározni!

Ez maga már a HUNAPKU új energiája, és ez az erő lesz az, mely a génláncokat aktiválni fogja két újabb génlánccal és az emberek fizikai testét egy nagyobb rezgésre állítja és ezzel születik meg az új EMBER, A GALAKTIKAI EMBER a szónak a legszorosabb értelmében egy új Civilizációval egy újabb 25920 éves NAPUTTAL!

Nem lesz szüksége a emberiségnek többé törvényekre, nem lesz hazugság, bűn és büntetés. A világot egyetlen államrendszer (politikai központ) irányítja és ezzel nem lesz többé háború, harc, nem lesz gazdagság és szegénység! Az új VIBRÁCIÓ segíti az emberiséget a félelmek ellen és ezzel nem lesz többé betegség a földön.

Természetesen a hit, a vallás is fejlődésen fog átesni az egy isten hívés fogalmában és a Szentháromság egy szent négyességévé fog válni, ahol a negyedik elem éppen maga a Galaktikai Alkotó Ember lesz!

Visszaáll  az ősi magiàr-maya kaldeusi papok által tanított KOZMIKUS VALLÁS az ősi papi rendek tanítási módjával, azoknak a tanítóknak a tudásával, akik ismertèk a 65-ős gén lánci rendszert, avagy ezzel talán rendelkeztek is?

Itt Mexicóban az első FŐPAP ILTAR ezelőtt 13000 éve jelent meg a legendák szerint és ez a dátum pontosan megegyezne a mayák nagy 25.920 éves ciklusának a fele idejével, pontosan azzal az idővel, amikor az emberiség belépett a kozmikus éjjelbe és megjelöli a ciklus azon felét, amikor az emberiségnek  igen nagy szüksége volt azokra a tanítókra, akik átsegíthették ezen a nehezebb út részén a Földön elő emberiséget,  a Naprendszerünk KOZMIKUS ÉJJELEN való ÁTHALADÁSAKOR.  Sok sok kutatás után tudjuk, hogy minden papi kaszt ez időtől fogva e tudomány hirdetője volt kozmikus ismeretükkel, s egy közös ismeretlen nyelvet használtak ennek az átadásához ! Ez a nyelv a világ minden nyelvi fejlődési fokában jelen volt.

Hosszú kutatói utamon találkoztam még igen sok más,  az amerikai, látszólag tudatlan őshonos népek mai napig nem  értett titkaival, melyek minden bizonnyal nem kevesebb értékűek mint amit ma már megfejtettek, megfejtettem. A cél a munka megvan csak idő és energia hiányzik, azaz  kevés az idő mely még megadatott a HUNAPKUNAK azzal a kevés energiájával,  mely napról napra kevesebb erőt ad ki magából!   (Ugyanis, mára a Fold és a központ fekete lyuk a HUNAPKU között teljesen lezárták a bolygók és bolygó rendszerek az onnan áradó energiát ! Ez nyílik meg hirtelen 2012 dec. 22.-én tökéletesen eltávozva a központi fekete lyuk, a HUNAPKU és a Nap rendszer közül, és néhány órára közvetlenül éri a Földet a központi hatalmas energia!)

(ismeretlen forrás)

Végére értünk a Maya 9. hullámnak

A mai nappal befejeződik a maják 9. hulláma, mely 2011. március 9-én kezdődött el és 2011. október 28-án fejeződik be. Ezzel felértünk a maja ciklusokat ábrázoló és az emberi tudatosság szintjeit is szimbolizáló piramis csúcsára. A periódus kezdetekor sokak szerint hatalmas frekvencia-növekedés következett be, amit a minden eddigit felülmúló 9-es erősségű japán földrengés is jelzett, melynek során a Föld tengelye ki is billent.

A héten már érezhető, hogy szüntelenül reng a Föld és erősödtek a rengések, illetve inkább folyamatossá váltak az erősebb lökések. Vajon a 7,6-os törökországi nagy rengést fogja-e követni a japánhoz hasonló még nagyobb lökés, ahogy újabb frekvencia-növekedésre kerül sor ? Ezek természetesen teóriák, de annál érdekesebbek...

A maják nemcsak a múló napok számolásával, elméleti úton mérték az időt. Kiváló csillagászok is voltak. Ismerték az őket körülvevő égboltot és a bolygók mozgását. A klasszikus maja templomok bejáratait tetőzetét, a maja boltívet, és az úgynevezett "fésűdíszt" úgy tájolták, hogy láthassák bizonyos csillagok felkelését, delelését és lenyugvását. Különösen érdekelte őket a Plejádok csillaghalmaza (ez a Fiastyúk), valamint a Merkúr, a Vénusz, a Mars és a Jupiter mozgása. Manapság a tudósok az algebrát hívják segítségül, de ők az eddigi feltárások szerint nem ezt tették. A csillagászati megfigyeléseket kombinálták referencia-táblázatok alkalmazásával, így következtettek a jövőbeli történésekre. Ezek a táblázatok nemcsak az égitestek várt fogyatkozásairól tájékoztatták a papokat, hanem összhangba is hozták azokat a nagy fontosságú 260 napos tzolkin ciklusokkal.

Az ehhez használt táblázataik tehát 11958 napot öleltek át, ami 46 tzolkin-nak felelt meg, és akkor újrakezdődött a ciklus. Ez pontosan 405 holdhónap, ami szintén 11960 nap. Valójában ez a táblázat annyira pontos volt, hogy még a holdhónap hosszát is pontosan, azaz hét másodperc(!) eltéréssel kiszámították. Egy másik adatrendszert is kidolgoztak, aminek segítségével 4500 éveként egyszer egynapos kiegészítéssel módosítani lehetett az első táblázatot, hogy a pontosságát helyreállítsák.
Egy maja naptár, a Tun naptár 9 hullámot, 9 ciklust ír le, melyek egymás után következnek, és az univerzális fejlődés különböző fázisait írják le. Ez az ábrázolás megjelent a 9 lépcsős maja piramisokban is. A hullámok mindegyike 13 egymást követő időszakból (7 "nappalból" és 6 "éjszakából") áll. Ezeknek az időszakoknak az energetikai hatása egy növény fejlődéséhez hasonlítható, mely a mag elvetésétől a terméshozatalig tart. Az egymás után következő hullámok (azaz a "nappalok" és "éjszakák") hossza az előző hullám hosszának 1/20-ad része.

Az első hullám 16.4 milliárd évvel ezelőtt kezdődött, a második 820 millió, a harmadik 41 millió, a negyedik 2 millió, az ötödik pedig 102.000 évvel ezelőtt. A hatodik hullám Kr.e. 3115-ben kezdődött, épp akkor, amikor a Tzolkin naptár szerint a negyedik teremtett világ kezdődött. A hetedik hullám 1775-ben kezdődött, a nyolcadik pedig 1999-ben. A folyamatos rövidülés miatt nyolcadik hullámban már csak 360 nap hosszúságúak a "nappalok" és "éjszakák". A kilencedik hullám 2011. március 9-én kezdődött, ebben a "nappalok" és "éjszakák" hossza már csak 18 nap. A kilencedik hullám 2011. október 28-án ér véget, és nem folytatódik tovább.
A Maja naptár olyan energiákat ír le, amivel magasabb tudatformába lép át az emberiség - állítja Carl Johan Calleman, aki 1979-ben tett először említést a Maja naptár közeledő végéről. Azóta ő az egyetlen tudós, aki bemutatta, hogy a biológia fejlődése, története és a tudatosság szoros összefüggésben van a Maja naptárral.Vizsgálatokat indított a maja naptár természetét illetően, és felfedezett egy eddig ismeretlen értelmezést. Véleménye szerint minden egy úgynevezett kozmikus terv szerint fejlődik és történik. Elmélete szerint a maja naptár az a hiányzó darab, ami lehetővé teszi, hogy lássuk a kapcsolatot a világ dolgai és saját magunk között. Rájött, hogy a kozmikus energiák változásai a maja naptárban is megmutatkoznak, beleértve a változásokat az emberi gondolkodásban és kreativitásban. Szerinte a Maja Naptár leírja a történelmet, az Univerzum eredetét és életét.

Bebizonyosodott, hogy a Maja naptárban leírt kozmikus energiák változásai pontosan megfelelnek a kozmikus történelmi paradigmaváltásoknak, különösen az elmúlt évezred változásainak az emberi gondolkodás és kreativitás területén. Ezenkívül a Maja naptár leírja az energiák kisugárzását a világegyetem központjából, ami meghatározza a tudatosság fejlődését.
Calleman a naptár végének magyarázata helyett inkább azt a tulajdonságát emeli ki, hogy a tudatosság egyre magasabb szintjeire ér fel, és mindez 2011. október 28-án ér tetőfokára. Mivel a tudatosság az emberi létezés egyik legalapvetőbb mértékegysége, ezért elmondható, hogy az emberiség történetének minden vonatkozását befolyásolták a Maja naptár változásai, így a zene, a tánc, a művészet, a műszaki tudományok, a vallás, a gazdaság és sok egyéb területét is.

Ami miatt bizonyosak lehetünk abban, hogy a maja naptárrendszer prófétikus, és egyben tudatos magyarázatát adja az evolúciónak, az nem más, mint az a számos motívum, mely a maja alkotásokban figyelhető meg. Olyan motívumok, amelyek megerősítik, hogy az isteni terv munkája életünk lehetséges értelmét ábrázolják. A maja naptárrendszer legjelentősebb metaforája a kilenc szintes piramis, amelynek minden szintje a tudatosság újabb szintjét jelöli egy-egy hullám, vagy másként nevezve egy-egy alvilág formájában.

Az isteni terv
Egyetlen ókori feljegyzés létezik arról, mi történik a naptár végekor. És ez nem galaktikus összeomlásról, nem a mágneses sarkok váltásáról, és nem az X bolygó eljöveteléről vagy napkitörésekről tudósít. A feljegyzés, amelyet Tortuguero 6 emléknek hívnak, a kilenc szintű piramis istenének eljöveteléről szól. Ami azt jelenti, hogy a naptár szerint tetőzik az egységes tudatosság kilencedik hullámának fejlődése.

A Maja naptár azt tanítja, hogy nincs visszatérés a múltbéli politikai, gazdasági vagy vallási rendszerekhez. Ez az egyetlen útja annak, hogy új világ szülessék a káoszból. Ez egy vissza nem térő alkalom arra, hogy az emberiség megteremtse a szeretet világát.