Kedves Fény Test Vérem!

a www.magyarsagfelemelkedese.hu honlapról jelentkezem, mivel Veres Mónika a csillagtitkok honlap tulajdonosa elküldte az új ima napokat.....
nagy szeretettel adom közre, azzal a céllal, hogy egy időben, bárhol is vagy, kicsit befelé és felfelé imádkozzunk, mantrázzunk, meditáljunk önmagunkért és a hazánk, magságunk felemelkedéséért!
Néhány perc, amit önmagunkon keresztül a világért tehetünk.

.
dec. 9. 18 óra
Van Egy Hely En.Kp. VIII.Rökk Sz. u. 11.
belépő: 1000.-
.
dec. 12. este /19h/
Belvárosi Fény Kp. XIII., Visegrádi u. 42-46. II.lpcsh.20.kapucs. 2.em.
belépő: 800.-
.
dec. 13. reggel (a legerősebb!) ott ahol vagy
.
dec. 19. reggel ott ahol vagy!
.
.
.
2013. december 20. péntek 18h
.
Magyarság felemelkedése klub
A tájban élvő Attila király -
.
Attila királyunk halálával küldetésének épp olyan fontos stációja kezdődött el, mint amilyet élete és uralkodása jelentett. Sőt! a nemzet szempontjából épp a "túlvilági" léte jelenti az üdvtörténetileg lényegesebb üzenetet, ennek megértéséhez segíthet hozzá az előadás...
Előadó: Born Gergely
a témához kapcsolódóan szívesen tart vezetett meditációt, Szabó Andrea Krisztina, amennyiben a hangulat és az előadás élménye is lehetővé teszi ennek befogadását
helyszín: Van Egy Hely stúdió
Bp. VIII., Rökk Sz. u. 11.
www.vanegyhely.com
belépő: 1500.-
.

2014. jan. 01. 20 óra
ÚJHOLD !!!!  és ima nap!
Van Egy Hely En.Kp. VIII., Rökk Sz. u. 11.
belépő: 1000.-
vezeti: Szabó Andrea Krisztina
.
.
dec. 9-i imánk lehet:
Megszólitom a fények urát és asszonyát,
a mennyek királyát és királynőjét, a fény apámat és anyámat, a mindenséget, nézzen most reám.
Nyitott szívvel, emberként állok most elétek, felnyújtózva csillag otthonomig, kérem a fények seregét, a fénnyel szerződésben álló gyógyítókat és segítőket, bontsanak most le rólam minden alacsony rezgésű emléket, a múltam valamennyi árnyék minőségét, létezésem minden szintjén váljék most fénnyé, mert elengedem!
Elengedem a régi emlékeimet, melyek visszatartanak életfeladatomtól,
Elengedem a fájó múltamat, mert visszatart a boldog kiteljesedéstől,
Elengedem a negativ gondolataimat, melyek beárnyékolnak és visszahúznak a sötétségbe, mert én szabad akaratom nevében a fényt választom,
ezért kérem a Mindenhatót, borítsa vállamra a Fények palástját, fegyverként pedig a szeretet kardját adja a kezembe, hogy a szeretet hírnökeként, első harcosaként béként és szeretet vihessek a világba.
Kérem a fénnyel szerződésben álló segítőimet készítsenek fel a boldog beteljesülésre, mert vállalom küldtetésemet, a fényt választom!
Kérem a fényt, áldja most meg életemet, hazámat, népemet, legyen ez a föld a béke, szeretet, az isteni terv része!
.
Fénnyel és szeretettel:
Szabó Andrea Krisztina
lélekemelő-kineziológus
www.magyarsagfelemelkedese.hu
www.belsogyermek.hu