Legyünk csak azok, akiknek az idegenszívűek neveznek és ismernek minket: "NIMRUD-NÉPE" és senki más.


Hiszen így szól hozzánk a Felső Világ üzenete:
"Nem sok idő múlva egy nagy titok, mely az egész magyar múltról fellebbenti a fátylat a Világ szeme elé tárul...és a Világ megszégyenül!
Elismeréssel tekint majd a megcsonkított, szétzúzott magyar népre.
A hidegszívű politikusok gaztettei nyilvánosságra jutnak: tönkre tettek egy népet, mely szellemileg sokkal magasabb szinten állt, mint azt a Világ gondolta. Az őseredet tudata megvilágosítja, felemeli, megtisztítja majd a lelkeket.
Mélyreható irányításokat nyer, hazát növeszt és kiteljesedik a szellem!
Öntudat elvesztésével elpusztul az erkölcs is, de az öntudat visszaszerzésével megteremtődik a tiszta élet is.
Fölemelt fővel fogtok járni a Világ színe előtt, mert az Igazság világossága Fényt ad minden homlokra...
Legyen szívetekben a Jézusi szeretet békéje és éljetek a nagy események várásával és reményével. - Emelje fel szíveteket a szomorúságból az a biztos tudat, hogy jó helyen vagytok, jó föld, Szent Föld az, amelyen éltek...!
Az ősök őrködnek a határokon, az ősi bérceken és óvják, védik népeteket.
Az Isten karja vezérel benneteket...!"

(Forrás: Badiny Jós Ferenc: A Káld-Pártus hagyomány és a magyarok Jézus-vallása)
"Elhatározásom a Beléd helyezett reménység gyümölcse volt. Ha az emberi okosság tanácsára hallgatok, soha nem mertem volna ekkor dologhoz fogni. Minden a Te titkos határozatod műve volt. Te állítottad elém hazám iránti kötelességemet, Te lelkesítettél, Te vezéreltél. Most azért erősíts meg engem és végezd el Uram, amit cselekedni gondoltál felőlem. Ámen."
CUM DEO PRO PATRIA ET LIBERTATE - II. Rákóczi Ferenc