Forrás: http://agyasztaltv.blog.hu/2012/02/02/vizsgazik_az_otthonod_x
A mai bejegyzést otthonunk energia-felhasználását kísérő jogszabályi változásoknak szentelem, mert lehet, hogy sokan nem tudnak ezekről a dolgokról, másrészt szeretném segíteni azokat is, akik eladni vagy kiadni készülnek házukat, lakásukat, ui. egy fontos rendelet lépett hatályba 2012 január elsején (7/2006. TNM rendelet „Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról”, valamint a 176/2008. (VI. 30.) Kormány rendelet „Az energetikai jellemzők tanúsításáról”).

Fontos tudnivaló: Az év elejétől a lakások eladása előtt az eladónak kötelező energetikai tanúsítványt készíttetni.
(Ha az eladó nem kéri ki, szabálysértési vétséget követ el, és akár ötvenezer forintra büntethetik.)

Az energiatanúsítványról lesz tehát most szó, amely  - a pontos felmérés, és a meglévő adatok fényében - megmutatja az adott épület vagy lakás energia-felhasználása milyen hatékonyságú, azaz a betáplált energiából mennyi hasznosul, magyarul: levizsgáztatjuk energia-felhasználásból.

A van autód általában tudod, hogy átlagosan mennyi üzemanyagot fogyaszt. Hűtőszekrény vásárlásakor is megnézzük, hogy a megvásárolandó készülék energia-fogyasztás szempontjából melyik kategóriába tartozik.

Nos, amikor lakást szeretnénk vásárolni vagy bérelni, a legtöbb esetben - a csekkes visszakövetést leszámítva - nincs megbízható információnk az ingatlan várható energiafogyasztásáról, energia-hatékonyságáról, pedig jó lenne tisztában lenni ezekkel a dolgokkal is.

Európában az összes elfogyasztott energia kb. 40%-át az épületek használják fel. Ráadásul Magyarországon az épületek és ezen belül különösen a lakóépületek energiahatékonysága jóval az európai átlag alatt van, ami egyértelművé válik, amint megérkeznek a téli hónapok fűtésszámlái.

Sajnos tény, hogy az energiaárak tartósan, időnként radikálisan emelkednek, emellett energia-fogyasztásunk nem csökken.
Az Európai Unió ezért vezette be az energiatanúsítványt, amelynek segítségével mérések alapján besorolható épületeink energia-fogyasztása, ezáltal laikusok számára is egyszerűen összehasonlíthatóvá válik az épületek energia-igénye, amelynek eredményeként a jövőben fontosabbá válik az alacsonyabb energia-fogyasztású épületek készítése.

Vizsgáznak tehát a házak és lakások, és mindannyiunk érdeke, hogy jó osztályzatot (besorolást) kapjon.

Miért jó ez bárkinek is?

A tanúsítvány tájékoztatást ad arról, hogy az adott épületeknek általános műszaki állapota (szigetelése, fűtési rendszere, hővesztesége) alapján mekkora a várható energiafogyasztása. A tanúsítvány előre megadott skála szerinti energetikai osztályba sorolja az adott ingatlant. A skála a legkedvezőbb „A+” kategóriától a leggyengébb „I” kategóriáig terjed. A „C” kategória az, amelyik éppen megfelel a jogszabályban rögzített energetikai követelményeknek. (Ezt a követelményértéket a 7/2006 TNM rendelet határozza meg.) 
Amennyiben a lakás üzemeltetéséhez, azaz a fűtéshez, hűtéshez, vízmelegítéshez több energiára van szükség, mint amit az aktuális műszaki követelmények előírnak, akkor e „C” kategória alá kerül az ingatlan, ha kevesebbre, akkor „A+”, „A” vagy „B” besorolást kaphat.
A besorolás színes skálán történő megjelenítése hasonlít a háztartási gépek energiafogyasztását jelző címkékre.

Mi tartalmaz az energiatanúsítvány?
A következő adatok szereplnek benne:

1. Megrendelő neve, címe.
2. Ingatlan pontos címe.
3. A tanúsító neve, címe és a Mérnök vagy Építész Kamara által nyilván tartott jogosultsági száma.
4. Az összesített energetikai jellemző értéke – azaz a lakás elvi energiaigénye éves szinten egy négyzetméterre – azaz KWh/m2-ben megadva.
5. A tanúsítványon szerepel egy összehasonlítási érték is, szintén kWh/m2-ben, ami megmutatja, hogy mennyi lenne az új szabványok alapján elfogadott elvi energiafogyasztás.
6. Százalékban megadva, hogy az épület elvi fogyasztása mennyiben tér el a követelménytől. 100% feletti értéknél lakásunk több energiát igényel az üzemeltetéshez, mint amit az új építésű lakásokra vonatkozó aktuális műszaki szabványok előírnak. 100% alatti értéknél, a követelményértékeknél alacsonyabb energiafogyasztású, azaz jobb besorolású lesz az épület.
7. A hűtőszekrények, mosógépek címkézéséhez hasonlóan „A+”-tól „I” kategóriáig energetikai osztályba sorolják az ingatlant, ahol az „A+” a legjobb, az „I” a legrosszabb kategória.
8. Az energiaosztályt egy színes skálán is feltüntetik, segítve az eligazodást.
9. fontos információ, hogy amennyiben a tanúsított épület nem éri el a C kategóriát, akkor korszerűsítésre és hatékony üzemeltetésre vonatkozó javaslatokat is tesz a tanúsító.
10. A kiállítás dátuma és a tanúsítványt készítő hiteles aláírása.

Hogyan készül el egy ilyen tanúsítvány?

Új lakásoknál a használatbavételi engedély kiadásának feltétele a hivatalos energetikai besorolás megléte, tehát új lakás vásárlásakor az energiatanúsítvány kötelező kellék, ami nélkül nem szabad és nem is érdemes tárgyalni.
Használt lakásoknál a regisztrált szakembernek helyszíni szemlét kell tartania ahhoz, hogy felvegye mindazokat a műszaki adatokat, amelyek alapján elvégzi az energetikai besorolást (ilyenkor a vizsgálatot többnyire kétszer is el kell végezni, egyszer a felújítás előtt, egyszer pedig utána, hogy láthatóvá váljon, a munka elérte-e a kívánt eredményt).

A szakember felméri például, hogy miből épült a ház, milyen az alaprajza, milyen vastagok a falak, milyen a hőszigetelés, milyen a nyílászárók állapota, milyen típusú és mennyire korszerű a fűtési rendszer, stb. A felmérés során szükség lehet műszeres vizsgálatra is, így például a hőhidak feltárására hőkamerás felvétel vagy hőpisztolyos diagnosztika készítésére. A nyílászárók állapotát pedig az úgynevezett légtömörség méréssel ellenőrzi a szakértő.

Ha nem lehet meghatározni, hogy az adott szerkezet miből épült, akkor esetleg kisebb feltáró bontásokat is végezhet. Mindig az egész házat kell kiszámolni, tehát egy társasháznál, panellakásnál soha nem csak az adott lakást kell megvizsgálni, hanem a körülötte lévőket is!

Energiatanúsítvány megrendelésekor segíthetjük a tanúsító munkáját azzal, hogy – amennyiben megvannak – előkészítjük a ház vagy a lakás építési terveit, alaprajzát, a korábbi felújítások tervrajzait, műszaki dokumentációját.


Milyen előnyöd származik abból, ha rendelkezel ilyen tanúsítvánnyal?

Amennyiben a tanúsítás „C” vagy annál rosszabb minősítéssel zárul, a tanúsítvány kötelező része a javaslat, amelyben a szakember rámutat a lakás hőtechnikai, illetve épületgépészeti hiányosságaira, problémáira és egyben javaslatot tesz arra, hogy hogyan lehetne javítani az épület energetikai jellemzőit. 
Az energetikai tanúsítvány megléte már önmagában is növelheti ingatlanunk értékét, mindamellett ne feledkezzünk meg arról sem, hogy egy korszerűbb energia-gazdálkodású ház vagy lakás - csökkentve annak CO2-kibocsátását - globálisan is csökkenti a környezetszennyezést.
Amennyiben az átlagosnál jobb minőségről tanúskodik a papír, akkor biztosak lehetünk abban, hogy ingatlanunk értéke is magasabb lesz a hasonló paraméterekkel rendelkező, de energetika szempontból alacsonyabb besorolású ingatlanhoz képest.
Amennyiben a vizsgálat eredménye az, hogy épületünk vagy lakásunk energetikai szempontból gyengébb az elvártnál, megfontolandó a szakember tanácsa szerint korszerűsíttetni az ingatlant. A javaslatok szakszerű megvalósításával ingatlanunk piaci értéke is emelkedhet és fenntartása is kedvezőbb lesz, így a megfelelő beruházásra fordított összeg tervezhető időn belül megtérülhet.


Mit jelent mindez 2012 január elseje óta?
Magánépületeknél 2012. január 1-jétől a bérbeadásnál, továbbá minden tulajdonjog-változásnál kötelező lesz az energiatanúsítvány, kivéve az 50 m2 hasznos alapterületet nem meghaladó ingatlan bérbeadásánál, illetve az egy évnél rövidebb időre szóló bérleti szerződésnél. Az átírásnál a tulajdonjog-bejegyzési kérelem mellett az energiatanúsítványt is csatolni kell majd a földhivatalhoz.

Hová fordulhatok, és mire terjed ki a tanúsító garanciája?
A tanúsítvány kiállítása a helyszíni szemle nélkül nem állítható ki, még akkor sem, ha megvan a felelős műszaki vezetői nyilatkozat. A tanúsítványért minden esetben az auditáló mérnök, azaz az aláíró természetes személy vállal felelősséget.

 

A Magyar Mérnöki Kamara vagy a Magyar Építész Kamara vonatkozó névjegyzékébe felvettek jogosultak a tanúsítás elvégzésére. Egyszerűbb esetekben a tanúsításhoz szükséges számítások számítógép nélkül is elvégezhetők, de azokat többféle szoftver is segíti.
Az FHB Ingatlan Zrt. a vele szerződéses kapcsolatban álló minősített tanúsítói hálózattal, az ország bármely pontján – megrendelés esetén – a szükséges dokumentumok rendelkezésre állása esetén 5 nap alatt kiállítja az energetikai tanúsítványt.

Mennyibe kerül mindez?


Videó a jobb megértéshez: