Az 1001. év január elsejével azzal kezdődött, hogy Istvánt királlyá koronázták. (Miért nem ünnepeljük január 1-ét?!) A koronázással István főpapi jogokat is kapott. Például arra, hogy püspökségeket alapítson.

Január 12-én, 1458-ban a Garai párt beleegyezik Hunyadi Mátyás megkoronázásába.

Január 23-án Mátyást Budán királlyá választják.

Ugyancsak januári történet, s ugyancsak Mátyással, csupán az évszámokat kell felcserélni: 1485-ben január 29-én Mátyás személyes irányításával, hadai megkezdik Bécs ostromát, s pár hónap elteltével Bécs magyar kézen volt.

Az egyik leghosszabb ideig uralkodó, s igen sikeres Árpád-házi királyunkat, III. Bélát is januárban koronázták meg 1173-ban.

Királynak járó külsőségek közepette választják Thökölyt vezérükké a kurucok 1680-ban, január 8-án.