2015

Átlépés

Bemutatkozás

Amikor a változás szelei fújnak a pesszimisták falakat emelnek, az optimisták pedig vitorlát bontanak."

Legfrissebb hozzászólások
Feedek
Megosztás
Címkefelhő

Az imáról

"Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony, mondom néktek: megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál Atyádhoz titokban; Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked."

Máté evangéliuma 6:5-6


"És amikor megálltok imádkozni, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy mennyei Atyátok is megbocsássa nektek vétkeiteket."

Márk evangéliuma 11:25


"Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Illés ugyanolyan ember volt mint mi, és a mikor buzgón imádkozott azért, hogy ne legyen eső, nem is volt eső a földön három évig és hat hónapig. Azután ismét imádkozott, és az ég esőt adott és a föld meghozta termését."

Jakab levele 5:16-18


"Áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket."

Lukács evangéliuma 6:28


"Ezért aki nyelveken szól, imádkozzék azért, hogy magyarázatot is tudjon adni."

Korinthusiakhoz írt első levél 14:13


"Szenved-e valaki köztetek? Imádkozzék! Öröme van-e valakinek? Énekeljen dicséretet! Beteg-e valaki köztetek? Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt, ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer."

Jakab levele 5:13-15


"Amikor pedig imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak meg. Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle."

Máté evangéliuma 6:7-8


"Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt."

Filippiekhez írt levél 4:6


"Az imádkozásban legyetek kitartóak és legyetek éberek: ne szűnjetek meg hálát adni."

Kolosséiakhoz írt levél 4:2

Imádkozzunk testvéreim igazán, kérünk szépen benneteket!

Akit nem sért, aki egyetért vele, mondja el, küldje tovább!

Kérlek, adjátok tovább -- határon túli nemzettestvéreinknek is -- imaháló
borítsa be a Kárpát-medencét.
Mindszenty Bíboros atya mondta: "Ha lesz egy millió imádkozó Magyar, nem féltem
ezt a nemzetet "

Legyen. Itt az ideje!
_____________________

"Mennyei Atyánk, mindenható Istenünk, színed elé járulunk, Benned bízva és
Hozzád könyörögve kicsiny nemzetünkért.
Már nem szabadságharcot folytatunk, élet-halál küzdelem a tét.
Dávid és Góliát.
Dávid szembe mert szállni Góliáttal és győzött, mert Te, Urunk, vele voltál.
Mi is ezzel a hittel álltunk és állunk a harcban, hisszük, hogy számíthatunk a
Te segítségedre.
Hálásak vagyunk, hogy erős, állhatatos, kipróbált hitű vezetőket adtál nemzetünknek.
Segítsd őket, segíts minket Szent lelked erejével, mert Tiéd az ország, a
hatalom, és a dicsőség.
Mindörökké.
Ámen."
_______________________________________________
Szentimrevárosi levelezési lista
szie-l@lists.piar.hu
https://lists.piar.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/szie-l

A Mi Atyánk Imája - a valódi verzió

A Mi Atyánk Imája

Mi Atyánk, ki a mennyekben vagy

Szenteltessék meg a Te neved.

Jöjjön el a Te országod,

Legyen meg a Te akaratod,

Miként a Mennyben, azonképpen

Itt a Földön is.

Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma,

És bocsásd meg a mi vétkeinket,

Miképpen mi is megbocsátunk

Az ellenünk vétkezöknek,

És légy velünk a kísértésben,

De szabadíts meg a gonosztól,

Mert Tiéd az Ország, a Hatalom és a Dicsösség

Mindörökre.

Abszolút Végtelen lét, Istenünk,

Maga az Örök Élet, Szeretet és Megbocsátás

Jelenítsd meg önmagad nékünk Mindenható

És a Te tökéletes Bölcsességed.

Világosítsd meg elménket, hogy megértsünk Téged,

Mint az örök Igazságot.

Tisztítsd meg szívünket, hogy sugározzék szeretetünk

Feléd, és valamennyi ember felé.

Ámen