IGAZ TÖRTÉNELMÜNK VEZÉRFONALA ÁRPÁDIG...5

Badiny Jós Ferenc

VII.

A SZKÍTÁKRÓL ÉS HITVILÁGUKRÓL

Mielőtt az idegen uralkodóink által a "magyar" tudományos világ és közoktatásügy irányítására kinevezett idegen egyetemi tanárok és akadémikusok nem erőszakolták népünkre a finnugor származás hipotézisét, a nép és az egész magyarság úgy hitte, úgy tudta, hogy annak a hatalmas és müvelt "szittya népnek" vagyunk utódai, akiket a görögök - a maguk nyelvén - "skytha"-nak neveztek.

Bővebben: http://magyarmegmaradasert.hu/szerzok/badiny-jos-ferenc/item/1709-igaz-t%C3%B6rt%C3%A9nelm%C3%BCnk-vez%C3%A9rfonala-%C3%A1rp%C3%A1dig-5