2015

Átlépés

Bemutatkozás

Amikor a változás szelei fújnak a pesszimisták falakat emelnek, az optimisták pedig vitorlát bontanak."

Legfrissebb hozzászólások
Feedek
Megosztás
Címkefelhő

Húsvéti havazás

Forrás: http://www.idokep.hu/hirek/husveti-havazas

Az északi és a keleti megyékben többfelé voltak vasárnap délután hózáporok, néhol egész télies lett a hangulat.

 

Talán nem sokan vették komolyan, amikor az előrejelzések arról szóltak, hogy húsvét vasárnapján akár hózáporok is kialakulhatnak, ám a magasban történő hidegbetörés és a Tiszántúlon kialakult összeáramlási vonal meghozta az eredményét: többfelé jelentettek észlelőink hózáporokat.

Kora délután még csak az északnyugati megyékből jöttek ilyen jelentések, mostanra azonban már az Északi-középhegységben helyenként 2-3 cm friss hóréteg is kialakult. Lássuk a felvételeket!

A Mátraszentistváni Síparkban egy intenzív hózápor fehér tájat eredményezett:

A Kékestetőn található webkamera szintén téli hangulatot idéző képet közvetít:

Highlander1 észlelőnk Galyatetőn készült felvétele sem épp tavaszi hangulatot áraszt magából:

Sőreg Ádám pedig a Mátrában rögzített ezt a már-már intenzív havazást mutató fényképet, elmondása szerint lassan egy órája ömlik a hó és a hőmérséklet csökkenésével már az úton is kezd néhol megmaradni. Köszönjük!

Végül pedig következzen Attilakirálydombi észlelőnk fotója Zircről, a Bakony fővárosából, ahol még a délutáni csapadéksáv nyomai látszanak meg a tavaszi virágokon:

Kedves Észlelőink fotóit, felvételeit ezúton is nagyon köszönjük!

A Kárpát-medence legnagyobb ételszentelése

A katolikusok húsvéti ünnepének évszázadok óta egyik kiemelt mozzanata a jellegzetes húsvéti ételek – kalács, sonka, bárány, tojás, esetenként egy kis pálinka stb. – megszentelése. A székelyeknél ennek nagy hagyománya van, ugyanis azt tartják, hogy Húsvét reggelén a megszentelt étellel való evéssel Isten áldását vesszük magunkhoz. Csíkszeredában ez a szokás megőrizte évszázados ünnepélyességét, sőt egyre nagyobb támogatás övezi. Felemelő, szakrális élmény. Ma reggel a Szent Kereszt Plébániához tartozó hívek – és nem csak ők – teljesen betöltötték a város főutcáját, mindkét sávban.Fotók: Kovács Csaba P.

Forrás: http://www.erdely.ma/hitvilag.php?id=115254&cim=a_karpat_medence_legnagyobb_etelszentelese_csikszeredaban_fotoriport

A húsvét misztériuma

http://www.meh.eoldal.hu/cikkek/husvet-nagyhet/a-husvet-miszteriuma.html

A húsvét misztériuma

2009.04.06

Az igazi kereszténység célja, hogy állandó és élő kapcsolatban tartsa az embert a feltámadott Krisztussal.


Több ezer ateistát megkérdeztek, hogy melyik az a tanítás, amit legkevésbé tudnak elfogadni a kereszténységből. Legtöbbjük a feltámadást tartja képtelenségnek. Nem fér az emberek fejébe, hogy aki egyszer meghalt, hogyan támadhat fel. A köztudatban az él, hogy semmi sem biztos, csak a halál.

A húsvéti misztérium lényege pont a halál legyőzése! Ezért Krisztus feltámadása nem csak a keresztény áramlat alapja és forrása, hanem az egész Földünk planetáris fejlődésének központi eseménye! Ahhoz, hogy megértsük a Húsvét Misztériumát, tudnunk kell, hogy a mai ember négy testből áll: fizikai test, éteri test, asztrális test és szellemi test. Ez a négy test a Föld régebbi állapotaiban alakult ki. A fizikai testünk a Föld egy olyan régi stádiumában keletkezett, amit a szellemi tanításokban Szaturnusz állapotnak neveznek. Az akkori fizikai test jelentősen eltér a maitól! Az ember fizikai teste eredetileg halhatatlan és láthatatlan volt. (Láthatatlan a mai fizikai látás számára.) Tehát a fizikai testünk eredetileg egy szellemi erőtest volt, másnéven fantom.


Minden szellemi hagyomány megemlékezik az emberiség bukásáról. Ezt a bukást hívják a kereszténységben bűnbeesésnek. A bűnbeesés révén az eredetileg láthatatlan és halhatatlan fantomtest degenerálódott. Kialakult belőle a ma ismert látható és halandó fizikai test. A bűnbeesés által az ember elveszítette örök életét, halandóvá lett.

Pál apostol így fogalmaz: "A bűn zsoldja a halál." A romlandó fizikai test megjelenése áldás és átok is az emberiség számára. Átok, mert megjelenik a halál az emberek világában. Áldás, mert a fizikai test révén megszületett az ÉN-tudat, az önállóság és szabadság alapja. Az emberiség jövőbeli feladata az ÉN-tudat és szabadság megtartása mellett a halál legyőzése, és a halhatatlan fantomtest újbóli kialakítása.

A halál legyőzésére az emberiség három nagy segítőt kapott:

1. Zarathusztra hozta el azt a tanítást, amely révén az ember legyőzi a halált éteri testben. Ehhez a természettel összhangban kell élni. Ha valaki legyőzi éteri szinten a halál erőit, akkor az életkorát komolyan megnövelheti. (De nem korlátlanul!)

2. Buddha adta a második nagy pofont a halálnak. Ő hozta el azt a tanítást, amely révén az asztrális test is győzedelmeskedhet a halál erői felett. Így az ember képes a halál kapuján úgy átmenni, hogy az éberségét és tudatosságát nem adja fel.

3. Krisztus által jött el a halál feletti végső győzelem. Feltámadása által a Föld aurájába került az az erő, amelynek révén az emberiség legyőzheti a halált! Amikor Jézust keresztre feszítik, valódi halált hal. A holttestet bekenik olajjal a kor szokása szerint. Az olaj amúgy konzerválási célokat szolgál, de Jézusnál pont a dematerializációs folyamatot gyorsítja fel.

Jézus fizikai teste átalakul az eredeti halhatatlan fantomtestté. A feltámadott Krisztus nem fizikai testben jelenik meg a tanítványoknak!

1. A tanítványok nem ismerik fel Jézust, akivel pár nappal előtte még beszélgettek. Ez azért lehet, mert Jézus nem abban a testben jelent meg a tanítványoknak, amiben tanított és gyógyított.

2. Ha Jézus fizikai testben támadt volna fel, akkor ez semmi előrelépést nem jelentett volna Lázár feltámadásához képest. Lázár feltámadása nem átmenet a halálból az örök életbe, Isten világába, hanem visszatérés az életbe, amilyen az a halál előtt volt. Lázár abba az életbe tért vissza, amelyet halála előtt élt. Ő a romlandó fizikai testbe tért vissza, Krisztus a romolhatatlan fantomtestbe.

Tehát semmi közös vonás nincs Lázár feltámadása és Krisztus feltámadása között. Pál apostol második Ádámnak nevezi Krisztust. Az első Ádám az emberiség földi Atyja. Tőle származik romlandó fizikai testünk a természeti öröklési rend révén.Krisztus az emberiség szellemi Atyja. A vele kiépített helyes kapcsolat által kaphatjuk meg a romolhatatlan testünket, amelyen már nem győzedelmeskedik a halál!

A feltámadás nem a szellem, hanem a test misztériuma. Krisztus tette révén nem az bizonyosodott be, hogy a szellemünk halhatatlan, hanem az, hogy a testünk is eredetileg halhatatlan!

A halhatatlan testet kell kialakítanunk a Krisztussal való kapcsolat révén. Ezt a halhatatlan testet hívják más hagyományokban kristálytestnek, szivárványtestnekvagy gyémánttestnek.

A húsvéti események óriási fordulatot hoztak az emberiség életében. Krisztus tette egy kozmikus tett, amely számtalan folyamatot megváltoztatott. Pár változásra felhívjuk a figyelmet:

1. Krisztus előtt az egész asztrális térségből kötelező a reinkarnáció. Krisztus után az asztrális sík magasabb régióiból nem kell újraszületni.

2. Krisztus előtt a lélek nem fejlődhet és emelkedhet az asztrális síkon. Krisztus tette révén a lélek a halál után is fejlődhet az asztrálsíkon.

3. Krisztus előtt nincs az asztrális világban purgatórium, ahol tisztulhat a lélek. Krisztus után megjelenik az asztrálpurgatórium.

4. Krisztus előtt folytatólagos reinkarnáció van. Ez azt jelenti, hogy meg kell várni, amíg a lélek felbomlik az asztrálsíkon, a szellem csak ezután inkarnálódhat újból. A lélek felbomlása az aszrális síkon több száz év. Krisztus után keletkezik a párhuzamos reinkarnáció. A szellemnek nem kell megvárnia, míg az utolsó élet lelke felbomlik, hanem egy új lélekkel újra reinkarnálódhat.

5. Krisztus előtt a törvény világa domináns. A mózesi "szemet-szemért, fogat-fogért" elv működik. Krisztus által jelenik meg a kegyelem világa. Az embernek is feladata a kegyelem gyakorlása az ellenség szeretete szellemében.

6. Krisztus után mind a kilenc angyali hierarchia működése megváltozik.

7. Krisztus előtt a szellemvilágba való átlépés csak öntudatlan, álomszerű tudatállapotban lehetséges. Krisztus óta a szellemvilágba való átlépés az éber, nappali tudat megtartásával is lehetséges, sőt ez a feladat.

A Golgotai Misztérium tehát vízválasztó az emberiség életében. A Golgotai Misztériumig tartott az emberi szellem alászállása az anyagi világba.Krisztus azért is öltött testet, hogy ezt az alászállási folyamatot megállítsa. Ez sikerült!

A Golgotai Misztérium óta lassan, de biztosan megindult az emberiség szellemi hazatérése, a földi emberből ismét kozmikus-égi ember lesz.

Ennek a folyamatnak az alapmottója: "Isten emberré lett, hogy az ember Istenné lehessen."

A Húsvéti Misztérium által megindult egy folyamat: az ember megistenülése, divinizációja. Az ember Krisztus tette révén olyan lesz mint az Isten. Az emberi szellem egybe fog olvadni az Isteni szellemmel, de nem lesz azonos vele. Egyesülésről kell beszélni, de nem azonosságról. Ami Isten természete révén, mi Krisztus által válunk azzá!

Hogyan segíti Krisztus az ember megistenülését? Azáltal, hogy Krisztus eggyé vált a Földdel. Kétezer éve Krisztus a Föld Szelleme. Ezáltal a kozmikus egyesülés által megindult a Föld Nappá válása. A Földből egy új Nap lesz! Krisztus, mint Nap-Lény testet öltése előtt a Nap szférában tartózkodott. Ez volt a Naprendszerünk szellemi központja. Amióta eggyé vált a Földdel, azóta a Föld a Naprendszer szellemi centruma.

Minden ember feladata, nemre, korra, fajra, vallásra való tekintet nélkül, hogy felfogja a Golgotai Misztérium jelentőségét, és kiépítse a kapcsolatot a feltámadott KrisztussalEz a Húsvét üzenete!

Jézus mondja: "Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha. "

A húsvét egybeesik a tavaszi napéjegyenlőség idején tartott termékenységi ünnepekkel, melynek elemei a feltámadás, az újjászületés. Húsvét napja az 1582-ből származó egyházi szabályzat szerint a tavaszi holdtölte utáni első vasárnapra esik: március 22 és április 25-e közé. (Ezt mondja ki a niceai zsinat határozata is i. sz. 325-ben).

Húsvét kialakulásában fontos szerepet játszik a zsidó húsvét, a pészah. E vallás tanítása szerint e napon ünneplik a zsidók az egyiptomi rabságból való menekülésüket. Az Ótestamentum szerint a halál angyala lecsapott az egyiptomiakra, a zsidók kapuja azonban egy frissen leölt bárány vérével volt bekenve, így az ő házukat "elkerülte". Az Egyiptomból való kivonulás történetét írja le a Hagada.

A keresztény egyház szertartásaiban a hosszú ünnepi időszak átfogja a kora tavasz és a nyár elejei hónapokat. Az előkészületi idő a nagyböjt, amely Jézus negyvennapos sivatagi böjtjének emlékére, önmegtartóztatására tanít. Ezt nagyobb, kisebb ünnepek követik s a húsvéti ünnepkör a pünkösddel zárul.

A ciklus a karácsonyi ünnepi szakasz párja, de jóval régebbi annál. Latin neve: Septuagesima - hetvened, mert hetven napig tart, húsvéti időnek is nevezik. A böjt utolsó hetének neve: nagyhét, a húsvét utáni hét húsvét hete, egyes magyar vidékeken fehérhét - fehérvasárnapig tart.

Váradi Tibor előadása alapján

Krisztus feltámadt!Örvendezzünk!

Testvéreim Krisztusban!
Évente megüljük a húsvétot, s csak kevesen és kevéssé gondoljuk át annak szellemi tartalmát, noha ez lenne az ünnep elsődleges célja. A bennünket teremtő Isten közénk született, hogy megtanítson egy csodálatos titokra: ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egymaga marad, s nem terem új életet; de ha elhal sok termést hoz. (Jn.12, 24) Aki elveszíti érettem életét, az megtalálja azt (Mt. 10, 39)
Hitvallásunkban elmondjuk minden vasárnap: „Hiszem a testnek feltámadását, és az eljövendő örök életet.” De vajon szilárd meggyőződésünk-e, amit mondunk? Mert naponta ér a kísértés, hogy ha választanunk kell az evilági életben maradás, vagy az erkölcsi tisztaság közt, akkor inkább az előbbit válasszuk; és ezt még meg is idealizáljuk! Jézus húsvétkor megmutatta, hogy – ha nehéz is – lehetséges a másik úton járás, és biztatott bennünket, hogy kövessük ebben őt: „Inkább hős egy pillanatig, mint rabszolga egy életen át!” Ennek a belsőséges megtapasztalását kívánom mindnyájatoknak a maja és az óegyiptomi naptár utolsó évében!
Tarnóczy Szabolcs


További részletek: http://kuruc.info/r/6/94542/#ixzz1rObpAYr1

SZENT KORONA ÜNNEP

HÚSVÉT FELTÁMADÁS NAPJÁN A SZENT KORONA HÍVJA NEMZETÉT MAGYARORSZÁG FELTÁMADÁSÁÉRT

Szent helyen, Szent időben, Pilisszántón a Boldogasszony Kápolnánál
2012. HÚSVÉT ápr. 07. virrasztásos szombat este 18 órától - 08. vasárnap délutánig


"Hiszünk Magyarország feltámadásában!"A nemzetünk feltámadásáért szervezett közhasznú ünnep megvalósításához, sikeréhez,
kérjük és várjuk támogatásukat és adományaikat a
Nemzeti Hírháló Egyesület 11746108-20025081 számlaszámára.
Megjegyzésben kérjük feltüntetni: Szent Korona Ünnep
500,-Ft-tól... Magyarország feltámadásáért!

Várjuk azok jelentkezését is, akik bármilyen módon segíteni tudják az ünnepség létrejöttét:
Nagy méretű sátor, tüzifa, kötél, cölöpök, gázpalack, Szieszta kályha, fáklyák, mécsesek, virág, üzemanyag, tehergépjármű, kihangosításhoz kábelek és hangfalak, élelem, kültéri kamerák, tereprendezéshez önkéntesek jelentkezését várjuk, ...

Részletek a honlapon: http://www.egipatrona.hu/index.php/szent-korona-uennep