1. Állás, Keresztet formálva...

“Íme, Atyám, elibéd állok, Végtelen, tisztelettel, szeretettel és alázattal,
Legkisebb gyermekedként Tőled áldást kívánok! Vagyok aki vagy,Véled EGY, Te bennem élsz, és én Benned élek Te Élsz a Minden-S-ég-ben, Minden a testvérem, Atyám ! Áldásodat kérem!” “Minden gondolatom, szóm, és cselekedetem, Te légyen, itt e földi létben, Legyek Napod! Önmagát szétosztó végtelen SZER-elem, Mindent éltető Tiszta Fény, Örökké megújuló Remény, Atyám, Tiéd vagyok én!”

2. Állás, X alakot formálva...

“Íme megnyitom Mag-a-MAGamat, Mind a 13 Fényes Kapumat! A végtelen SZER-elem-nek, A végtelen Tiszta Fény-nek, A végtelen Szerelem, TisztaFény EREJÉNEK!” “Töltsön Az be Teljes-S-éggel, Tisztítson meg EGÉSZ-séggel, Töltsön Az be egészséggel, Tisztítson meg teljességgel! Úgy legyen, mert úgy VAN!”

3. Állás I alakot formálva...

“Íme képezek hidat MAG-a-magamból! Kötöm Eget Földdel, Ég Atyámat Föld Anyámmal. Lehozom az Ég-i Törvényt! Égi IGÉ-t Föld Anyám mélyébe fogad Föld Anyám méhében fogan, S nevel Tetejetlen Fát, Égig érőt, Rajta milliomnyi MAG-ot, Tiszta Fényből lévőt. Kibontja virágát, kibontja Világát Hét szín virágát hét szín szivárványát. Ringatgatja minden ágát, Rajta Ember fiat, Ember lányát……S megérvén, ....Ingyen, kegyelemből, Szétosztja minden Világokra Ég és Föld szerelmének gyümölcsét, Isten GYERMEKÉT. Istennek legyen hála!”

21 napon át mondjuk el egy gyertya fényénél, este 8-kor:

Minden Létező Teremtője! Hallgasd meg Szívünk kérését, Fogadd el Szívünk Szeretetét.

Segíts bennünket az Egység megteremtésében, Segíts bennünket a Jóság és Önzetlenség megvalósításában, Segíts bennünket a Békesség megvalósításában. Támogasd a Szerető Szívek munkáját, Segítsd az építő gondolatok győzelmét. Segítsd a Földet óvó lelkeket céljuk elérésében. Segítsd a gyógyítást, Támogasd a táplálást, Segítsd mindannyiunk tudatosságát. Segíts bennünket az Egyensúly helyreállításában. Segítsd összefogásunkat, hogy megteremthessük a Földön a valódi Szeretetet, Békét, Megértést, gyermekeink jövőjét.