Günter Grass:
AMIT KI KELL MONDANI


Miért hallgatok, s elhallgatom oly régóta,
ami nyilvánvaló és szimulációs játékokban
már gyakorolták, s aminek végén mint túlélők
mi mindenesetre lábjegyzetek lehetünk.

Ez az állítólagos jog az első csapásra,
ami egy szájhős által elnyomott
és a szervezett éljenzésre buzdított
iráni népet kiirthatná,
mivel a hatalmi övezetükben
egy atombomba készítése feltételezhető.

Mégis miért tiltom meg magamnak
ama másik országot nevén nevezni,
amelyben évek óta - bár titokban ugyan -
egy növekvő nukleáris potenciál áll rendelkezésre,
de ellenőrzés nélkül, mivel semmiféle vizsgálat
nem lehetséges?

Ennek a tényállásnak az általános elhallgatása,
aminek a hallgatásomat én is alárendeltem,
úgy érzem, már terhelő hazugság
és kényszer, amely büntetést helyez kilátásba,
ha nem vesszük figyelembe;
az "antiszemitizmus" vádja készen áll.

Most azonban, mivel a hazámból,
amely saját ősbűnével példa nélkül áll,
mindig újra utolér és szóba kerül,
hogy tisztán üzleti érdekből, bár egyesek
jóvátételről is fecsegnek,
szükséges egy további tengeralattjárót
szállítani Izraelnek, melynek különlegessége
abból áll, hogy a mindent elpusztító robbanófejeket
oda irányíthatja, ahol a létezése
egyetlen atombombának sincs bizonyítva,
csak a félelem feltételezi,
kimondom, amit ki kell mondani.

De miért hallgattam idáig?
Mert úgy gondoltam, a származásom,
ami soha el nem törölhető szégyenfoltot visel,
megtiltja, ezt a tényt, mint kimondott igazságot
Izraelről feltételezi, amelyhez kötődöm
és kötődni akarok.

Miért mondom csak most,
megöregedve és utolsó tintával:
az atomhatalom Izrael veszélyezteti
az amúgy is törékeny világbékét?
Mert ki kell mondani,
ami holnap talán már késő lenne;
szintén, mert mi - amúgy is eléggé terhelt németek -
egy bűntény támogatói lehetnénk,
ami előrelátható, s ami miatt bűnrészességünk
semmi szokásos kimagyarázással
nem lenne eltörölhető.

És bevallom: nem hallgatok tovább,
mivel a Nyugat kétszínűségéből
elegem van; továbbá remélhető,
hogy sokan megszabadulnak a hallgatás terhétől,
és a felismerhető veszély okozóját
felszólítják az erőszakról való lemondásra,
egyben azt is követelik,
hogy az izraeli atom potenciál
és az iráni atomlétesítmények
akadálymentes és állandó
nemzetközi ellenőrzését
mindkét ország kormánya engedélyezze.

Csak így tudunk mindenkinek, izraelieknek és palesztinoknak,
sőt minden embernek, akik ebben
az őrülettől megszállt régióban
szorosan egymás mellett, de egymással ellenségesen élnek,
és végül mi magunknak is - segíteni.

fordította: Dobszay Károly
forrás: www.nemzetifront.ning.com Antikrisztus rovat