Ha nem élem át, akkor sosem hiszem el azt a világméretű összeesküvést, ami az egyiptomi események eltitkolására történik. Azt az arcátlan hazudozást, amit az USA, az Európai Unió és az irányításuk alatt álló média tesz, június 30. óta. Persze, ha jobban belegondolok ez a hazudozás már sokkal hamarabb elkezdődött.

Június 30-án 33milliós embertömeg hullámzott végig Egyiptomon és követelte az önkényuralkodó elnök lemondását. Az az utolsó pillanatig ragaszkodott a hatalomhoz, és szerencsére a hadsereg és a rendőrség ezúttal az emberek tahrirdöntése mellé állt, eltávolította az elnököt a hatalomból, a kormányzás egy kinevezett átmeneti kormány kezébe került, és kihirdetésre került a tovább vezető út, amelyben az volt a szép, hogy most először azt a tervet támogatta a hadsereg és a kinevezett kormány, amit a tüntető tömegek javasoltak.

A vallással manipuláló Muzulmán Testvériség – belőlük került ki a székéből kitessékelt elnök – ezt persze nem tudta lenyelni. Hiszen az elmúlt három évben már számtalanszor fenyegetőztek azzal, hogy lángba borítják Egyiptomot, ha nem jutnak hatalomhoz. Ez a lángba borítás azonnal megkezdődött, amint nyilvánvalóvá vált, hogy a hatalmuknak vége. A szervezet felfegyverzett – fegyvereik között géppisztoly, RPG -  hívei megkezdték a lakosság terrorizálását, az első tüntetésükön több embert lelőttek, és azonnal megkezdődött a Sinai-félszigeten a katonai és rendőri objektumok támadása.

USA és az EU erre katonai puccsról kezdtek nyüszíteni, és közben folyamatosan kifelejtik azt, hogy mindez az emberek – akik 33millióan az utcákra vonultak ennek kifejezésére – akarata szerint történt. A hadsereg nem átvette a hatalmat, hanem a hatalmával visszaélő, megválasztott elnökkel szemben az emberek mellé állt. Én régóta imádkoztam egy ilyen fordulatért, és remélem, hogy ez hamarosan szétterjed az egész világon. Ez persze a nyugati hatalmaknak nem érdeke, hiszen legkevésbé azt szeretnék, hogy a tömegek felébredjenek a saját hatalmukra és kitessékeljék a megválasztott, de az emberek érdekei magasról leszaró politikusokat.

Ezt az undorító csúsztatást tovább fokozzák az előzmények. 2012 novemberében Morsy – a kitessékelt elnök – tejhatalmat adott magának, milliók vonultak az utcára tiltakozni, békésen. Morsy válasza erre az volt, hogy a békés tüntetőkre szabadította a felfegyverzett híveit, akik gyilkoltak, kínoztak…Mondott erre bármit az EU és Amerika? Igen, annyit, hogy Egyiptom a demokratikus átalakulás útján halad.

Ezután jött az iszlamista hívek által összetákolt, az emberek torkán lenyomott alkotmánynak nevezett szörnyedmény, ami gyakorlatilag lehetetlenné tette az elnök törvényes úton való elmozdítását. Mondott erre bármit az EU és Amerika? Igen, annyit, hogy Egyiptom a demokratikus átalakulás útján halad.

És ezután elkezdődtek a letartóztatások, a média elnyomása, tüntetők eltüntetése, megkínzása, legyilkolása. Mondott erre bármit az EU és Amerika? Igen, annyit, hogy Egyiptom a demokratikus átalakulás útján halad.

Június végére 22millió aláírást gyűjtöttek össze az egyiptomiak, amivel az elnök távozását követelték. Nyilvánvaló volt, hogy tömegek fognak az utcákra vonulni, de az USA pökhendi nagykövete még akkor is a Muzulmán Testériséget védte és közölte az emberekkel, hogy el kell fogadniuk az összes undormányt, csak azért, mert az a szavazó-urnákon keresztül érezett (megjegyzem Egyiptomban eddig még nem volt olyan szavazás, amit meg ne hamisítottak volna).

USA és az EU tovább-folytatta a Muzulmán Testvériség terrorista szervezetének a védelmét július 3. – Morsy eltávolítása – után is. A legagresszívabb módon próbáltak beleavatkozni Egyiptom döntéseibe, és folyamatos nyomást gyakoroltak azért, hogy engedjék szabadon a bebörtönzött Testvériség vezetőket – ezt még most is követelik – és vegyék be a Testvériséget a politikai folyamatokba. Szerinted miért kellene a börtönből kiengedni azokat, akik mindenféle módon bűnösek a civil lakosság gyilkolásában, kínzásában, és akik – a szabadon lévő vezetők még ebben a pillanatban is – folyamatosan erre biztatták a szellemi rabszolgaságban lévő híveket, persze a vallással, mert Istennek az kedves, ha a hívek gyilkolják egypt8azokat, akik a Testvériséggel szemben állnak. Szerinted miért kellene bármilyen szinten egy ország kormányzásába engedni azokat, akik géppisztollyal lövöldöznek Egyiptom-szerte?

És főleg hogyan jönnek ezek a világvezetők ahhoz, hogy semmibe vegyék az egyiptomi ember-tömegek határozott döntését, és állandóan ide járkáljanak rávenni a kormányt arra, hogy ismét az emberekkel szembe menjenek? Ja persze, hiszen ez a szokás, ugye?

Végül Egyiptom meghúzott egy határt, haza-tessékelte a kéretlen nyomasztókat és múlt szerdán megkezdte a Testvériség két ülősztrájkjának felszámolását. És igen ebben meghaltak emberek, nem kevesen, mind a Testvériségből, mind a rohamrendőrökből. USA és az EU a békés tüntetők lemészárlásáról beszél. Nem békés tüntetők voltak. A többezres tömeg felfegyverzett embereket rejtett (ennek egyik legdurvább példája a Testvériség orvlövésze, akik a tetőkről lövöldöztek a rendőrökre). A táboruk felszámolása után nem kevés fegyvert találtak, és mellette sírokat, amiben a Testvériség a egypt6“békés” tüntetők által elrabolt és megkínzott emberek holttesteit rejtette. És egy csomó mindent nagy valószínűséggel el is tüntettek, hiszen nem véletlen, hogy felgyújtották a saját sátraikat, illetve a főhadiszállásként használt mecsetet. Erről a világ médiája és kormányai nem beszélnek. Ahogy arról a pokolról sem, amit a “békés” tüntetők Egyiptomra szabadítottak az ülősztrájk felszámolása után. A géppisztollyal megtámadott lakosságról, a géppisztollyal kivégzett rendőrőrsről, és az Egyiptom-szerte felgyújtott kopt templomokról, koptok üzleteiről és házairól.

Én személy szerint más megoldást szerettem volna az Testvériség táborának felszámolására. Én már hetekkel korábban körbevettem volna mindkét tábort, és nem engedtem volna be oda sem embereket, sem pedig utánpótlást semmiből (ja az külön érdekesség, hogy az egész táborozás nem az emberek saját költségén történt, hanem a Testvériség pénzelte az egészet, micsoda szervezet az, aki ilyen vagyonnal rendelkezik, és legfőképpen honnan?). Ez így talán kevesebb emberáldozattal járt volna. Egyiptom mást választott. És igaz, hogy rengeteg időt elpocskoltak a hülye nemzetközi nyomás miatt, és ez időt adott a Testvériség terrorista vezetőinek arra, hogy mindenfélét szervezkedjenek. Lehet gyorsan kellett lépni. Az is lehet, hogy a hosszan tartó blokádot arra használták volna ezek a bűnözők, hogy a túszul ejtsék a táborukat körbevevő házak lakóit, és ez még nehezebb helyzet lett volna.

Ismerem az egyiptomi roham-rendőrség brutalitását. Az elmúlt három évben közelről tanúja voltam tényleg békés ülő-sztrájkok brutális felszámolásának. Ezt a mostanit élőben néztem a TV-ben, és eddig még nem láttam ilyen körültekintést, visszafogottságot, és türelmet az itteni rendőrségtől. Biztosan történtek túlkapások is, de a Testvériség folyamatosan erre játszott, több, mint egy hónapja mártíromságra biztatják a híveket, akik közül sokan voltak felfegyverezve. Azt jó volt látni, hogy a kormány betartotta az ígéretét, és a tényleg fegyvertelenek ezrével távoztak, szabadon, bántódás nélkül.

Az USA és az EU továbbra is vetít, ezt teszi a nemzetközi média is. Mindenért a hadsereg és a rendőrség a felelős, akiket állandóan felszólítanak a békés rendezésre, és mindenféle szankciókkal fenyegetnek. Miközben mélyen hallgatnak arról, hogy az egyiptomi fegyveres erők gyakorlatilag az ország egészét fenyegető vallási alapokon nyugvó terrorizmussal szemben próbálják megvédeni az embereket. A Testvériség azóta is demonstrál, Al Qaeda zászlókkal, fegyverekkel, gyújtogatással. Pénteken többek között felgyújtották a vérbankot, bennrekedt emberekkel együtt. Majd a tüntetés vezetői majd ezer ember mögé rejtőztek és elbarikádozták magukat egy mecsetben. A Testvériség csatornája, az Al Jazeera arról tudósított, hogy a rendőrség könnygázzal támadja a mecsetet, majd gyorsan kiderült, hogy a benn lévők a poroltóval próbálták ezt a hatást kelteni. Majd, amikor a rendőrség másnap rávette az embereket a távozásra, a “békés” tüntetők kemény magja a karhatalmakra és a környéken összegyűlt civilekre lövöldözött a minaretből és a mecset tetejéről.

Ezekről a legtöbb média mélyen hallgat. A hatalmaknak nem célja, hogy kiderüljön az igazság, hiszen az egyiptomi történésekben, és a Testvériséget támogató hatalmakban a világot eddig uraló Annunakik harcolnak a Föld bolygó feletti hatalmukért. Ha megtudod az igazságot, az számukra a legrosszabb.

Néha elbizonytalanodom, hogy mi van, ha azoknak van igaza, akik azt mondják, egypt7hogy mindez a hadsereg mesterfogása a saját önkényuralmának megerősítésére. De aztán lecsendesedem, megpihenek a Lelkem, és ott pontosan érzem, hogy ez nem így van. A Lelkem pontosan jelzi, hogy jó irányba mennek a történések. És a Lelkemben bízhatok, hiszen eddig is mindent pontosan előre érzékelt Egyiptomról, még akkor is, amikor erre semmi jel nem volt, és mindenki más megkérdőjelezte, de a későbbi történések mégis a Lelkemből érkező megérzéseket igazolták.

És bármennyire szörnyű az, amit a Testvériség és az Annunakik művelnek, mégis csodás Lélek-történések bomlanak ki az eseményekből. Pár hónapja a Lelkemből érzékeltem, hogy el fog jönni az a pillanat, amikor Egyiptom új vezetése határozottan kiáll Obama és kormányának ocsmányságával szemben. Most megtörtént.

Egy kicsivel több, mint egy éve éreztem, hogy egyszer majd nem lesz gond a muzulmánoknak keresztény templomban és a keresztényeknek mecsetben imádkozni. Megtörtént. Muzulmánok imában alkottak védelmező sorfalat az egyik kopt templom előtt, hogy megvédjék azt a Testvériség bűnözőitől. Egy másik leégetett templomban keresztények és muzulmánok együtt imádkoztak.

Hála a Lélek vezetéséért, és hála azért, hogy nyílik a tér, történik a tisztulás és egyre több Lélek-mintázat tudja magát a fizikaiba írni.

http://www.vereskriszta.com/friss-hirek/egyiptom/