"Mindenek előtt higgyük el, hogy a tehetség, a lángész, a tudomány, a fáradhatatlan munkásság, a kiváló szakértelem, a becsületesség s mind e nagy erények csak másod sorban képesek a politikusnak nagy befolyást s államférfiúi hatalmat biztosítani. Ezek jó ajánlólevelek, de semmi egyebek.

A politika küzdtere csodálatos természetű. E téren az ügyesség többet ér, mint a tehetség, a lángész és a tudomány összevéve. E téren a nyegle gyakran megveri a komoly munkálkodót, a szédelgő a becsületest, a szónok a szakférfiút. A szerencsés ember pedig mindig megveri azt, ki a világ minden nemes erényével bővelkedik, de véletlenül szerencsétlen."

Eötvös Károly liberális politikus, ellenzéki vezér, 1880. (in. Magyar alakok 1901. 133-134.)