2015

Átlépés

Bemutatkozás

Amikor a változás szelei fújnak a pesszimisták falakat emelnek, az optimisták pedig vitorlát bontanak."

Legfrissebb hozzászólások
Feedek
Megosztás
Címkefelhő

Három húsvéti üzenet 2013-ra

Az első üzenet: Fel kell ismernünk Jézus és a Jézus-sorsú Magyarság, valamint a Jézusi Hagyaték és a Magyar Hagyaték közötti azonosságot.

Jézus pártus volt, nem zsidó, a magyarság pártus-eredetű, hun-szkíta leszármazott, nem kevert-vérű.

Jézus anyanyelve arámi és nem zsidó, ugyanaz, amely ma is szógyökeiben él az értelmező magyar nyelvben.

Jézust a római diktátorok és zsidó kollaboránsaik egyetértésben ítéltek halálra Nagypénteken, a Magyarság kiirtását a világi diktatúra trónja és a zsidókeresztény oltár egyetértésben rendelte el 907-ben.

A Jézusi Hagyaték alapját a zsidó olajfába oltás hazugságával beszennyezték, azután, hogy  kiirtani nem tudták a vadnak nevezett tiszta olajfa gyökerét.

A Magyarság Hagyatékát, amely a természetes életről szóló tanításként élő ősi Istenhit, 973-ban ugyanazzal a hazugsággal szennyezték be ugyanazok, akik a Jézusi Hagyatékot meghamisították, azután, hogy sem 907-ben, sem 955-ben nem tudták nemhogy kiirtani, de még legyőzni sem.

A Jézusi Hagyaték a Szent Koronával kapott Magyar Hagyatékban él.

Búvópatakként követte sorsunkat akkor, amikor a túlélési ösztön a diktatúra tűrésére kényszerítette a Magyarságot, és akkor is, amikor meg kellett mártóznunk tiszta forrásában, hogy a diktatúra igáját elviselhetetlennek érezve visszaköveteljük a Jézusi-Magyar Hagyaték iránymutatását életünk felett.

A második üzenet: Tudatosuljon bennünk a Jézusi Feltámadás és a Magyar Hagyomány Feltámadása közötti azonosság.

A Hagyatékainkat hazugsággal szennyezők és a diktatúrát ránk erőszakolók Istentelenségének Világkorszaka véget ért.

Repedezik a máz a zsidó-kiszolgálóvá maszkírozott Jézusi Hagyatékon, és az Isteni Iránymutatás felszínre törő tiszta forrása lemossa a szennyet Lelkünkről és Életterünkről.

A hamis próféták lelepleződnek.

A szemellenző leesik, hogy ne tévesszük össze az igazat a valódival, a rabságot a szabadsággal, a lényegest a lényegtelennel.

A harmadik üzenet: A Magyarság a Lélek és az Értelem egységét visszaállítva ismét érezze és értse hagyományainkban őrzött Hagyatékát, hogy a Földanya Világkorszakában feltámassza a Jézusi Hagyatékot.

Kérem a Magyarok Istenét, hogy 2013 Húsvétján kegyelmezze az erőtlen magyaroknak az erőt, a tudatlanoknak a megismerést, a kishitűeknek a kitartást, hogy a Magyar Küldetést teljesítve a Jézusi-Magyar Hagyaték iránymutatásával újjáteremtsük a Gondoskodó Magyarországot, amely mintát ad az egész emberiségnek az emberi életre.

Kelt Szegeden, 2013. Kikelet havának 28. napján.

Árpád sarja, Halász József

A lélek fényének szétáradása

Adja a Magyarok Istene, hogy a Lélek Fénye áradjon szét mindannyiunkban, egységet teremtve az anyagtalan és az anyagi világ között!

Teremtsen egységet a Lélek munkásai és az Anyag munkásai között!

Ne feledjük: a Szent Koronát azért kegyelmezte ránk a Teremtő, hogy azon keresztül a Lélek Fénye uralja és formálja az anyagot!

Ezért a Szent Korona az az Értékrend, amely az anyagtalan és anyagi világ egységét adja.

Az anyagtalan és anyagi értékek megosztottsága miatt került végveszélybe az Emberiség.

Létérdekünk, hogy érezzük a Lélek Fényének szétáradásával ránk kegyelmezett erőt, és a szerint teljesítsük önvédelmi kötelezettségünket!

Dr. Halász József

Vissza a jövőbe

Az egyetlen megoldás: visszatérni az ősi civilizációra

Az államelnök-választás ideje alatt az ország végveszélybe sodródása zavartalanul folyik.

A diktatórikus („európai” vagy „nyugati”) civilizáció paradigmájában zavartagyú mókusként körbe-körbe járókat egy rövid időre két pártra szakította az államelnök-jelölés „polgári demokrácia” által teremtett ál-lehetősége.

Semmi kétség nem fér ahhoz, hogy a jövő hétfőn (amikor megtörténik Áder János hivatalos jelölése és ezzel - gyakorlatilag - megválasztása[i]) kezdetét veszi egy rövid futamidejű tiltakozás-hullám.

Amikor lecsendesedik az értelmetlenül keltett zaj, folytatódik „Magyarország megmentése” a diktatórikus civilizáció játékszabályai szerint, a „jobboldali” (más néven: „nemzeti”) és a „baloldali” (más néven „bolsevik-liberális”) látszat-ellenzéket képviselő erők néhány részletkérdést érintő vitájával, de lényegazonosan, mert az okot, a diktatúra fennmaradását támogatják.

Tudom, hogy nagyon nehéz beismerni, hogy megbukott a nyugati civilizáció gondolkodási módja (paradigmája), ami ezeregyszáz évig eszmeileg, jogilag és gazdaságilag meghatározta Magyarország, Európa és az egész Világ sorsát.

Még nehezebb kimondani, hogy megbuktak azok a vallási, társadalom- és gazdaságszervezési dogmák, amelyek éltették a nyugati civilizációt.

A legnehezebb felismerni és elfogadni az ősi civilizáció természetes értékrendjét, amely eszmei alapját pogányként, társadalom- és gazdaságszervezési rendszerét pedig elavultként elvetettük.

 

Szeretném, ha azok, akik még nem olvasták „Gondolatcsere a diktatórikus és az ősi civilizáció közötti különbségről” c. hírlevelemet[ii], megtennék ezt azért, hogy érezzék Bibó igazát[iii]: nem a diktatúra két megnyilvánulási formája, a szocialista-kommunizmus és a liberális kapitalizmus áll kibékíthetetlen (antagonisztikus) ellentétként egymással szemben, hanem az ősi civilizáció és annak végleges megszűntetésére törekvő diktatórikus (nyugati) civilizáció.

 

Mivel a diktatórikus (nyugati) civilizáció minden részében, tehát erkölcsi, társadalom- és gazdaságszervezési vonatkozásban egyaránt megbukott, akár akarjuk, akár nem, akár tudomásul vesszük, akár nem,

egyetlen lehetősége van az emberiségnek a fennmaradásra: visszatérni az ősi civilizáció értékrendjére.

 

Aki - az ezeregyszáz éves lélek- és agymosás következményeként - azt hiszi, hogy az „ősi” azonos az „elavulttal” (anakronisztikussal), azt kérem, az első nehézségi fokozattal megbirkózva ismerje meg az ősi civilizáció iránymutatását és irányelveit közvetítő Szent Korona Értékrendet, különös tekintettel annak gyakorlati alkalmazhatóságára, amit a hírlevélen szereplő hangos és nyomtatható könyv ír le.

A második nehézségi fokozat a diktatúra részei bukásának kimondása és tudatosulása. Aki nem figyeli folyamatosan a hazai, európai és világpolitikai történéseket, annak írásaimban lévő bizonyítékok szolgálnak ehhez alapot.

Az elmúlt napok is újabb bizonyítékokat „termeltek”:

A hazai helyzet[iv] romlása, a „kereszténység” Árpád fiait pogánynak tartó, zsidókeresztény értelmezése, a hatalom kétségbeesett látszat-érdekvédelme azt bizonyítja, hogy ennek a rendszernek a fennmaradása egyenes utat jelent ahhoz, hogy Magyarország a Zsidó Világbirodalom gyarmata legyen[v].

A jelenlegi rendszerben minden közjogi méltóság (így az államelnök is) kötelezően a diktatúra helytartója, ezért nem az a megtiszteltetés, ha valaki ilyen hivatalt betölt, hanem az, ha nem részese a helytartóságnak.

 

Az EU-IMF megszorító diktátumai[vi], „igazságtalansága” Magyarországgal szemben ugyanezt a célt szolgálja, azzal, hogy sürgős a megbukott diktatúrának a „kármentés”, ezért igyekszik minél hamarabb Magyarország földje fölött tulajdonjogot szerezni, hogy a birtoklás jogát lojalitás-alapon engedélyezze.

 

Az európai (diktatórikus) civilizáció alapelve módosult. Eddig „akinél a pénz, annál a hatalom” volt a vezéreszme, ami a pénz „felhígulásával” „ahol a föld tulajdonjoga, ott a hatalom”-ra módosult.

 

A világban történő események[vii] azt erősítik meg, hogy nagyon kevés az idő a kármentésre, ezért a fizikai terrorizmust kell erősíteni, a NATO[viii] és az USA vezetésével támogatva Izrael gyarmatosító törekvéseit.

 

A legnehezebb felismerni és elfogadni az ősi civilizáció természetes értékrendjét.

 

Balogh Sándor professzor úr levelében ezt írta: „De ha senki nem beszél róla, csak Halász Jóska, és nem zavarunk fel egy nagy vihart otthon, amiben minden magyar kiveszi a részét, akkor, amit szeretnénk, sültgalambvárásnak tűnik.”

Balogh professzor üzenete az a rossz hír, hogy a sültgalamb röppályája nem vezet át a Kárpát-medence fölött, bármennyire is szeretnénk, tehát „nagy viharral” kell elérnünk azt, amit szeretnénk: Magyarország fennmaradjon, de ne csak nevében, hanem az egyetemes magyarság Hazájaként.

 

A „nagy vihart” kiválthatja az, ha a hitelesítés nélküli, de törvényes aláírásgyűjtéssel[ix] előkészítjük a népakarat kinyilvánítását szenvedhetetlen igáink – az EU, az IMF és a NATO tagságunk – lerázására, amit népi engedetlenségként, a hatalom segédlete nélküli népszavazással tudunk érvényesíteni.

A Magyar Küldetést – saját érdekünkben is – maradéktalanul teljesíteni kell. Ez azt jelenti, hogy mintát kell adnunk az emberiségnek az emberi életre (Németh László gondolata). Mintát az ősi civilizáció (a Szent Korona) Értékrendjével szabaddá vált Magyarország adja, a mintafogadásra pedig fel kell készítenünk Európát. Ez azt jelenti, hogy a Merkel által megfogalmazott, nemzeti értékeket megsemmisítő Európai Egyesült Államok helyett el kell indítani Európa szerves egységgé – vagyis konföderációvá – válását. Mivel az EU-n belül a föderatív unió fennmaradását ellenzők többségben vannak, a Lisszaboni Szerződésben biztosított népi kezdeményezés jogával élve békés átalakulás indítható el[x].

 

„Minden magyar kiveszi a részét” a szabadság-hozó „nagy viharban”, vagy tétlenül várjuk a sültgalambot, továbbra is egymást győzködve arról, hogy ez így nem mehet tovább?

 

Te mit válaszolsz?

 

Kelt Szegeden, 2012. Szelek havának 15. napján

 

A krisztusi örök értékrend szerinti magyar szeretettel:

Halász József, a Szent Korona alázatos szolgája

A 22-es csapdája

Dr. Halász József

 

Tisztelt Képviselő asszony/úr!

Kérem, az alábbi írás alapján gondolja át, hogy Magyarországon igaz-e az Alaptörvény B) cikkének (1) bekezdése: „Magyarország független, demokratikus jogállam”?

____________________________

A magyar törvénykezés 22-es csapdája

A Kúria Kvk.II.36/184 – 185 – 186/2012/2. számú – tárgyalás mellőzésével hozott - végzésével elutasította az OVB 30 – 31 – 32/2012. sz. határozata ellen benyújtott kifogásomat.

A kifogásolt határozatok megtagadták azoknak az aláírásgyűjtő íveknek a hitelesítését, amelyeket az EU, az IMF és a NATO kilépésről szóló népszavazás kezdeményezésére nyújtottam be.

Az Országgyűlés Alkotmányjogi Bizottsága március 26-i ülésén tárgyalta a Jobbik – népszavazásra vonatkozó - Alaptörvény módosító javaslatát, ahol „Balczó Zoltán felszólalásában rávilágított azon egymással ellentétes jogszabály értelmezésre, amely az Országos Választási Bizottság, mint az a népszavazás kiírásának tárgyában „zöld lámpát adó” szerv és e témához legszorosabban kötődő alkotmányügyi bizottság elnöke a KDNP-s Salamon László között van. Salamon elnök úr értelmezése szerint lehet népszavazást tartani nemzetközi szerződés megszüntetésére vagy megkötésére irányuló kérdésről, míg az OVB szerint ezen lehetőségtől a közhatalom forrása, a nép elesik.”[i]

Az OVB után a Kúria sem ért egyet az Alkotmányügyi Bizottság elnökének jogértelmezésével.

Így egy sajátos helyzet állt elő:

Salamon úr a KDNP képviselőjeként véleményével természetszerűen a kormány álláspontját képviseli. Az Alaptörvényt a kormánypártok léptették hatályba. Az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés 3. pontja vonja ki a népszavazás tárgyköréből a nemzetközi szerződések kötelezettségét, amely Salamon úr – így a kormány akaratát is tükröző - értelmezése szerint nem jelenti a kilépéssel kapcsolatos népszavazás tiltását, hiszen az jog, nem kötelezettség. Közvetve ezért tartja feleslegesnek a Jobbik módosító indítványát, amely az felhívott Alaptörvény cikk egyértelműsítését javasolta a belépés és a kilépés pontosításával.

Ez a 22-es csapdája:

a kormány azt mondja, az Alaptörvény szerint népszavazást lehet kiírni a nemzetközi szerződésekből kilépésre, de ha valaki ezzel él, akkor azt az OVB és a Kúria meghiúsítja.

Ez egyértelműen a jogalkotó akaratának semmibe vétele a jogalkalmazó részéről.

Ez Magyarország jogállamiságának súlyos megsértése.

A kúria OVB határozat indoklásában leírt véleményének megerősítésével tovább megy:

1. Anépszavazással kapcsoltban kinyilvánítja, hogy az Alaptörvény a diktatórikus 1949/XX. tv. népszuverenitást semmibe vevő rendelkezését átvette: „A Kúria az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés d/ pontjában foglalt rendelkezés és az 1949. évi XX. törvény 28/C. § (5) bekezdés b/ pontjában foglaltak között lényegi különbséget az adott úgy elbírálása szempontjából nem észlelt, tekintve, hogy a jelenlegi és a korábbi szabályozás is egyértelműen tiltja a nemzetközi szerződésekből eredő kötelezettségekről szóló népszavazás tartását.”

2. AKúria Alaptörvény-értelmezéséből az következik, hogy nemzetközi szerződésből kilépést népszavazással senki (köztársasági elnök, vagy a kormány kezdeményezésére az Országgyűlés) indítványozására nem lehet elindítani.

Ez súlyosan aggályos a demokrácia érvényesülésére nézve, hiszen ezzel a Kormány kontrol nélküli hatáskörébe utalja nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos összes jogok gyakorlását. Ez diktatórikus jogértelmezés, semmivel sem demokratikusabb, mint a Kádár-rendszer uralkodása alatti (beleértve az 1982-es IMF-csatlakozást is).

3. AKúria az alábbiakkal egészíti ki indoklását:

„Azt a kérelmező is elismeri, hogy egy szerződés (így a nemzetközi szerződés is) jogok és kötelezettségek összessége. Ebből eredően egy nemzetközi szerződés felmondásának népszavazás útján való kikényszerítése nemcsak joggyakorlást, de a nemzetközi szerződésből eredő kötelezettségekről való döntést is jelent. A nemzetközi szerződés egy állam kötelezettségvállalása más állam(ok) felé, a vállalt kötelezettségek betartása, illetve azok alóli megtestesülés a nemzetközi jog által szabályozott keretek között történhet, mely indokolja az e körben tartandó népszavazás alaptörvényi kizárását.”

Ez az értelmezés bizonyítja, hogy a Kúria nem tartja tiszteletben az Alaptörvény B) cikkének (2) bekezdését: „Magyarország független, demokratikus jogállam.”

Csak a tagállamok kötelezettségeit minősíti a szerződés tartalmának, méghozzá téves értelmezésben: az EU, az IMF és a NATO egyaránt föderatív és nem konföderatív államszövetség, amely nem a tagállamok tevékenységeinek összehangolásán, hanem függetlenségi jogaik összevonásán alapul. Ennél fogva nem a tagállamok felé van kötelezettségvállalásunk, hanem a szervezetek felé. A szervezetek alapító okirataikban célokat határoztak meg, amelyek törvényszerűn a szervezet kötelezettségét jelentik a tagállamokkal szemben. Amennyiben a szervezet kötelezettségeit nem teljesíti, akkor de facto bekövetkezik a tagság megszűnésének feltétele, amelyet de iure érvényesíthet minden tagállam, saját jogrendszere szerinti formában. Ha a hatalomgyakorlással megbízottak (országgyűlési képviselők) nem élnek ezzel a jogukkal, akkor a hatalom kizárólagos birtoklása történik, ami ellen minden közvetlen hatalomgyakorló (választó) törvényes úton jogosult és köteles fellépni, az Alaptörvény C) cikk (2) bekezdése értelmében. Ennek a törvényes eszköze a népszavazás, aminek lehetőségét megvonni a választóktól demokrácia- és alaptörvény ellenes.

A tények alapján megállapítható, hogy Magyarországgal szemben sem az EU, sem az IMF, sem a NATO nem teljesítette kötelezettségét:

3.1    Az EU nem teljesítette Magyarországgal szemben a Lisszaboni Szerződés I. CIKK (Az Európai Unióról szóló szerződés) 3. cikkében meghatározott céljait:

a./  Cél: a (2) bekezdésben hivatkozott (a 26. cikk (3) bekezdésben meghatározott) négy liberális alapelven keresztül szabadság, biztonság és jogérvényesülés valósul meg,

Tény: a magyar emberek, vállalkozások, termékek, szolgáltatások esélyegyenlőtlen helyzetbe kerültek az EU-n belül, ami gazdasági kiszolgáltatottságot, jövőkép nélküli bizonytalanságot és jogi diktatúrát jelentett.

Ezt elsősorban a tiltó rendelkezések, a (folyamatosan bővülő, függetlenséget csorbító) kizárólagos hatáskörbe vont területek, továbbá a kiegészítő jogszabályok, különösen a kvótarendszer és a Koppenhágai Kompromisszum – okozzák.

b./  Cél: az EU fenntartható fejlődéséért munkálkodik, amely olyan kiegyensúlyozott gazdasági növekedésen, árstabilitáson és magas versenyképességű, teljes foglalkoztatottságot és társadalmi haladást célul kitűző szociális piacgazdaságon alapul. (3. bekezdés)

Tény: munkanélküliség növekedése, általános elszegényedés, megszorító intézkedések folyamatos életbe léptetése, szociális érzékenység teljes hiánya.

c./  Cél: a jólét előmozdítása (1. bekezdés)

Az előző két pont következtében az EU tagság nem a jólétet mozdítja elő, hanem folyamatosan csökkenti a jólétet.

3.2    A Nemzetközi Valutaalap nem teljesítette Magyarországgal szemben, az alapokmány I. cikkében (Célkitűzések) megfogalmazott céljait:

a./  Cél: hozzájárulni a foglalkoztatottság és a reáljövedelem magas szintjének előmozdításához (II. bekezdés)

Tény: a foglalkoztatottság csökken, a reáljövedelem alacsony,

b./ Cél: valamennyi tag termelőeszközeinek fejlesztéséhez (II. bekezdés)

Tény: a termelőeszközök visszafejlődtek, stratégiai nemzetgazdasági ágazatok szűntek meg,

c./  Cél: előmozdítani az árfolyamok stabilitását (III. bekezdés)

Tény: a forint árfolyama instabil,

d./  Cél: anyagi eszközeinek megfelelő biztosítékok ellenében való időleges rendelkezésre bocsátása révén biztonságot adni a tagoknak, lehetővé téve ezáltal számukra, hogy fizetési mérlegzavaraikat olyan intézkedések foganatosítása nélkül küszöböljék ki, amelyek károsan hatnak a nemzeti vagy nemzetközi jólétre (V. bekezdés)

Tény: az anyagi eszközök rendelkezésre bocsátásának biztosítékai a nemzeti jólétet csökkentették,

e./  Cél: megrövidíteni a tagok fizetési mérlegében fellépő egyensúlyhiány időtartamát és enyhíteni annak mértékét (VI. bekezdés)

Tény: a fizetési mérleg egyensúlyhiánya állandósult, az államadósság nem csökkent, hanem növekedett.

A fentiek következményeként Magyarországot az a veszély fenyegeti, hogy az IMF az alapokmány IX. Cikk (Jogállás, mentességek és kiváltságok) 2. szakasz II. bekezdésének érvényesítésével („ingatlan és ingó tulajdont szerez és efölött rendelkezik;”) az államadósság biztosítékaként jelzáloggal terheli a Magyarország területet majd - mivel az adósságállományt csökkenteni nem tudjuk – tulajdonjogot szerez afölött. Ennek reális veszélyét erősítik azok az államfölöttiséget jelentő mentességek és kiváltságok, amelyek az alapokmány szerint az IMF-et megilletik.

3.3    Az Észak-atlanti Szerződés nem teljesítette Magyarországgal szemben, a Szerződés 1. cikkében (Célkitűzések) megfogalmazott céljait:

a./  Cél: A nemzetközi viszályokat, amibe belekerülnek, békés eszközökkel, olyan módon rendeznek, hogy a nemzetközi béke és biztonság, valamint az igazságosság ne kerüljön veszélybe.

Tény: olyan nemzetközi viszályokba kerül bele a NATO, amelyet önmaga kezdeményezett, hamis, valótlan okokra (ld. Irak, Afganisztán) hivatkozva „megelőző” intézkedésként, a demokrácia védelmére hivatkozva. Miután az ok hamis, a beavatkozás igazságtalanok, antidemokratikusak, és nem a nemzetközi békét, hanem a nemzetközi feszültség növekedését szolgálják, biztonságpolitikai veszélyhelyzetet teremtve a tagországokban.

b./  Cél: nemzetközi kapcsolataikban tartózkodnak az Egyesült Nemzetek céljaival össze nem férő, bármilyen módon megnyilvánuló erőszakkal való fenyegetéstől és erőszak alkalmazásától.

Tény Az erőszakkal való fenyegetés most Iránnal szemben jelentkezik, ismét bizonyítatlan okra hivatkozva. Különösen veszélyes a NATO alapító tagállama, az USA és Izrael szoros kapcsolata („legfontosabb szövetséges” – Obama) a jelenlegi helyzetben, amikor „Már nem az a kérdés, hogy lesznek-e izraeli légi csapások Irán ellen, hanem az, hogy mikor.” (Le Figaro – MTI)

A nemzetközi közvélemény egyre kritikusabb a „terrorizmus” kifejezés alkalmazásával kapcsolatban, tekintettel arra, hogy a NATO tevékenysége valósítja meg a klasszikus értelmezést, mi szerint a terrorizmus „politikai vagy gazdasági hatalom megszerzése és megtartása érdekében alkalmazott erőszak”, és ez alapján a NATO által terroristáknak bélyegzettek önvédelmi harcot folytatnak.

Ebben az erkölcsileg is egyre védhetetlenebb helyzetben vagyunk mi potenciális célpontja a NATO terrorista tevékenységét szenvedő országoknak, nemzeteknek, származásukkal összetartozó embercsoportoknak.

Tisztelt Képviselő asszony/úr!

Gondolom, nem vonja kétségbe a fentiek alapján, hogy nem Magyarországra vonatkozik Alaptörvény az B) cikkének (1) bekezdése, mert olyan nemzetközi szervezeteknek adtuk át függetlenségi jogainkat, amelyek nem teljesítik kötelezettségüket, és ezzel Hazánk gazdasági, területi, biztonságpolitikai érdekeit veszélyeztetik, a jogalkalmazás pedig nem teszi lehetővé, hogy az Önök tétlenségének következményeit a választók - törvényes eszközökkel érvényesítve alkotmányos kötelezettségüket - elhárítsák.

Kelt Szegeden, 2012, április 2-án.

Tisztelettel:

dr. Halász József