2015

Átlépés

Bemutatkozás

Amikor a változás szelei fújnak a pesszimisták falakat emelnek, az optimisták pedig vitorlát bontanak."

Legfrissebb hozzászólások
Feedek
Megosztás
Címkefelhő

A felszabadulás

NAP, mint nap  ÉREZZÜK,  hogy  VÁLTOZIK  az  ÉLETÜNK ...  Mi  változik ? Valójában  MINDEN. Valójában  mindig  is igy  volt ez, csak  most  annyira  FELGYORSULT a változás, hogy  elérte azt a  küszöböt, amit  EL  TUDUNK  VISELNI !

Mit  mondok ? Azt, hogy  jelen  emberi  képességeinkkel NEM  VAGYUNK  KÉPESEK  ekkora felgyorsult  változást KÖVETNI az  AGYUNKKAL,  azaz „megérteni” – még kevésbé  feldolgozni.

Két választásunk  van. Vagy  TÁGITJUK  a KÉPESSÉGEINKET,  azaz  FELFEDEZZÜK, hogy  MIT hordozunk  MÉG ? És  akkor  megértjük  a  „változást”, kitágul  számunkra a  Világ, és  SZABADOK  leszünk ...  ÚJ Ember  születik, a  GALAKTIKUS !    Vagy  - ebben a formában -  kihalunk, mint  a  Dinók, és  ez  rettegéssel tölt  el  bennünket egy  végső haldoklásban...

De  MITŐL  GYORSULT  fel  MOST  hirtelen  A  MINDEN ? Hát  ez  az ...!

Amikor  a  NAP  járása, a  CSILLAGOK és  a  BOLYGÓK „örök”  mozgása  megváltozik, AKKOR  van  isteni beavatkozás.

Alap eszmeiségünkben azért  van  ZAVARODOTTSÁG, mert MOST  megjelentek  az  eddig   szigorúan  tagadott FÖLDÖN KIVÜLI intelligenciák. Ők  az „Istenek” ?

Koránt sem  igy  van, - még  ha  a materialista  magyarázat megrögzötten  ezt is  akarja  elhitetni. Sok százezer  évvel régebben ők ugyan genetikus   „abraka  dabrákat” elvégezhettek, de  - amint  Isten Teremtett Világát majd megismerjük,- ez  nem is  oly egyszerű,  mint  ahogy  torz szüleményeiket  a  mai  „genetikusok”  előállitották ...

EZ a teremtési  SIK, vagy RÉTEG, azaz RÉT  - DUÁLIS. Jegyezzük  meg: csak ez !  Itt  a  könyörtelen LOGIKA  szab meg  mindent, matematikailag  számitható  minden. Ezért is  lett  a  ma  „embere”  SZÁMITÓ !

Ennek, -  és  CSAK ennek – a rétegnek az  UR-a  az, akit úgy  jellemezhetünk, hogy  KÖNYÖRTELEN, HIDEG, számitó LOGIKA. Működésének – törvényszerűségei -  magából a „Dualitásból fakadnak” !   A    CSALÁS (hamisság: az „ olyan mint  az  igazi”),  az  ELLEN-pont, (a „mihez képest”? elv, ami  mindent  megkérdőjelez) - ebből  fakadóak.     Itt   Ő az  Isten... kisisten!    Ide „valakinek”  meleget, fényt, TÜZET  kell  hoznia !  Ezért mondja ez a  Kis-Isten magáról, hogy  „Fény-hozó”, - azaz  Luci-ferr, - allegorikus  görög hasonlattal Pro-métheus, aki az  Istenek Birodalmából a „Tüzet” ellopta  és lehozta  ide, nekünk... Hamis. Csak igéret  marad, ÖRÖK igéret. Neki  ugyanis  nem  érdeke, hogy  zárt  Birodalmából az Emberek felszabaduljanak...!

Jól  körül is  bástyázta ezt az  Ő  duális  Birodalmát ! Körömszakadtáig  TAGADTA  minden más  Birodalom, - RÉT - létezését. Ez  volt a  szűken  vett  utóbbi  500 év, - a materializmus  kora. Természetesen  „haladás”-ként beállitva. „Az Ember saját  kezébe  veszi a  Teremtést, igy válik Istenné, a  maga  urává”...

Ám  ezt a TUDATI manipulációt  meg is  erősitette,  egy  - a  Földünk  KÖRÉ telepitett -  tudati ENERGIA   MEZŐVEL, (programmal)  amely folyamatosan MINDEN POZITIV GONDOLATOT és  ÉRZELMET  ÁTFORDITOTT  FÉLELEM energiává. Ezt  a  Teremtés Törvénye  szerint  holografikus FÉNY  HÁLÓNAK  kellett  megépitenie, ami  viszont  FOLYAMATOS energia BETÁPLÁLÁST  igényelt. Maga a háló! Ezt hivják ma  MÁTRIX-nak...

Most  érkeztünk  el  az  ARANY  KÜLÖNLEGES  szerepéhez ! Tudniillik ha  nincs  FÉNY=SZERETET energiád (ami csak MINDENEK Urától, a JóISTENTŐL VAN!) akkor  egy különleges  szakrális  „hordozót”, az ARANY  nevű  fémet lehet  bevetni, mint   ISTENI  ENERGIA  HORDOZÓ-t. Ezért aranyból  készültek  mindig a  „szent tárgyak”, vagy  a rituális  kellékek... Ilyen nagy  arany-bánya  van ERDÉLYBEN,  AMIHEZ  ezt A HÁLÓT  KÖTÖTTE !

Luci-ferr megtestesült  FÖLDI  HELYTARTÓI  EZT  a HÁLÓT  MŰKÖDTETTÉK, és  őrizték...a  fizikai  szintről. Neki magának  EZÉRT  nem  kellett  a Földre TESTESÜLNI.

Mivel  Duális  Világról  beszélünk,  ennek  ELLENPONTJA IS  KELLett  legyen. Ezt a  szerepet  töltötte  be a KRISZTUS  HÁLÓ, valamint az  EZZEL  EGYSÉGBEN MŰKÖDŐ   Magyar Szent Korona Őfelsége...  az Őt megnyilvánitó  Apostol, - a  Magyar Király-, és  a  vele  EGY-ségben lévő  Magyar Nemzet – a  FÉNY  KÉPVISELETÉ-ben! Gondoljunk a Jin- Jang jelre, ahol az  egymásba  forduló 2 csepp-forma  fekete  és  fehér  KÖZEPÉN mindig  ott  van az ELLENTETT-je is, - egy  fehér és  fekete  pont formájában!!!

Ez  a háló   azonban  a  Magyar Szent Koronán  keresztül a Magyar Nemzet SZIVÉBEn hordozott  Isteni SZERELEM-hez van  bekötve.

Mindez azt  mondatja  velünk,  hogy  a  Lucifer-i  sötétség is hordozza  a  Fény  LEHETŐSÉGÉT, és  a  Fény mindenkor hordozza  az  elsötétülés lehetőségét IS ! Nos EZ A  DUÁLIS Világ  Törvénye ! CSAK  ERRE  a  RÉT-egre, erre a  Világra ÉRVÉNYES TÖRVÉNY! Erre a  Világra  is  szükség  volt, hogy  kipróbálhassuk  a  TELJES  SZABADSÁG  „illúzióját” !!! ...és  EZÉRT  „veszélyes” is lehet  ide  testesülni....

Mindazok,  akiknek  már  elegük  volt  ebből a megtapasztalásból, - elsötétült tudatukból,-  a  SZIVÜKBEN elrejtett és  ŐRZÖTT FÉNY-szikra lehetőséget ad a FELFÉNYLÉS-re, - és ami a lényeg – MAGASABB, a dualitást meghaladó VILÁGBA LÉPÉSRE! Éppen  EZ  az EMBERI lét nagy LEHETŐSÉGE !

Ez az  ÁTKAPCSOLÁS  történik TUDAT  szinten, amikor  a materiális  gondolkodást és  a  dualitást  magunk  mögött hagyjuk, és  a  LOGIKUS ész vezérlést  SZIV-vezérlésre cseréljük. ENERGIA szinten, amikor  az  ARCHON  Hálóról a  Krisztus hálóra  kapcsolunk át, illetve az  ARANYRÓL (nevezd tárgyi értéknek, vagy  pénznek, - ami  birtoklást, félelmet és  uralom-vágyat ébreszt) az ISTENI  SZERELEM (itt  hangsúlyoznunk  kell a földi-, emberi szerelem és az Isteni Szerelmetesség közötti   alapvető különbséget! )  energiájára  térünk.

Természetesen SZABAD  VÁLASZTÁS, - döntés alapján. A többiről  már  JóISTEN  gondoskodik.

EZÉRT  „HIT” PRÓBA ! ...és  ez  JÓL  VAN  igy.

Dr.Czeke András

Forrás:http://www.naptemplom.eoldal.hu/cikkek/aktualis--szellemi-teendoink/felszabadulas.html

JEL-adó HelyzetJELentés - Máltai Lovagrend