Gyermek- és fiatalfelnőtt korom májusi repkedő barna zöldevői eltűntek...


 
           Arany János: Családi kör
 
 
     Este van, este van: ki-ki nyúgalomba!
     Feketén bólingat az eperfa lombja,
     Zúg az éji bogár, nekimegy a falnak,
     Nagyot koppan akkor, azután elhallgat.
     Mintha lába kelne valamennyi rögnek,
     Lomha földi békák szanaszét görögnek,
     Csapong a denevér az ereszt sodorván,
     Rikoltoz a bagoly csonka, régi tornyán.
 
     Udvaron fehérlik szőre egy tehénnek:
     A gazdasszony épen az imént fejé meg;
     Csendesen kérődzik, igen jámbor fajta,
     Pedig éhes borja nagyokat döf rajta.
     Ballag egy cica is -- bogarászni restel --
     Óvakodva lépdel hosszan elnyult testtel,
     Meg-megáll, körűlnéz: most kapja, hirtelen
     Egy iramodással a pitvarba terem.
 
     Nyitva áll az ajtó; a tüzelő fénye
     Oly hivogatólag süt ki a sövényre.
     Ajtó előtt hasal egy kiszolgált kutya,
     Küszöbre a lábát, erre állát nyujtja.
     Benn a házi asszony elszűri a tejet.
     Kérő kis fiának enged inni egyet;
     Aztán elvegyűl a gyermektársaságba,
     Mint csillagok közé nyájas hold világa.
 
     Egy eladó lyány a tűzre venyigét rak:
     Ő a legnagyobb s szebb... a hajnali csillag.
     Vasalót tüzesít: új ruhája készen,
     Csak vasalás híja... s reggel ünnep lészen.
     Körűl az apróság, vidám mese mellett,
     Zörgős héjú borsót, vagy babot szemelget,
     Héjából időnként tűzre tesznek sokat:
     Az világítja meg gömbölyű arcukat.
 
     A legkisebb fiú kenyeret kér s majszol;
     Üszköt csóvál néha: tűzkigyókat rajzol.
     Olvas a nagyobbik nem ügyelve másra:
     E fiúból pap lesz, akárki meglássa!
     Legalább így szokta mondani az apjok,
     Noha a fiú nem imádságon kapkod:
     Jobban kedveli a verseket, nótákat,
     Effélét csinálni maga is próbálgat.
 
     Pendül a kapa most, letevé a gazda:
     Csíkos tarisznyáját egy szegre akasztja;
     Kutat az apró nép, örülne, ha benne
     Madárlátta kenyér-darabocskát lelne.
     Rettenve sikolt fel, amelyik belényul:
     Jaj! valami ördög... vagy ha nem, hát... kis nyúl!
     Lesz öröm: alunni se tudnak az éjjel;
     Kinálják erősen káposzta-levéllel.
 
     A gazda pedig mond egy szives jo estét,
     Leül, hogy nyugassza eltörődött testét,
     Homlokát letörli porlepett ingével:
     Mélyre van az szántva az élet-ekével.
     De a mint körülnéz a víg csemetéken,
     Sötét arcredői elsimulnak szépen;
     Gondüző pipáját a tűzbe meríti;
     Nyájas szavu nője mosolyra deríti.
 
     Nem késik azonban a jó háziasszony,
     Illő, hogy urának ennivalót hozzon,
     Kiteszi középre a nagy asztalszéket,
     Arra tálalja fel az egyszerü étket.
     Maga evett ő már, a gyerek sem éhes,
     De a férj unszolja: "Gyer közelebb, édes!"
     Jobb izű a falat, ha mindnyájan esznek, --
     Egy-egy szárnyat, combot nyujt a kicsinyeknek.
 
     De vajon ki zörget? "Nézz ki, fiam Sára:
     Valami szegény kér helyet éjszakára:
     Mért ne fogadnók be, ha tanyája nincsen,
     Mennyit szenved úgyis, sok bezárt kilincsen!"
     Visszajő a lyányka, az utast behíván.
     Béna harczfi lép be, sok jó estét kíván:
     "Isten áldja meg a kendtek életét is,
     (Igy végezi a szót), meg az emberét is."
 
     Köszöni a gazda: "Része legyen benne:
     Tölts a tálba anyjok, ha elég nem lenne."
     Akkor híja szépen, hogy üljön közelébb --
     Rá is áll az könnyen, bár szabódik elébb.
     Éhöket a nagy tál kívánatos ízzel,
     Szomjukat a korsó csillapítja vízzel;
     Szavuk sem igen van azalatt, míg esznek,
     Természete már ez magyar embereknek.
 
     De mikor aztán a vacsorának vége,
     Nem nehéz helyen áll a koldus beszéde;
     Megered lassanként s valamint a patak,
     Mennél messzebbre foly, annál inkább dagad.
     Az idősb fiú is leteszi a könyvet,
     Figyelmes arcával elébb-elébb görnyed;
     És mihelyt a koldus megáll a beszédben:
     "Meséljen még egyet" -- rimánkodik szépen.
 
     "Nem mese az, gyermek", -- így feddi az apja,
     Rátekint a vándor és tovább folytatja;
     Néma kegyelettel függenek a szaván
     Mind az egész háznép, de kivált a leány:
     Ez, mikor nem hallják, és mikor nem látják,
     Pirulva kérdezi tőle... testvérbátyját;
     Három éve múlik hogy utána kérdez,
     Még egy esztendőt vár, nem megy addig férjhez.
 
     Este van, este van... a tűz sem világít,
     Kezdi hunyorgatni hamvas szempilláit;
     A gyermek is álmos, -- egy már alszik épen,
     Félrebillent fejjel, az anyja ölében.
     Gyéren szól a vendég s rá nagyokat gondol;
     Közbe-közbe csupán a macska dorombol.
     Majd a földre hintik a zizegő szalmát...
     S átveszi egy tücsök csendes birodalmát.