- Kampányidőszak: 2014.augusztus 23-tól október 12-én 19 óráig, azaz a szavazóhelyiségek bezárásáig tart.
- Aki polgármester és/vagy képviselőjelölt akar lenni, annak kitöltött A4 nevű formanyomtatványon, neve: ajánlóív igénylő kell a Helyi Választási Irodától (HVI) igényelnie az ajánló íveket, melyen a jelöléshez szükséges mennyiségű ajánlást össze kell gyűjtenie. Ezeket a számokat a HVI 2014. augusztus 18-ig közleményben tette közzé. Polgármester jelöltek esetében (10.000 főnél kevesebb lakosú településen) a választásra jogosultak 3%-a, képviselőjelöltek esetében annak 1%-a szükséges. 
- Az ajánlóívek legkorábban 2014. augusztus 25-én hétfő reggeltől vehetőek át a HVI-től, aki minden ívet bélyegzővel lát el. Egy ajánlóíven 8 ajánlás lehetséges, mely tartalmazza az ajánló nevét, édesanyja nevét, lakcímét, személyi számát és aláírását. Az ajánlóíveket a HVI nyomtatja és átadás-átvételi jegyzőkönyvvel adja át amely tartalmazza az ajánlóívek sorszámát. Egy ajánlóív elvesztése 10.000 Ft-ba kerül a jelöltnek.
- A szükséges számú ajánlásokat 2014. szeptember 8-án 16 óráig lehet leadni a HVI-nek a kitöltött E2 formanyomtatvánnyal, mellyel kéri nyilvántartásba vételét. A HVI az ajánlóíven szereplő adatokat tételesen ellenőrzi. Ezt követően a Helyi Választási Bizottság (HVB) minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet 4 napon belül nyilvántartásba vesz. 
- A HVB sorsolja ki a szavazólapon a jelöltek sorrendjét (tehát nem alfabetikus).
Időben folyt.köv. ...