A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.évi IV.tv.:

Szerződésmódosítás bírósági úton

Ptk.241. § A bíróság módosíthatja a szerződést, ha a felek tartós jogviszonyában a szerződéskötést követően beállott körülmény folytán a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti.

Az értékállandóságról tanulmány:  http://www.glossaiuridica.hu/gi1201/civ/gi1201_civ_lukacs.pdf