2015

Átlépés

Bemutatkozás

Amikor a változás szelei fújnak a pesszimisták falakat emelnek, az optimisták pedig vitorlát bontanak."

Legfrissebb hozzászólások
Feedek
Megosztás
Címkefelhő

EU-ELLENES JOGALKOTÁS ÉS JOGALKALMAZÁS MAGYARORSZÁGON – Nagy Éva

1./ ÁRFOLYAMRÉS

A Hpt.213.§.(1.) bek. c.) pontja szerint semmis az a fogyasztói szerződés, amely nem tartalmazza az összes költséget, köztük a THM-et.

A kúria GFv.VII.30.078/2013. közbenső ítélete bár a PITEE esetében kimondta a szerződés semmisségét, túlterjeszkedve saját hatáskörén, és az EU fogyasztóvédelmi irányelveit felrúgva érvénybe helyezte a semmis szerződést.

A Kásler per kapcsán a Kúria más okból, de ismét kimondta a deviza alapú hitel szerződés érvénytelenségét, de ismételten érvénybe helyezte azt.

Ezen túlmenően a kúria jogot alkotott, holott csak csak legfőbb jogalkalmazóként járhatott volna el.

A 2/2014. PJE. határozat 3.pontjában foglaltak szerint a kúria alkotmányellenesen jogot is alkotott, az árfolyamrés címén különnemű árfolyamok alkalmazása esetére.

 

"A folyósításkor a pénzügyi intézmény által meghatározott vételi, a törlesztésekkor pedig az eladási árfolyamok (különnemű árfolyamok) alkalmazása tisztességtelen, mert ezekkel szemben nem áll a fogyasztónak közvetlenül nyújtott szolgáltatás, így az számára indokolatlan költséget jelent. E rendelkezések azért is tisztességtelenek, mert alkalmazásuk gazdasági indoka a fogyasztó számára nem világos, nem érthető, nem átlátható. A deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződésekben szereplő vételi és eladási árfolyamok, mint átszámítási árfolyamok helyett az Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyama válik a szerződés részévé a Ptk. 231. § (2) bekezdésében meghatározott diszpozitív törvényi rendelkezésre tekintettel, mindaddig, amíg kógens törvényi rendelkezés nem lépett azok helyébe."

A kúria 2/2014.PJE sz. jogegységi értelmében minden bank minden szerződése semmis az árfolyamrés tekintetében. 
A tisztességtelen feltételek kikötése a szerződés teljes semmisségét eredményezi mind a Hpt., mind a Ptk, értelmében, arról nem is beszélve, hogy az EU-s jogoknak primátusa van a jogalkalmazás tekintetében, a 2004-es jogharmonizációt követően.

2./ SZERZŐDÉSEK EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA, AVAGY A TISZTESSÉGESSÉG KRITÉRIUMAI

A kúria a 2/2014.PJE. határozatának 2. pontjában meghatározta a tisztességesség kritériumait:

"Az egyoldalú szerződésmódosítást lehetővé tevő szerződéses rendelkezés akkor tisztességtelen, ha az nem felel meg a fogyasztói kölcsönszerződésben pénzügyi intézmény által alkalmazott általános szerződési feltételekben szereplő egyoldalú szerződésmódosítási jog tisztességtelenségéről szóló 2/2012.(XII.10.) PK vélemény 6. pontjában felsorolt elveknek (egyértelmű és érthető megfogalmazás elve; tételes meghatározás elve; objektivitás elve; ténylegesség és arányosság elve; átláthatóság elve; felmondhatóság elve; szimmetria elve).

Ezen elvek alapján az egyoldalú szerződésmódosítás lehetőségét szabályozó szerződéses rendelkezések akkor nem tisztességtelenek, ha azok a fogyasztó számára világosan és érthetően meghatározzák, hogy a hivatkozott PK véleménynek megfelelő ok-listában megjelölt körülmények változásai milyen módon és mértékben hatnak ki a fogyasztó fizetési kötelezettségére; egyben pedig lehetővé teszik annak ellenőrizhetőségét, hogy az egyoldalú szerződésmódosításra a szerződéses rendelkezések betartásával az arányosság, a ténylegesség és a szimmetria elvének érvényre juttatása mellett került-e sor."

Ezt követően az Országgyűlés 2014.07.04-én elfogadta a devizahitelesek megsegítését célzó első törvényt- a Kúria jogegységi határozata alapján.
A jogszabály, semmisnek mondja ki az árfolyamrést, amit a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyamán kell meghatározni. Alapvetően, az egyoldalúan módosított szerződést is semmisnek mondja ki, hacsak nem tudja bizonyítani a bank, hogy tisztességesen járt el.

A most folyó perek várható végeredményét vélelmezve szerint minden bank és pénzintézet minden devizahitel szerződése semmis a szerződések egyoldalú módosítása következtében.

Ennek ellenére az Országgyűlés a devizahitelesek megsegítését szolgáló 2.sz.törvényében, amit előreláthatólag 2014.szeptemberében fog megszületni, a több okból is semmis, ésezer sebből vérző devizahitel szerződéseket is érvényben fogja tartani azzal a kikötéssel, hogy a bankok kötelesek lesznek a tisztességtelen szerződés módosításból eredő tételeket tőkével szemben jóváírni, évagy a lezárt szerződések esetében visszatéríteni, bizonyos feltételek megléte esetén.

Az Országgyűlés ezzel a törvénnyel megsérti a Ptk. idevonatkozó rendelkezéseit, úgy mint- Ptk.4.§. Jóhiszeműség és tisztesség követelménye
- Ptk.5.§. Joggal való visszaélés, illetéktelen előnyök kikötése
- Ptk.200.§.Jó erkölcsbe ütköző,tisztességtelen feltételekre alapozott
- Ptk.202.§ . A szerződő másik fél helyzetének kihasználásával feltűnően aránytalan előny kikötése
- Ptk.205.§. Objektív tájékoztatási kötelezettség elmulasztása
- Ptk.209.§.(5.).1.bek.tisztességtelen feltételek kikötése

Az Országgyűlés ezzel a törvénnyel megsérti a Hpt. idevonatkozó rendelkezéseit, úgy mint

A Hpt 213.§.1.bek. alapvető célja a fogyasztók védelme. A bankok gyakorlatilag minden szerződésben megsértették a Hitelintézeti tv-t.
A Hpt 213.§.1-bekezdésben foglalt tartalmi elemei a szerződés létrejöttének elengedhetetlen feltételei. 
Ennek hiánya, akár az egyik feltétel is, a fogyasztói szerződés teljes semmisségét eredményezi, annak jogkövetkezményeivel.

Az Országgyűlés ezzel a törvénnyel megsérti az EU-s fogyasztóvédelmi szabályozás idevonatkozó rendelkezéseit, úgy mint 93/13.EGK-irányelv, stb.

A hazai jogalkotás és jogalkalmazás nem helyezkedhet szemben az uniós joggal.
Az EU-n belül az EU primátusa áll fönn, ez azt jelenti, hogy amennyiben a nemzeti jog ellentétes az EU-s joggal, úgy csak az EU jogát alkalmazhatjuk.

Magyarország ébresztő!
Ha itthon nem tudunk érvényt szerezni a jognak, el kell mennünk az EU-ig.
De addig is legyünk tisztában a jogainkkal! – Nagy Éva

http://www.civilkontroll.com/eu-ellenes-jogalkotas-es-jogalkalmazas-magyarorszagon/

Budapestről indul az Orient Expressz utódja

10.000 - 24.000 Euró egy jegy. Hogy jössz vissza?
Megjelent: 2014/08/26 Írta: Kategória: - 1 hozzászólás

Nosztalgia-luxusvonat indul október közepén, a Budapest-Teherán útvonalon. Az Európát és a Közel-Keletet összekötő járat az Orient Expressz utódja lesz, az indításhoz pedig a MÁV Nosztalgia Kft. Biztosítja a muzeális kocsikat, a közlekedtetést, valamint a személyzetet.

luxusvonat

Az évente öt alkalommal közlekedő járaton a legolcsóbb jegy közel 10 ezer euróba, a legdrágább 24 ezer euróba kerül, és csak első osztályú jegyeket kínálnak. A jegyek értékesítéséről egy brit utazási iroda gondoskodik, az utazás pedig két hétig fog tartani.

A vonat Magyarország, Románia, Bulgária és Törökország több városában is meg fog állni. Romániában Segesváron és Brassóban több időt is eltölthetnek az utasok, akik számára az adott ország hagyományait, történelmét bemutató tevékenységeket is szerveznek.

Aki képes lesz megfizetni az borsos áru jegyeket, annak ötcsillagos, all inclusiv szolgáltatásban lesz része, azzal a kivétellel, hogy Irán területén tilos az alkoholfogyasztás. Az ötvenes években épített, felújított 13 vagonban hetven vendég utazhat, és a turisztikai iroda szerint hatvan jegy máris elkelt. A legtöbb jegyet britek és ausztrálok vásárolták meg.

Az utazási iroda szerint azért döntöttek a járat beindítása mellett, mert az elmúlt időszakban Irán egyre inkább potenciált lát a nyugati turistaforgalomban. A vonat programja online is elérhető. E szerint az utasok egy budapesti ötcsillagos szállodában találkoznak, ahol egy közös vacsorán ismerkednek meg egymással. Másnap Kecskeméten áll meg a szerelvény, ahol lovas bemutató lesz, majd az utasok a várost ismerhetik meg.

Danube-ext

Danube-dining

Harmadnap Segesvárra és Brassóba látogatnak, negyedik nap pedig a régi bolgár fővárost, Veliko Tarnovót fedezhetik fel. Majd Isztambul következik, ahol egy 1892-ben épített ötcsillagos hotelben látják vendégül a vonatozókat. A hotel különlegessége, hogy itt írta Agatha Christie a nagy sikerű, Gyilkosság az Orient Expresszen című könyvét. Az utasok négy napot töltenek Törökországban, míg a maradék öt nap Iránban telik el.

Danube-int

Figyelem! Fontos változások jönnek hétfőtől

Hétfőtől még olcsóbb lesz a lakossági áram, jobb számlákat adnak a közműszolgáltatók, de bővül a kötelező jótállás köre is. A kereskedők retteghetnek: lejár az online pénztárgépek beállításának végső határideje. Még a Vidámpark neve is eltűnik.

Az újabb hónap megint sok jogszabály változásával jár együtt. Összegyűjtöttük a legfontosabbakat.

Tovább élesedik a rezsiharc

A múlt őszihez képest 5,7 százalékkal kevesebb összeg szerepelhet szeptembertől a villanyszámlán - a rezsicsökkentésről februárban hozott törvénynek ez az előírása szeptember 1-jén lép hatályba. A jogszabály úgy fogalmaz, hogy a szolgáltató által a lakosságnak kibocsátott számlában - az augusztus 31-ét követő időszakban igénybe vett villamos energiáért - fizetendő összeg nem haladhatja meg a 2013. november 1-jén alkalmazott díjak 94,3 százalékát. Ennek a feltétele azonban az, hogy a fogyasztás - azonos árszabás mellett - azonos energia mennyiségre és azonos számú hónapra vonatkozzon.

A Magyar Közlönyben augusztus 26-án megjelent nemzeti fejlesztési miniszteri rendelet tartalmazza az áramszolgáltatók által alkalmazható maximális áramtarifadíjakat szeptember elsejétől. A februárban elfogadott harmadik rezsicsökkentési törvény mondta ki, hogy az áram lakossági ára 2014 szeptembertől 5,7 százalékkal csökken. Tavaly a villamos energia lakossági ára két lépcsőben: év elején 10, novemberben pedig 11,1 százalékkal mérséklődött. A rendelet melléklete a négy áramszolgáltatóra külön-külön tartalmazza az egyetemes szolgáltatásban biztosított tarifák maximális árait. Így például a lakossági felhasználók 1320 kilowattóra/év fogyasztásig kilowattóránként az EDF DÉMÁSZ-nál legfeljebb 14,57, az E.ON Energiaszolgáltató Kft.-nél 13,71, az Elmű Nyrt.-nél 14,43, az ÉMÁSZ Nyrt.-nél 14,26 forintot fizetnek szeptember 1-től, míg eddig 16,35, 15,44, 16,20 és 16,02 forintot fizettek. A rendeletben hasonló mértékben csökkentek az egyéb lakossági tarifák, változatlanok maradtak viszont a nem lakossági fogyasztók díjtételei.

Nagyon figyel a NAV

A vállalkozások augusztus 31-e után már csak online pénztárgépet használhatnak. A cserére kötelezett, de még hagyományos kasszát használó gazdálkodók a gyártóktól és a forgalmazóktól is beszerezhetik a gépeket - írta a közelmúltban a Nemzetgazdasági Minisztérium. Már több mint 160 ezer online pénztárgép áll összeköttetésben a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal (NAV). Sokat kockáztat az a vállalkozás, amelyik szeptember elsejétől nem online pénztárgépet használ, hiszen az átállást elmulasztó céget akár egy millió forintig terjedő mulasztási bírsággal is sújthatja a NAV, és e mellett az üzlethelységet is lezárhatja 12 nyitvatartási napra. A véghatáridő kitűzésére azért volt szükség, hogy szeptember 1-jétől már ne csak a piac legális szereplői használjanak online pénztárgépet. Az adórevizorok ugyanis azt tapasztalták, hogy a régi berendezések használata mögött a legtöbb esetben tudatos adózói magatartások húzódtak meg.

Még jobb lesz a számlázás

A távközlési-, valamint a gázszolgáltatóknak szeptember 1-jétől akkreditált tanúsító szervezet által kiállított tanúsítvánnyal kell igazolniuk a számlázási rendszerük biztonságát - ekkor lép hatályba az erről szóló törvényi előírás. Az új Polgári törvénykönyv hatályba lépésével kapcsolatos módosításokat tartalmazó törvényt múlt év végén fogadta el a parlament. Ebbe került be a hírközlési és a gázszolgáltatási törvény módosítása is. A hírközlési törvény eddig azt írta elő, hogy a szolgáltató - az előfizető kérésére - a kiállított számlához köteles a díj kiszámításához szükséges forgalmazási és számlázási adatokat tartalmazó kimutatást csatolni. A szolgáltató a hívásrészletezőt az előre fizetett díjú (kártyás) előfizető részére is köteles kiállítani, amennyiben azt az előfizető - utólag - kéri. Az új előírás szerint a számla kiállítására csak olyan informatikai rendszer felhasználásával kerülhet sor, amely biztosítja a díjak hibátlan kiszámítását és megakadályozza a számlázási rendszerhez történő jogosulatlan hozzáférést, továbbá a számlázási információk észrevétlen módosítását. A számlázási rendszer biztonságának tanúsítására vonatkozó szabályokat szó szerint megismétli - szintén kiegészítésképpen - a gázszolgáltatási törvény, szintén szeptember 1-jei hatállyal.

Korlátozzák a porszívók teljesítményét

Szeptembertől az EU-ban nem szabad árusítani olyan porszívókat, amelyek motorjának felvett teljesítménye meghaladja az 1600 wattot. Brüsszel az energiahatékonyság és a globális felmelegedés elleni harc nevében korlátozza, hogy mekkora erővel szippantsák a port a takarítóeszközök és a tervek szerint 2017-től már csak 900 wattos porszívókat lehet majd piacra dobni. A magyarországi gyártást mindez várhatóan nem érinti (ami a limit fölé tartozik, az unión kívüli exportra megy), és valószínűleg drágulást sem hoz az intézkedés, mivel a vásárlók nem hajlandók többet fizetni az energiatakarékos háztartási gépekért.

Bővül a kötelező jótállás köre 

A jótállás lényege, hogy a gyártónak, illetve a kereskedőnek kell bizonyítania azt, hogy a vásárló nem rendeltetésszerűen használta a terméket. Ellenkező esetben köteles kijavíttatni, illetve kicserélni azt.
A vásárolt eszköz szakember általi üzembe helyezését továbbra is előírhatja a forgalmazó, illetve gyártó, de az nem róhat aránytalan terhet a fogyasztóra.

A jótállási kötelezettséggel járó tartós fogyasztási cikkek köre kibővül, és egy kivétellel a 10 ezer forintos eladási ár lesz a jótállás kritériuma - a márciusban született kormányrendeletnek ez a szabálya szeptember 15-én lép hatályba. A kormány még 2005-ben készített egy listát arról, hogy milyen termékekre kötelező jótállást vállalni. Ebben a háztartási gépek többsége értékhatár nélkül szerepelt, most viszont ezeknél is feltétel lesz a 10 ezer forintos eladási ár. E körbe tartoznak például a hűtők, a mosó- és mosogatógépek, a porszívók, a varrógépek, valamint a villanybojlerek is. Új termék a listán a 10 ezer forintnál drágább napszemüveg, az elektromos kerékpár, és -roller, a quad, továbbá a motoros vízi jármű is. Felkerültek a listára - a szintén 10 ezer forintnál drágább - gyermekgondozási cikkek, mint például a gyermekfigyelő berendezés, de ide tartozik a hinta és a csúszda is. Végül jótállás jár a lőfegyverre, a sportszerre, továbbá az elektromos szépségápolási eszközre is. Az egyedüli termék, amelynél 50 ezer forint eladási ár a jótállási értékhatár, a nemes- vagy félnemes szőrméből készült ruházati termék.

Átveheti át a Futár rendszert a BKK

Könnyebb lesz buszozni
Szeptembertől a helyi közlekedésben is érvényes lesz a Szombathely és Püspökmolnári között bevezetett kombinált bérlet. A GYSEV Zrt. és a Vasi Volán Zrt. februártól kínál közös, kombinált bérletet, amely a vasúti és az autóbuszos közlekedésre is feljogosít. A két közlekedési társaság és a szombathelyi önkormányzat megállapodása értelmében kiadott kombinált bérlet plusz szeptember elsejétől a vasi megyeszékhelyen közlekedő helyi autóbuszjáratokon is érvényes lesz, tehát azt nemcsak a két Vas megyei település között, hanem Szombathelyen a helyi autóbusz közlekedésben is használhatják.

Szeptember végén veheti át a Futár forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszert a fejlesztőktől a Budapesti Közlekedési Központ, miután az utolsó hibajavításokat is elvégezték - közölte a BKK. A rendszer tesztüzemében tapasztalt hibák javítása még tart. A nyár elején a BKK többször tapasztalta, hogy a közterületi kijelzők a gps-alapú, valós idejű járatinformáció helyett az előre betáplált menetrendet jelenítették meg, ezt a hibát általában a járművek és a központ közötti kommunikációs hiba, vagy a jármű fedélzeti egységének hibája okozta. Utóbbiak javítását a BKK felgyorsíttatta. A Futár projekt keretében a BKK 1536 buszra, 612 villamosra és 145 trolibuszra szerelt fel fedélzeti egységet, 263 darab köztéri kijelzőt helyezett el és új forgalomirányítási központot alakított ki. A 6,7 milliárd forintos projekt többször is megcsúszott, 2012 júliusában cseréltek alvállalkozót, akkor 2013 nyári bevezetést terveztek. Később a villamosok felszerelése ütközött nem várt nehézségekbe. A közterületi kijelzők tesztelését tavaly októberben kezdték meg.

Tovább változik a magyar felsőoktatás

Önállóvá válik a Testnevelési Egyetem szeptembertől, állami fenntartásba kerül a Pető Intézet, valamint bevezetik a kancellári rendszert a felsőoktatási intézményekben - többek között ezt tartalmazza az oktatási törvények módosítása, amelyet július elején fogadott el az Országgyűlés.

Így indul a kancellári rendszer: ilyen megbízást az kaphat, aki felsőoktatási intézményben, gazdasági társaságban, központi vagy területi közigazgatásban három éves vezetői gyakorlattal és felsőfokú végzettséggel rendelkezik. A kancellári rendszer a felsőoktatási intézmények gazdasági menedzsmentjét és a gazdálkodás irányítását érinti, az oktatásban dolgozók munkáltatói joga ugyanakkor továbbra is a rektornál marad.

A Semmelweis Egyetemből kiválik hétfőtől a Testnevelési Egyetem, amelyet a sportegészségügy és sporttudomány területein jelentkező legfontosabb feladatok közötti kapcsolatok intézményes megerősítésével indokoltak. Az új, fővárosi székhelyű, állami felsőoktatási intézmény magában foglalja majd az Országos Sportegészségügyi Intézet egyes, nem betegellátást végző egységeit, valamint a sporttudományhoz és sportegészségügyhöz kapcsolódó kutatási tevékenységeket is. A jogszabály szerint a sporttudományi felsőoktatásban az olimpiai érem megszerzése "a doktori fokozattal egyenértékűnek minősül", míg a művészeti felsőoktatásban bizonyos díjak ugyanígy annak minősülnek. Várhatóan december közepén léphet hivatalba az új egyetem rektora, addig Sterbenz Tamás egyetemi docens irányítja az intézményt.

Teljesen eltűnik a Vidámpark
A fővárosi önkormányzat végelszámolással, jogutód nélkül megszünteti a Budapesti Vidám Park Zrt.-t - erről döntött még június végén a Fővárosi Közgyűlés. A társaság végelszámolásának kezdő időpontja szeptember elseje. A vezérigazgató munkaviszonyát akkortól megszüntetik, 45 napos felmondási idővel, amelynek időtartamára a munkavégzés alól felmentik. Még tavaly ősszel, a korábbi becslés alig harmadáért keltek el a 2013. októberben végleg bezárt budapesti Vidám Park mutatványos berendezései. Az ötven tételből álló listára csak a holland HL Management Services tett ajánlatot. A területen maradó 756 millióra értékelt ingatlan és ingó vagyont az Állatkert vette át.

Lakossági riasztó-tájékoztató végpont áll rendszerbe Budapesten

A MoLaRi rendszer a veszélyes ipari üzemek környezetében bekövetkezett súlyos balesetekről és azok hatásairól ad korai tájékoztatást a lakosságnak. Egy esetleges katasztrófa-esemény bekövetkezésekor a rendszer az esemény jelzésén felül a követendő magatartási szabályokról és a fontosabb tudnivalókról (közlekedési rend, ellenőrzés, egyéni védelem) is informálja a lakosságot. A fővárosban az első szirénapróba szeptember 1-jén délelőtt 11 órakor lesz. Budapesten három veszélyes üzem - Chinoin Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára Zrt., Richter Gedeon Nyrt., Egis Gyógyszergyár Zrt. - környezetében összesen 52 monitoring és 317 riasztó-tájékoztató végpontot telepítettek.

Oltják HPV ellen a hetedikes lányokat

Hétfőtől majdnem 47 ezer hetedik osztályos lány kaphatja meg ingyenesen a méhnyakrákot előidéző humán papilloma vírus (HPV) elleni védőoltást. A vakcina igényléséhez csupán egy iskolai nyilatkozatot kell kitölteniük a szülőknek szeptember 15-éig.  A védettség kialakulásához két oltás szükséges fél év különbséggel. Az ingyenes vakcina első adagját 2014 októberében adja be az iskolaorvos, a második oltás így a jövő év tavaszán válik majd aktuálissá. Az immár kötelező védőoltást azért e korosztálynál vezetik be, mert az oltás akkor a leghatásosabb, ha a lányok a szexuális életük megkezdése előtt megkapják.

http://www.napi.hu/magyar_gazdasag/figyelem_igy_valtozik_az_eletunk_hetfotol.585921.html

A vita feletti uralom és szellemi ellenségeskedés

A magyar kormány számára nemkívánatos az autonóm, öntudatos, sőt esetleg vele szembenálló kultúra – írja Gregor Mayer a Der Standardban.

Vidnyánszky Attila egy éve a budapesti Nemzeti Színház intendánsa, de nem ezért ő egyike Európa legbefolyásosabb színházigazgatóinak. Mellette ő áll annak a kormánybizottságnak az élén, amely az övéhez hasonló posztok betöltéséről is döntő kinevezési grémiumok összetételéről határoz.
Szava van akkor is, amikor a kétharmados többséggel kormányzó Fidesz uralta parlament színházi törvényt alkot. Mindenekelőtt azonban teljes bizalmat élvez a jobboldali populista Orbán Viktor miniszterelnök részéről, aki Európa közepén operettfejedelemként uralkodik az EU-ország felett.


Megrendezett propaganda


A Kárpátalja magyar nyelvű szegletéből származó színházi ember keményen megdolgozott a hatalomvágyó Orbán kegyéért. Vidnyánszky színházi funkcionáriusként előkészítette a talajt a magyar színházi élet „gleichschachtolásához” és a független színházak pénzügyi kiéheztetéséhez. A Nemzeti Színházban a rendező a mostanában kormánypropagandát állít színpadra. Például Paul Claudel és Arthur Honneger Johanna a máglyán című darabjában. Itt az orleansi Johanna a gonosz, alattomos európai politika áldozata lesz. Johanna azonban a „nemzetéért, a hazájáért és Isten nevében” áldozta fel magát – ahogyan Vidnyánszky a sajtónak elmondta.

Az egyik jelenetben a gonosztevőket túlméretezett játékkártyákként szerepelteti, amelyeken európai parlamenti képviselők karikatúrait lehet látni: Martin Schultz, Daniel Cohn-Bendit, Rui Tavares. Ők valamennyien bírálják azt a demokrácia leépítést, amelyet Orbán keresztülver Magyarországon. Orbán ismét a „Brüsszel elleni szabadságharcra” szólított fel, mert az Unió értékei és szabályai zavarják az – általa finoman illiberális demokráciának” nevezett – egyeduralom létrehozására irányuló törekvéseit.
2010-ben, amikor a demokratikus baloldal válságát követően Orbán választással hatalomra került Magyarországon, „fülkeforradalomnak” nevezte el a kormányváltást.
A kétharmados parlamenti többségével elfogadtatott új Alaptörvény nemzetiségközpontú alapra helyezte a politikát. Az orbáni értelmezésben a kormány feladata Magyarország „vezetése” és a „magyar nemzet újraegyesítése”, azaz érvénytelenek kell tekinteni az Első Világháború után megrajzolt államhatárokat. Orbán a forradalmi törés, a felvilágosodás Európájától való elfordulás szótárát használja. Az individualizmus megvetett fogalom, a magyaroknak egy közösségben kell együtt élniük. A magyarok „a turulba születtek bele”- vélte Orbán az ősmagyarok mondabeli madarára hivatkozva.

Ellenfelvilágosodás

Orbán és tanácsadói egy felvilágosodás ellenes, vallásos, népnemzeti uralkodási irányzat kiépítésére törekednek. Ehhez erőszakos módszerekre van szükség. „A kultúra helyébe a politikai szimbólumok lépnek” – írja egyik tanulmányában Bozóki András politológus, a budapesti Central European University tanára. „Ebben a felfogásban a kultúra nem az autonóm tevékenység színtere, hanem a politika eszköze”.


A kulturális elitet lecserélték, az intézményeket elfoglalták, az önálló döntéseket hozó testületeket megszüntették. Ennek ellenére Orbán rendszerében nem létezik igazi kultúrpolitika és kultúrstratégia. A Vidnyánszkyhoz hasonló kegyelteket nagyvonalúan támogathatják, más politikai eszmetestvéreket ezzel szemben pénzügyileg pontosan ugyanúgy kiéheztethetik, mint a nem-alkalmazkodókat.


A kultúra támogatása érdekében – Orbán tudatos döntésének megfelelően – több hatalmi központ versenyez egymással a döntési jogosultságokért és az egyre szűkösebbé váló pénzeszközökért: a Balog Zoltán- Orbán házi lelkésze- által vezetett szociális csúcs minisztériumban levő kulturális államtitkárság, egy másik kulturális államtitkár Orbán miniszterelnöki hivatalában, az ultrajobboldali Magyar Művészeti Akadémia (MMA), amelynek élén az antiszemita Fekete György áll. Itt hiábavaló koherenciát keresni.


A baráti kör


Nem árt Orbán baráti köréhez tartozni. A 2010 előtt viszonylag jól működő filmipart szétverték, hogy az állami filmes pénzeszközök feletti korlátlan döntési jogot Andy Vajdára, a kiöregedett hollywoodi producerre, ruházhassák át. Az elmúlt évben alig akadt olyan magyar film, amelyet magyar pénzből forgattak volna le.
Végül Orbán és követői a populista szellemi ellenségeskedésnek hódolnak. A 2010-től 2012-ig eltelt időszakban a kormány a közösségi célú kulturális kiadásokat 79 milliárd forintról (225 millió euró) 51 milliárd forintra csökkentette, ami 35 százalékos csökkentésnek felel meg. Amíg a kultúrát eszközként használják fel politikai célok érdekében,addig kívánatos. Ezen kívül semmi másra nem használják. Helyette Orbán futballstadionokat építtet. (Gregor Mayer, Der Standard, 2014.08.28.)

Fordította: dr. Gonda László

Kövér Király

Kövér elmondta, mit kell tudnunk a zászlókról

Kövér László házelnök szerint az újraállított országzászlók irányt mutatnak, és azt üzenik: összetartozunk.

Az Országgyűlés elnöke vasárnap a kispesti országzászló-emlékmű avatásán mondott ünnepi beszédében úgy fogalmazott: a magyarok újraállított országzászlói nem a múlt kerekét akarják visszaforgatni, hanem irányt mutatnak, nyomvonalat szabnak a jövőre.

Kövér László szerint az országzászlók azt üzenik, a nyelv- és sorsközösségben élő nemzet és annak érdekei képezik az állam fundamentumát, hogy nincs európai öntudat nemzeti öntudat nélkül, és nincs európai teljesítmény nemzeti teljesítmény nélkül. "Azt üzenik, hogy összetartozunk, és a manapság liberálisnak nevezett téveszmékkel szemben ez az összetartozás az igazi záloga az egyén valódi szabadságának és méltóságának" – fogalmazott a házelnök.

http://propeller.hu/itthon/2978637-kover-elmondta-mit-kell-tudnunk

Papírtömeg alá szorult a közoktatás

Népszava|2014. aug 30. 05:00

A Fazekas gimnáziumban a pedagógusok meghatározó többségének jelentősen csökkent a fizetése.

Fáradt, szorongó pedagógusokról, csökkent bérekről és a Klik késedelmes kifizetései miatti napi működési gondokról is beszél lapunknak az országos rangsorokban rendre az élbolyban végző Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium igazgatója. Hámori Veronika bepillantást engedett a Klik által uralt bürokratikus útvesztőkbe, és megtudhatjuk, hogy az sem mindegy, ki javítja meg a csengőt.

- Legtöbb kollégájával ellentétben Ön szívesen nyilatkozik névvel és arccal a sajtónak, ha kell, kritizál, ha kell, dicsér egy-egy oktatáspolitikai intézkedést. Mi az oka a többiek hallgatásának?

- Nem azt kell megindokolni, hogy miért hallgat valaki, hanem azt, hogy miért nyilatkozik. Én 43 éve vagyok pályán és 15 éve vagyok igazgató. Annyi mindent láttam és tapasztaltam, hogy már megengedhetem magamnak ezt a hozzáállást. De sosem indulatból vagy szubjektív szempontok alapján nyilatkozom, hanem mindig tényszerűen és mindig csak arról, amiről ténylegesen van ismeretem. Azt gondolom, hogy ezt bárki megtehetné, aki már kellő tapasztalatot szerzett a pályán és a vezetésben. Persze valóban van félelem, mindig is volt: "Ne szólj szám, nem fáj fejem". Érthető emberi gyarlóság, vagy józan megfontolás következménye.

- Ön szerint ebben szerepet játszhat, hogy a közelmúltban létrejött Nemzeti Pedagógus Kar - amelynek minden állami alkalmazású tanár kötelezően a tagja - szabályzata szerint "a Kar tagja a tevékenysége során tudomására jutott információkat csak a Kar jogos érdekeinek, a közszolgálat érdekeinek, működésének veszélyeztetése nélkül hozhatja nyilvánosságra"?

- A Kar szabályzatát még nem tanulmányoztuk át tüzetesen, egyelőre nem hat a tevékenységünkre. Viszont minden pedagógus felelős az intézményről kialakult képért, az iskola külső megítéléséért, jövőjéért, a gyerekek és a pedagógus testület biztonságáért. Ezért csak olyan ember merjen megszólalni, aki felelőssége tudatában igazat mond, pontosan fogalmaz, higgadt, meggondolt, nem valaki vagy valami lejáratásának vagy felmagasztalásának szándékával szólal fel. A kollégáimnak azt szoktam mondani, hogy tudni szeretnék róla, ha valaki nyilatkozik, pedig a mi iskolánkban nem az a trend, hogy csak az igazgató engedélyével lehet bármit is csinálni. Itt autonóm értelmiségiek dolgoznak. De nem szeretem ha valaki olyan dologról nyilatkozik, aminek nem ismeri a hátterét, okait, összefüggéseit csak éppen aznap bántja a közérzetét valami.

- Tartanak a kollégái a pedagóguskar keretein belül létrejövő etikai bizottságoktól?

- Az elmúlt időszakban annyi változás történt az életünkben, annyi problémával szembesültünk, hogy egyszerűen nem volt időnk ezzel foglalkozni. Amíg ez nem formálódik valamilyen kötelezettséggé, addig csak a sajtóbeli értesülések szintjén téma a testületben. Nem tudom, mit fog tartalmazni az etikai kódex, de az biztos: amióta létezik a pedagógus hivatás, mindig is volt olyan etikai normarendszer, amelyet mindenkinek be kellett tartani. Ennek lényege: értékrendemmel, igényességemmel, emberi tisztességemmel olyan mintát adni, amilyent elvárok másoktól. Ennél tovább én nem mennék.

- A béremelések és a minősítési eljárások összességében hogyan befolyásolták a kollégái hangulatát?

- A Fazekas egy speciális iskola, ugyanis nagyon magasan kvalifikált szakemberek dolgoznak itt, hiszen kiemelt tehetséggondozó intézmény vagyunk. Ennek ellenére nálunk a pedagógusok meghatározó többségének jelentősen csökkent a fizetése. Nőtt a pályakezdők, illetve azon pedagógusok bére, akik korábban nem vállaltak jelentős pluszfeladatokat. Persze előfordul, hogy valaki azért nem vállal pluszmunkát, mert nem teheti meg, például kisgyereket nevel, idős, beteg családtagot gondoz, vagy az ő területén nincs lehetőség többletvállalásra. Azonban, akik nagyon komoly feladatokat vállaltak, szakköröket tartottak, pályázati munkákban vettek részt, kereseti kiegészítést és túlórapénzt kaptak, ami megszűnt. Ezek az emberek pontosan ugyanannyit, ha nem többet dolgoznak, mint eddig, csak kevesebb fizetésért. A pedagógus életpályamodellel kapcsolatban óriási volt az ellenérzés azon kollégák részéről, akik évtizedek óta vannak a pályán, hiszen miért kellene nekik bármit is bizonyítaniuk. Ebben az iskolában vezető pedagógusok vannak, ami azt jelenti, hogy a pedagógiai szakmai szolgáltatásban is dolgozunk, vagyis egyetemi hallgatókat fogadunk, tehetséggondozást folytatunk, és százas nagyságrendben szervezzük a fővárosi és országos tanulmányi versenyek fordulóit, módszertani bemutatókat tartunk, konferenciákat rendezünk. Olyan kvalitású, több diplomával és szakvizsgával rendelkező emberek dolgoznak itt, akik ellenérzéseik ellenére sem engedhetik meg maguknak, hogy ne vegyenek részt a minősítési eljárásban. Többen jelentkeztek minősítő tanári és szaktanácsadói képzésekre, vagyis ők maguk is részt vehetnek más tanárok minősítésében. Ezért, aki tehette, feltöltötte a portfólióját, pedig minden idejét, energiáját és az idegeit is felőrölte ez a feladat. Aki a matematikai diákolimpia résztvevőit felkészíti, jelenleg a legalacsonyabb fizetési kategóriában, azaz Pedagógus I.-ben van. Ha a hangulatot kérdezi: sokan most nyáron vizsgáztak az említett képzéseken. Fáradtak, zaklatottak, és így kell kezdenünk a tanévet. Mindenki tart attól, hogy megint valami hirtelen változás lesz, amiről még nem tudunk. Az állandó bizonytalanság a meghatározó életérzés. Az a fajta nyitottság és öröm, amivel korábban kezdtük az éveket, elkezdett kopni.

- A fővárosi önkormányzattól a Fazekas állami fenntartásba került 2013-ban. Már miniszteri szinten is elismerték, hogy eddig több probléma is volt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal (Klik). Önök mit érzékeltek ezekből a működési gondokból?

- Mindent érzékeltünk, amit más iskolák is. Mi a 8. tankerületbe kerültünk, ami számunkra nagyon furcsa helyzet, mivel gyakorlóiskola vagyunk, ezért egész Budapestre, sőt, Pest megyére kiterjedő feladatkört látunk el, mindig is a főváros tartott fent minket, a beiskolázási körzetünk is a főváros. Most pedig 1100 gyerekkel, 110 pedagógussal, a szakmai szolgáltatásainkkal együtt leosztottak minket a nálunk kisebb és "egyszerűbb" kerületi iskolák közé. Feladatunk sokrétűsége miatt iszonyú sok pénzbe kerülünk a többi intézményhez képest. A tankerület a lehetőségeihez képest rendkívül lojális velünk, de nem sok mozgásterük van. Ha a tankerület számláján egyszerűen nincs pénz, akkor minket sem tud kifizetni. A Klik egy akkora konglomerátum, akkora a tehetetlensége, hogy szinte lehetetlen mindent időre elvégezni. Minden lassú, nehézkes, hosszadalmas, a bürokrácia, a papírtömeg betemet minket. A legnagyobb problémának azt érzem, hogy hiába lett egységes a köznevelési rendszer, az iskoláknak speciális feladataik és igényeik vannak. Ezeket annál nehezebb érvényesíteni, minél nagyobb a központosítás. Nem csak a Fazekas küzd ezzel, hanem például a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozó iskolák is.

- Ráadásul különvált az iskolák fenntartása és működtetése, előbbi a Klikhez, utóbbi az önkormányzatokhoz került, és más-más feladatkört jelentenek.

- Az a szerencsénk, hogy a működtetői állományból a korábbi dolgozók és a velük való jó személyes kapcsolatok is megmaradtak, és bár már nem én vagyok a főnökük, ha kérek tőlük valamit, nem vágják rám az ajtót azzal, hogy nem én vagyok a munkáltatójuk. A fővárosi önkormányzattal szintén jó a kapcsolatunk. Sajnos vannak olyan feladatok, amelyekről még egy év alatt sem sikerült eldönteni, hogy azok a Klikhez vagy az önkormányzathoz tartoznak. Például nem tudjuk, hogy a csengő megjavításáért ki felel. Benne van a falban, tehát a működtetéshez tartozik, de a tanóra megtartásához is szükséges, tehát fenntartói feladatnak is minősíthető. Amíg intézményen belül volt a gazdasági irányítás, addig ez úgy nézett ki, hogy ha elfogyott a kréta, elromlott valami, egy verseny lebonyolításához anyagra volt szükség, vagy neves előadóművész zsűrizést vállalt, és ezért szerény tiszteletdíjat akartunk adni neki, a gazdasági vezető az év elején közösen elkészített költségvetés alapján biztosította a pénzt, és a hozzáértő ügyintéző azonnal intézkedett. Most kérvényt írunk, kötelezettségvállalást, teljesítés igazolást, bevisszük a Klikbe vagy a GSZ (gazdasági szervezet) központba, és vagy van rá pénz, vagy nincs. Valamikor napok, vagy hetek múlva, néha még később tudjuk meg, hogy megkapjuk-e a kívánt, és a napi munkánk elvégzéséhez nélkülözhetetlen eszközt, anyagot, utalják-e a pénzt. Ahhoz is folyamodványok sorát kell írni, hogy azoknak a nyugdíjas kollégáknak, akik vállukon vitték az iskolát, erejük és tudásuk teljében vannak, joguk legyen heti tíz órát dolgozni. A tanévkezdés előtt négy nappal nem tudjuk, hogy öt nyugdíjas kollégánk elkezdhet-e tanítani, az ő engedélyük még nincs meg. Pedig a tantárgyfelosztást úgy készítettük el, hogy rájuk is építettünk.

- Legalább a tankönyvek megérkeznek tanévkezdésre?

- Megérkeztek, de csak akkor derül ki, hogy a névre szóló tankönyvcsomagokban minden megrendelt kiadvány hiánytalanul megvan, amikor a diákok hétfőn kibontják azokat. Két teljes napba fog telni, amíg mind az 1100 gyereknek átadjuk a Posta által kiszállított csomagokat. Korábban a tankönyvterjesztőnk beszerezte a kiadók listájáról a kollégák által kiválasztott legjobbnak ítélt könyveket és kipakolta a tornateremben, a csomagokat helyben összeállították, így azonnal lehetett látni és jegyezni, ha valami hiányzott.

- Új tantárgyakkal új tankönyvek is érkeztek. Milyen volt a hittan és az erkölcstan fogadtatása a diákok körében?

- Én azért tudok felelősséget vállalni, hogy a Fazekas erkölcstanoktatása az iskola színvonalának, értékrendjének, tantervi előírásainak megfeleljen. Tudom, hogy nem szabadna mondani, de nem foglalkozom azzal, hogy a hitoktatók hogyan tanítanak, osztályoznak, megtartják az órájukat vagy nem (a hitoktatók az egyházak alkalmazásában állnak - a szerk.). Nagyon zavaró, hogy a fenntartó állandóan adatszolgáltatást kér tőlünk például a hitoktatáson résztvevők számáról. Ráadásul az órarend elkészítésekor a különböző egyházak hittanóráihoz is igazodnunk kellene, miközben féltucatnyi felekezethez tartozó diák jár hittanra. A hittanórák nálunk az erkölcstan órával egyidőben vannak. Ha nem sikerül a hitoktatónak abban az időben órát tartani, akkor a hittanosok nyugodtan beülhetnek az erkölcstan órára. Panaszt még nem hallottam.

- Sokat hallani arról, hogy a középiskolai diákok körében egyre népszerűbbek a szélsőjobboldali eszmék. Érinti ez a Fazekast is?

- Az, hogy mekkora a szélsőséges eszmék elfogadottsága, szerintem iskolafüggetlen. Természetesen függ a pedagógusok attitűdjétől: mit gondolnak a világról, azonosulnak-e azzal a nézetrendszerrel, amit tanítanak. Nálunk ezzel nincs probléma. Megdöbbentő, amikor okos, logikus gondolkodásra képes gyerekek elkezdenek olyan eszméket hirdetni, amelyek ellentétben állnak mindazzal, amit tanultak. Volt diákunk, aki tanárai szerint nálunk kilógott a sorból, nézeteivel egyedül maradt társai között. Majd bekerült egyetemre, és pillanatok alatt közönséget talált a buta, fasisztoid gondolataihoz.

Molnár Richárd

http://nepszava.hu/cikk/1031667-papirtomeg-ala-szorult-a-kozoktatas

Cigányozás a bíróságon: nem kapott büntetést Mucsi

2014. augusztus 27. 19:53

Etikátlannak nevezte Mucsi Erika rasszista jellegű kijelentését az Országos Bírói Etikai Tanács, de büntetést, mint az utólag kiderült, nem kap.

Mint arról korábban már mi is beszámoltunk, több roma szervezet is felháborodásának adott hangot a Gyulai Törvényszék egyik bírájának kijelentései kapcsán. Mucsi Erika akkor úgy fogalmazott, „a cigányság mint kategória nem elsődlegesen faji alapon értelmezhető, hanem a lakosságnak egy elkülönült, a többségi társadalom hagyományos értékeit és a már hivatkozott jogszabályok által is védett értékeket semmibe vevő csoportjaként”.

Az RTL Klub keddi Híradójában elhangzottakra hivatkozvaszámolt be az Index arról, hogy Mucsi Erika bíró kijelentéseit az Országos Bírói Etikai Tanács etikátlannak minősítette, de a bíró semmilyen büntetést nem kapott, továbbra is a Gyulai Törvényszéken dolgozik. Ez utóbbit egyébiránt a törvényszék oldalán található ügyelosztási rendet tartalmazó kiírás is igazolja, amely szerint Mucsi keddenként és szerdánként a 21-es tárgyalóban ítélkezik különböző perekben - írják.

fotó: Index.hu

http://www.beol.hu/bekes/kozelet/ciganyozas-a-birosagon-nem-kapott-buntetest-mucsi-569434?utm_source=ovg&utm_medium=cimlead&utm_campaign=xmegye

Airshow Budapest 2014 Highlights

30 raklapos ötlet

A raklapok – legyen szó használt vagy új darabokról – felhasználása a lakberendezésben hatalmas divat, én magam is rajongója vagyok ezeknek a bútoroknak, az efféle újrahasznosításnak, újragondolásnak. Egyrészt, mert olcsó (újak 2500 Ft körül, használt 1700 Ft körül, selejt 500 Ft-tól), rendkívül jól variálható, másrészt nagyon sok minden megvalósítható belőlük otthon, saját kezűleg is. Ma egy nagy-nagy raklapos bútor- ötletgyűjteményt készítettem, remélem, hasznos lesz számotokra!

Ülőalkalmatosságok, bútorok a nappaliba

580269_568873346488515_273512601_n.jpg

553751_361684817207370_23994967_n.jpg

546662_361684837207368_973841834_n.jpg

523684_361684777207374_2139219655_n.jpg

551122_396571507052034_1805464165_n.jpg

09b35a475ce5b236266bdc141139be10.jpg

9b681f4b9b1b5e7dc773e6fc2412655f.jpg

Asztalok

562840_427098917332626_2026190253_n.jpg

541113_361684797207372_356616284_n.jpg

395183_549094798466370_305411219_n.jpg

563739_530772720298578_678991648_n.jpg

580672_487640927945091_1273140137_n.jpg

158acbdffad58271b8bb16ecd1371b4a.jpg

Ágyak, ágyvégek

376093_532592266783290_1814019844_n.jpg

8f52b23365127088b9f844d199e53ca3.jpg

8975b9adb4c9d0328567d319818e362d.jpg

2dabec53b46de6d0e88c3f83a8237ade.jpg

841271_493814003994450_92751027_o (1).jpg

546179_361684753874043_372313120_n.jpg

Tárolás

1773_484534851589032_907765278_n.jpg

383186_533329020042948_1013930811_n.jpg

993915_569439656431884_1555040755_n.jpg

561960_440814512627733_191243017_n.jpg

548401_361684810540704_815484098_n.jpgcf29fa1e434f58e0f197535941f9591b.jpg

afdbbf3f6d122c4abd6bd26dae5b8410.jpg

Kerti bútorok

1069181_568305203211996_1526641591_n.jpg

1044912_561357187240131_1542648593_n.jpg

DIY-Pallet-Swing-Bed-The-Merrythought_1.jpg

425260_550542218321628_264640683_n.jpg

398923_361684790540706_1636494987_n.jpg

601921_534142959961554_1715455595_n.jpg

905471_530752900300560_2132775769_o.jpg

olvasoi-alexandra_1.jpg

80c1f7503544d8d00858815fdf7ab59e.jpg

111111111111111.jpg

4baca1fe28df2208dcf406c0a52ef2a9.jpg

...és egy cukiskodás a végére:

0aa41df4168a355ee1c101757ac06923.jpg

Források: INNEN és INNEN

Szavazz rám a Goldenblogon!

Idén is elindult a Goldenblog szavazás, és ahogy eddig minden évben, idén is részt veszek rajta. Kérlek titeket kedves olvasóim, ha érdemesnek találtok, szavazzatok rám! Minden szavazatért és megosztásért hálás vagyok!

A szavazáshoz ide kattints: ÉLETMÓD KATEGÓRIA --> szines otletek
Ja, a szavazáshoz Facebook tagság szükséges, de nyugi, a Goldenblog normális oldal, nem fog a nevedben spam-elni, üzeneteket írni!

 

További raklapos bejegyzés a blogon:

Ültessünk raklapba!

20+ zseniális raklapos ötlet

Ha tetszett a bejegyzés, csatlakozz te is a Színes Ötletek Facebook-közösségéhez, hogy a következőről se maradj le.

Ha még több kreatív ötletere szomjazol, kövess a Pinteresten is!

Forrás: http://szinesotletek.blog.hu/2013/07/25/30_szuper_raklapos_otlet