2015

Átlépés

Bemutatkozás

Amikor a változás szelei fújnak a pesszimisták falakat emelnek, az optimisták pedig vitorlát bontanak."

Legfrissebb hozzászólások
Feedek
Megosztás
Címkefelhő

Abba kéne hagyni végre a maszatolást!

ISMERETLEN DOKUMENTUMOK A KÚRIA ELŐTT!

Ismét a Kúria elé kerülnek a devizaügyek

Ma benyújtja a Kúriához a devizaügyek két új, eddig ismeretlen dokumentumát a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány. A társadalmi szervezet azt várja, hogy a bírák módosítsák decemberi jogegységi határozatukat, a nyitott kérdéseket pedig mielőbb zárják le. Az Alkotmánybíróság – ugyancsak ma – a kormány indítványára megkezdi a devizaszerződések alapjogi vizsgálatát.

Lényegesen befolyásolhatja a devizaügyek megítélését az elmúlt napokban előkerült két új dokumentum – véli a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖKA). Ifjabb Lomnici Zoltán, a társadalmi szervezet jogi szakértője a Magyar Nemzetnek azt mondta, a sajtónak már bemutatott iratokat ma eljuttatják a legfőbb ítélkező fórumhoz. A jogász úgy nyilatkozott: az egyik nagy hazai bank által korábban kibocsátott ajánlattétel és egy másik hitelintézet szerződése azt igazolja, hogy a devizaalapú kölcsönök mögött valójában nem volt devizafedezet. Az erről szóló iratokat pórul járt ügyfelek juttatták el a devizahitelesek ügyét felkaroló társadalmi szervezethez. A szakember úgy véli, a hajdani hitelszerződések alaptalanul hárították a kockázatot az ügyfelekre.

A parlament léphet

Mint ismert, a Kúria Polgári Kollégiuma jogegységi határozatában még decemberben azt a döntést hozta, nem ütközik jogszabályba, sem jó erkölcsbe, nem uzsorás és nem színlelt szerződés a devizaalapú kölcsönszerződés. Wellmann György, a kollégium vezetője a testület jogegységi ülése után ismertette: a devizaalapú kölcsönszerződések olyan szerződések, amelyekben az adós az adott időszakban irányadó forintkölcsönnél kedvezőbb kamatmérték mellett devizában adósodott el, amiből következően ő viseli az árfolyamváltozás hatásait.

A határozatot Orbán Viktor miniszterelnök úgy értékelte: a Kúria a bankok oldalára állt.

A devizahitelek ügyében a kormány a Kúriától várt segítséget a jogalkalmazás terén, ez nem történt meg, így „elég valószínű”, hogy a parlamentnek kell lépnie, ahogy korábban háromszor már megtette – mondta Hoppál Péter, a Fidesz szóvivője még január 6-án.

A CÖKA azt kéri a bírói testülettől, hogy az újabb iratokat és az utóbbi időkben meghozott ítéleteket figyelembe véve módosítsa decemberi jogegységi határozatát. Szeretnék azt is elérni, hogy a Kúria ne várjon Luxembourgra, hanem a jogszabályi felhatalmazás alapján mielőbb válaszolja meg a nyitott kérdéseket. A társadalmi szervezet szerint ez annál is sürgetőbb, mert április végén lejár a kilakoltatási moratórium, és sok családot fenyeget az a veszély, hogy otthontalanná válik.Az alapítvány jogi szakértője beszélt arról is, hogy várakozással tekintenek az Alkotmánybírság (AB) ma kezdődő tárgyalása elé. Úgy vélik, fontos lenne, hogy az alkotmányvédő testület megállapítsa: nem sértené az alaptörvényt, ha az Országgyűlés jogszabállyal módosítaná a devizahitel-szerződések egyes feltételeit. Korábban, 1991-ben erre már volt példa, és azt a megoldást a társadalmi szervezet ma is követhetőnek tekinti.

Mint arról korábban lapunk is beszámolt, a kormány novemberben kereste meg az Alkotmánybíróságot. A kabinet azt kezdeményezte: az AB értelmezze az alaptörvény néhány rendelkezését, és adjon választ arra, alkotmányosnak minősülnek-e a hajdani devizaszerződések, különösen a megállapodásoknak az a kikötése, amely lehetővé teszi az egyoldalú kamatemelést, az árfolyamrés megállapítását és azt, hogy a kockázatot az ügyfelekre hárítsák. Egyelőre nem tudni, mikor dönt az AB az ügyben.

Per Horvátországban

Uzsorakölcsön nyújtása címén büntetőjogi feljelentést tesznek osztrák hitelszövetkezetek ellen azok horvátországi károsultjai – írta szombati számában a Vecernji list című horvát napilap. A cikk szerint a károsultak egyesületbe tömörültek, amelyet Stopbanknak neveztek el. Az egyesület felmérése szerint 2003 óta Horvátországban mintegy húszezer ember vett fel záloghitelt az érintett osztrák cégektől, amelyek ráadásul az ismert pénzintézet, a Raiffeisen Bank nevét használták. A károsultak harmada állítólag már el is veszítette a hitel zálogául felajánlott ingatlant.

Forrás: MNO

Imanapok + bolygóállások

Január 28-29-re virradó éjjel - itt jó lehet még január 29. reggel is az imára! Nagyon erős hatás, kifejezetten magyarság szempontjából! A Hold - mely a népet is szimbolizálja - áll együtt a Vénusszal és a Plútóval a Nyilas csillagaiban, a Pajzs csillagai alatt, szemben velük a Jupiter már oppozícióban az Ikrek csillagképében, annak is közepénél, mely a szív erejére inspirál. Kifejezetten mágikus pillanat ÉGI VÉDELMET kérni hazánknak, családjainknak illetve a magyarságnak!
.
A másik péntek, január 31. délután, amikor a Plútó és a Jupiter szorosan szemben állnak egymással (oppozíció), fentiek szerint a Nyilas és az Ikrek csillagképeket összekötve, egység alkotásra inspirálva. Ekkor elsősorban a Testvéri Szeretet erejére adnak lehetőséget, ezt új életre hívni, illetve az ebben való kiegészülésre hívnak. Ez az időpont is kiváló alkalom olyan imát mondani, (a Testvéri Összefogás mellett), mely védelmet nyújt családjainknak, és nemzetünknek.
Szeretettel,
Veres Mónika

Kis történelem óra Lázár János államtitkár úrnak, az 1944-es deportálásokról. – A MJB nyílt levele

Kis történelem óra Lázár János államtitkár úrnak, az 1944-es deportálásokról. – A MJB nyílt levele

MAGYAR JUSTITIA BIZOTTSÁG

NYÍLT LEVÉL

LÁZÁR JÁNOS ÁLLAMTITKÁR ÚRNAK

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A MINISZTERELNÖKI HIVATAL VEZETŐJÉNEK

BUDAPEST

TISZTELT ÁLLAMTITKÁR ÚR!

Szíves figyelmébe ajánlom, egy minapi interjújában elhangzott, legújabb kori történelmünk hiányos ismeretére utaló megjegyzését érintő észrevételünket, mivel Ön pejoratív szövegkörnyezetben marasztalta el a magyar államot, mert nem volt képes  megvédeni állampolgárait a  Németországba történő deportálástól. Sajnálatos tény, hogy nem először és nem utoljára fordult elő 1944-ben, hogy a hazánkat megtámadó vagy megszálló idegen hatalmak (török, osztrák, orosz, német, szovjet) magyar állampolgárokat hurcoltak el és a regnáló hatalomnak nem volt lehetősége megakadályozni (meggátolni) ezeket az akciókat.

Csupán az 1944-es deportálás eseményére szorítkozva, – megállapítható -, hogy Horthy (és/vagy a kormány) nem léphetett fel Hitler ellen, mert nem állt rendelkezésére olyan fegyveres erő, amely sikerrel szerepelt volna a megszállókkal szemben. Horthy volt viszont Európa egyetlen olyan államfője, aki nem egyszer nemet mondott Hitler kérésére vagy követelésére, megtiltotta a német csapatok átvonulását magyar területen Lengyelország felé, majd lengyel menekültek tízezreit fogadta (köztük kb. 16 ezer lengyel zsidót is) és biztosította számukra a letelepedésüket, ellátásukat vagy más országokba való távozásukat. Ha azt vesszük figyelembe, hogy a semleges Svédország például szabad utat adott  a Wehrmachtnak  Norvégia lerohanására, akkor értékelhetjük valójában Horthy  magatartását  és azt a politikai  “húzását”, amellyel  Hitlert az “orránál fogva vezette” a magyarországi  ún. zsidókérdés megoldásában a német megszállás bekövetkeztéig…

Ha a magyar állam (Horthy és kormánya) katonai erővel lépett volna fel Hitler ellen, akkor ma nem lenne zsidó állampolgár hazánkban, mivel a magyar haderő nem volt  “egy súlycsoportban” azzal a technikai, számbeli és kiképzési fölényben lévő német fegyveres erővel, amely napok vagy hetek alatt gázolta le Lengyelországot (a szovjetekkel együtt), Franciaországot, Norvégiát, Belgiumot, Dániát, Luxemburgot, Csehszlovákiát, Ausztriát, Görögországot, Jugoszláviát, Albániát  és  az ott élő zsidók többségét  likvidálták. Ami Magyarországot illeti, (bizonyíthatóan) számos nemzetközi zsidó szervezet és  közismert politikus ellene volt Horthy “kiugrási” szándékának, mert véleményük szerint  Magyarország volt az egyetlen hely Európában, ahol biztonságban  voltak a zsidók (ezen belül  osztrák, lengyel, szlovák, román  és szerb állampolgárságúak is) !

Horthyt a 2. világháború után nagyon sok zsidó támogatta,  mert “földönfutóvá lett” és mint kormányzó, mintegy 24 évi tevékenysége során, egyetlenegy pengővel sem gyarapította vagyonát és egyetlenegy fillér sem tapadt a kezéhez, nem úgy mint  például  Kun Béláéhoz, aki  “gondoskodott” magáról és amikor kimenekült az országból, magával vitt 478 ezer aranykoronát!

Vita tárgyát nem képezheti, hogy a deportálás során az állampolgárok nem léptek fel a németek ellen, mert meg voltak félemlítve, valamint félre lettek vezetve a deportálás célját illetően, és ugyanez elmondható a 600 ezer (?) zsidó állampolgárainkról is, aki közül egyetlenegy sem emelt kezet a deportálók ellen! Gondoljuk csak a varsói gettó felkelésre,  amelyben ezer főnél is kevesebb zsidó több mint egy hónapig  harcolt a légierőt, tüzérséget és harckocsikat bevető  németek csapatok ellen.  Ezeket a felkelőket aktívan támogatta a lengyel lakosság.  Magyarországon is támogatták (rejtegették) a németek elől kisebb számban bujkáló zsidó menekülteket, kockára téve életüket vagy szabadságukat, akikről a MAZSIHISZ vagy a Yad Vasem nem akar tudomást venni. A “szelektív emlékezők” csak Horthy besározásán és a magyarság lejáratásán fáradoznak. Nap mint nap  sajnáltatják magukat, valamint  különféle kiváltságokat követelnek maguknak, még azt is meg akarják szabni, hogy kiről és hol lehet szobrot emelni vagy utcát (teret,  parkot, intézményt, stb.,) elnevezni, milyen nemzeti szimbólumhoz lehet ragaszkodni, mit kell tanítani az iskolákban, meghatározzák, hogy ki a fasiszta, rasszista vagy antiszemita. És ezek a hangadók szítják legjobban az emberek közti ellentétet, mérgezik a közvéleményt, mivel olyan nyíltan és bátran hazudnak, mint Gyurcsány Ferenc, Heller Ágnes, Horn Gábor, Szanyi Tibor, Tabajdi Csaba,  Bokros Lajos vagy hasonszőrű társaik.

Tisztelt Államtitkár Úr! Tudomásunk szerint Önnek szépszámú helyettes államtitkárai vannak.  Nem ártana, ha olyan is lenne köztük, aki hasznos tanácsokkal látná el Önt történelmi kérdésekben is, mert ezen a területen sem szabad “bakizni”!  Ha pedig az Ön nyilatkozata nem baki volt, hanem tudatos félrevezetés, akkor szíveskedjen ezt a kis tanulmányt semmisnek tekinteni, mivel közismert, hogy a történelem hamisítókat semmilyen kőkemény érvekkel nem lehet meggyőzni.

Tisztelettel:

(Prof. Dr. Bokor Imre)

az MJB elnöke.

Nemzeti InternetFigyelő

"Hirtelen rájöttek": online pénztárgép mizéria

Utolsó utáni pillanatban durvult el a kasszakáosz
2014. 01. 25. 08:11

Csütörtök este az Engedélyezési Hivatal közleményt adott ki két online pénztárgép forgalmazási engedélyének visszavonásáról. Az egyik kassza az Alt Cash utolsó engedélyezett gépe, így a hivatal döntésével eltűnnek az magyar piacról a 20 éve uralkodó pozícióban lévő Samsungok, melyekre eddig az online átállásban is a legtöbb megrendelést adták le. Több tízezer kereskedő maradhat hoppon, a Facebookon némelyikük már forradalommal fenyegetőzik.

„Ami ezzel a pénztárgépcserével van, az akkora botrány, hogy olyan ebben az országban még nem volt” – mondja egy VIII. kerületi csemegebolt pultos-tulajdonosa. Ő is a több ezer kereskedő közé tartozik, akik az Alt Cash és a Japan Cash nevű cégek által forgalmazott Samsung-pénztárgépekre adtak le megrendeléseket.

hirdetés

A bolttulajdonos most azért annyira dühös, mert a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) csütörtökön váratlanul úgy döntött, nem fogadja el a két forgalmazó készülékeit. A NAV ezért péntektől bármikor megbírságolhatja a tőlük rendelő boltosokat, még annak ellenére is, hogy ők minden határidőt betartottak, időben igényeltek online kasszát.

Miről szól a kasszacsere?
- Még Matolcsy György volt a nemzetgazdasági miniszter, amikor a kormány 2013 elején elrendelte, hogy a Magyarországon működő pénztárgépeket le kell cserélni a NAV-val intenetes adatkapcsolat létesítésére képes online kasszákra.
- Online kasszát pénztárgép-szaküzletekből vagy közvetlenül a forgalmazóktól lehet vásárolni.
- A forgalmazóknak a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalnál kell engedélyeztetniük a pénztárgépeiket.
- A folyamat azonban nagyon lassan halad, a pénztárgépek sorozatgyártását és összeszerelését általában csak az engedélyezésük után kezdik meg, ezért már 2013 nyarán világosan látszott, hogy még hónapokig nem fejeződhet be az átállás.
- Épp ezért, a NAV sem bírságolja meg azokat, akiknek még nincs online kasszájuk, de a kiskereskedőknek rendelkezniük kell az érvényes megrendelésüket bizonyító regisztrációs kóddal. A NAV csak akkor bírságol, ha ilyet sem tudnak felmutatni.

Éppen a bírság lehetősége miatt egyik kereskedő sem akart névvel vagy arccal nyilatkozni. „A valagamat esetleg lefényképezhetik. Aztán küldjék el a képet a minisztériumba, a NAV-hoz meg mindenhová!” – kiabálta egy belvárosi antikvárium felháborodott vezetője. Az ő helyzete különösen nehéz, hiszen először az Alt Cash Sam4s 270-es típusú kasszáját rendelte meg. Ennek az engedélyét aztán tavaly menet közben visszavonták, és ezért kényszerült a 300-as típusra változtatni a megrendelését. Most már ez a modell sem rendelkezik engedéllyel.

Az antikvárius két okból választotta a Sam4s 270-est, egyrészt azért, mert jelenleg egy Sam4s 260-as kasszát használ – és szerinte az „a világ legszuperebb gépe” – a Sam4s 270 pedig pont ugyanolyan, mint a 260, csak már képes online kapcsolatra. A másik ok pedig a gép ára volt, a forgalmazók közül ugyanis az Alt Cash Kft. volt az egyetlen, amelyik könnyített finanszírozással értékesítette kasszáit. Ezért is kapta ez a cég a legtöbb megrendelést.

Az Alt Cash 270-es pénztárgépének engedélyét mároktóberben visszavonta az MKEH, mondván, a típus „nem felel meg az előírt műszaki és informatikai követelményeknek.” Akkor ez a kassza volt a legnépszerűbb az országban, erre érkezett a legtöbb megrendelés, ennek a gyártását támogatta több tízmillió forinttal a Nemzetgazdasági Minisztérium, és októberre az Alt Cash már 8000 ilyen pénztárgépet hozott az országba, ezzel elsőként kezdhette volna meg az online-pénztárgépek értékesítést, ha nem jön az akkori tiltás.

De a tiltás jött, a befizetett előlegeiket féltő kiskereskedők pedig megoldást vártak. Az Alt Cash azt találta ki, hogy a 270-re leadott megrendeléseit átvezeti a másik, november 25-én engedélyezett kasszatípusára, a 300-ra. Így történt a belvárosi antikvárius mellett még több ezer magyar kiskereskedő megrendelésével, így gyűlt össze 80-90 ezer megrendelés a Sam4s 300-on. Csütörtök este viszont ennek az engedélyét is visszavonta az MKEH, pedig november 25-i közleményében még arról írt a hivatal, hogy a típus minden vizsgálaton sikeresen átment.

Hirtelen rájöttek a hiányosságokra

Az MKEH közleménye szerint most azért vonták vissza az Alt Cash és a Japan Cash engedélyét (a Japan Cash lényegében ugyanazt a Sam4s 300-ast forgalmazta, amit az Alt Cash), mert a gép a benne lévő adóügyi ellenőrző egység (AEE) „funkcionális és biztonsági hiányosságai miatt lehetőséget teremt az adóelkerülésre, és rejtett funkciójuknak köszönhetően jogsértő célokra használható.”

Megkérdeztük az MKEH-t, hogy pontosan mit értenek ez alatt, de nem kaptunk választ, ahogyan arra sem, hogy miért merült fel most – a forgalmazási engedély megadása után két hónappal – hogy újból ellenőrizni kell kifejezetten ezt a pénztárgépet, ha tavaly novemberben ugyanez a kassza három független tesztelő szakvéleménye szerint megfelelt a követelményeknek.

Az AEE-t gyártó Videotonnál értetlenül állnak a probléma előtt, ahogyan az Origónak írták: „az MKEH közlése, miszerint az általunk gyártott adóügyi ellenőrző egység olyan rejtett funkciót, azaz biztonsági kockázatot tartalmaz, amely alkalmas lehet a rendszer kijátszására, miránk a megdöbbenés erejével hatott.” A cég szerint a pénztárgépeket összefogó országos informatikai rendszerhez az általuk gyártott AEE maradéktalanul illeszkedik, „az engedélyezés során ezzel kapcsolatban biztonsági aggály fel sem merült.”

"Nincs az a bíró, aki engem marasztal el"

Ugyanez a véleménye az Alt Cash-nek is, pénteken a Facebookon azt írták, nincs tudomásuk arról, hogy gépeikkel csalni lehetne. „Megdöbbenve fogadtuk a Sam4s NR-300 online pénztárgép forgalmazási engedélyének visszavonását. A hírről mi is az MKEH oldaláról értesültünk, előzetes tájékoztatást nem kaptunk a hivataltól. Pénztárgépünk jogerős forgalmazási és forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezett, az MKEH összes vizsgálatán hibamentesen szerepelt.”

A megkérdezett pénztárgép-eladók és a kereskedők is úgy gondolják, hogy a Sam4s gépekkel nincs érdemi műszaki probléma. „Nézze meg, mi történik! A hivatal mást se csinál, csak a Samsung-gépeknek próbál keresztbe tenni! Hol betiltja őket, hol felfüggeszti az engedélyüket” – mondta a VIII. kerületi boltos.

Az Alt Cash Samsung pénztárgépeit több mint 20 éve használják Magyarországon. 2000-re kasszáik piaci részesedése  megközelítette a 60 százalékot, az Alt Cash pedig országos lefedettségű viszonteladói- és szervízhálózatot alakított ki. Az online pénztárgép-forgalmazók közül piaci információk szerint ők zsebelték be a megrendelések mintegy felét, igaz, nyilvános adat egyelőre nincs erről.

Több Sam4s 300-ast azóta üzembe is helyeztek a tulajdonosok, a forgalmazási engedély csütörtök esti visszavonása őket különösen érzékenyen érinti, mivel a régi gépüket már nem használhatják, az újnak viszont már nincs érvényes engedélye. Az Alt Cash is lehetetlen helyzetbe került, hiszen míg a 270-es engedélyének visszavonásakor a megrendeléseket át tudta irányítani a 300-as kasszára, most nincs ilyen lehetősége, hiszen az MKEH döntésével minden terméke eltűnik a piacról. Éppen ezért az sem valószínű, hogy valahogy kompenzálni tudná temérdek ügyfelét anélkül, hogy csődöt jelentsen.

A hivatal közleménye szerint a kereskedők maguk kötelesek gondoskodni érvényes pénztárgép beszerzéséről, ők viszont tanácstalanok. „Tegnap hoztam el és helyeztem üzembe a gépet! Engem nem érdekel, nincs az a bíró, aki engem marasztal el! Engedélyezett gépet vásároltam, kiadták rá a gépkönyvet, aláírtam minden dörgedelmes szerződést! Leszarom, befejeztem!” – írja egy boltos a Facebookon. A helyzet súlyosságát a Nemzetgazdasági Minisztériumban is érzik: Pankucsi Zoltán, a tárca helyettes államtitkára pénteken rendkívüli ülésre hívta össze az online-pénztárgépre való átállást segítő munkabizottságot.

http://www.origo.hu/gazdasag/gazdasag-plusz/20140124-kasszacsere-az-mkeh-az-alt-cash-minden-engedelyet-visszavonta.html?sec-2

Peter Schilling Major Tom 1983

Száz forint elég a magyar kenyérlázadáshoz

b_200_200_16777215_00___images_watermarks_a_kenyer-alap3.jpg

Aki otthon sütne kenyeret, nem a technológián fog elcsúszni, hanem a megfelelő liszt beszerzésén. A fehér kenyér sütésére való BL 80-as lisztből ugyanis még a hipermarketek is csak egyfélét tartanak. Miért van ez így, és mennyire jók a hozzáférhető kenyérlisztek?

A tesztben hatféle lisztet próbáltunk ki. Próbáltunk volna többet is, de az országos hálózattal rendelkező élelmiszerboltokban három márka BL–80-as kenyérlisztjét találtuk csak meg. Ezek mellé vettünk két nehezen beszerezhető, de kipróbáltan jó kenyérlisztet és egy kenyérsütésre nem való BL–55-ös finomlisztet, mert a kereskedelmi gyakorlat szerint sokan azzal próbálkoznak.

Az Auchan kommunikációs menedzsere szerint a vásárlók 90 százaléka az alacsonyabb sikértartalmú, olcsóbb liszteket keresi, és mivel sokan az otthoni kenyérsütéssel is spórolni szeretnének, ezt választják ahhoz is.

Pedig a fehér kenyeret még a rendkívül engedékeny Magyar Élelmiszerkönyv is így határozza meg: "A fehér kenyér 100% BL–80 fehér kenyérlisztből kovászos technológiával vagy kovászt helyettesítő kovászkészítmény felhasználásával, tésztakészítéssel, alakítással, kelesztéssel, sütéssel előállított termék." Sajnálatos módon a szabályozás adalékanyagok használatát is engedélyezi még egy ilyen egyszerű termék esetében is. Pont ezért szárad ki, penészedik meg percek alatt a bolti kenyerek döntő többsége. Vagy simán ehetetlenek. Ha venne jobb kenyeret, itt talál hozzá útmutatót.

Mi az a BL? És a 80?

A Magyar Gabonaszövetség és a Magyar Élelmiszerkönyv meghatározásai alapján a kódok így épülnek fel:

– a csomagoláson az első betű azt a gabonát jelzi, amilyenből készült: B – búza, R – rozs, G – Graham, TB – tönkölybúza, D – durumbúza
– a második betű az őrlemény szemcseméretét jelzi: L – liszt, D – dara, F – fogós liszt

– a szám pedig a hamutartalmat jelzi

A finomliszt vagy sima liszt apró szemcséjű, finomra őrölt liszt, ami gyakorlatilag nem tartalmaz héjat, alacsony a korpatartalma. A fogós liszt nagyobb, durvább szemcséjű őrlemény. Van kétszer fogós liszt is, ami ennél is durvább, réteslisztnek felel meg.
A kenyérlisztek több héjrészt tartalmaznak, magasabb a hamutartalmuk, kelt tészták és a kenyerek sütésére ez a legjobb.

A kódok mögött található lisztekről és még több kódról itt olvashat bővebben.

Arról se feledkezzünk meg, hogy a búzalisztben is engedélyezettek adalékanyagok, az 1129-es rendelet szerint a következők:

Tehát a lisztjeink:

  • Szatmári Malom kenyérliszt BL–80
  • Első Pesti Malom kenyérliszt BL–80
  • Nagyi titka búzakenyérliszt fehér BL–80
  • Wessex Mill Strong White Bread BL–88-as liszt (a Culinarisban kapható)
  • Kértünk egy kilót a Marmorstein pékségtől a Szabó malom lisztjéből, mert ők abból sütnek zseniális kenyeret
  • +1 Mivel állítólag a vásárlók többsége hajlamos BL–55-ösből sütni otthon kenyeret, mi is megtettük. Erre a Régi idők lisztjét választottuk. Ha már olyan büszkén odanyomták a kenyeret a csomagolásra, biztos akartak vele mondani valamit.

A kenyereket ugyanazzal a módszerrel készítettük, mindenből azonos mennyiséget használtunk fel, csupán a lisztek változtak. Ehhez mind a hat kenyérhez külön kovászt készítettünk, majd a kimért liszttel, sóval és vízzel tésztákat dagasztottunk, és kelesztettük őket. Formázás után azonos hőmérsékleten és ideig sültek.

Ébresztő, élesztő!

Élesztős kenyereket készítettünk, amihez 30 percig hagytuk érni a gyorskovászt. Helyesebben ennyi időt adtunk első körben a liszt, élesztő, cukor és a meleg víz identitássá alakulásának. Volt, amelyik rövid időn belül pöfékelő buborékgyáros lett, volt, amelyiknek a 30 perc is kevés volt, és csak folyós, jellegtelen massza maradt. Ezeknek adtunk további 10-15 percet, ennyi idő alatt összeszedték magukat, és pöfögtek rendesen. A szélsőségesen viselkedő kovászokat az értékelésnél jelezzük.

Igazi kovászt nem készítettünk, mert egyes lisztek még az élesztőre sem voltak hajlandók rendesen beindulni, viszont, ha kenyeret sütne, neveljen kovászt, a végeredmény ízletesebb és tartósabb kenyér.

A recept

A lisztek gyúráskor érdemben nem különböztek, amelyek kiemelkedőek (negatív vagy pozitív szempontból) azokat a leírásokban jelezzük. Fél kiló liszthez 2 tk sót, 1 tk cukrot, 25 gramm élesztőt és átlagosan (némelyik több folyadékot vett fel) 3 dl langyos vizet használtunk, a kenyereket 230 fokos sütőben ugyanolyan formában, ugyanannyi kelesztés után sütöttük.

Általános tapasztalat

Mindegyik kész kenyér teljesen más kategóriát képviselt, mint a bolti átlag. A "van benne anyag" kifejezés kivétel nélkül illik rájuk, egy vekninek, szeletnek itt súlya van, a jobbaknak pedig ízük is. Igazi ízük, az illatokról nem is beszélve. A kaland ráadásul botrányosan költséghatékony, az országosan elérhető BL–80-as lisztek kilója 150–250 forint körül van, ami azt jelenti, hogy egy kiló kenyeret 200 forintból simán ki tudnak hozni, még akkor is, ha a sütő rezsiköltségét is beleszámoljuk.

Első Pesti Malom

A liszt lényegében szagtalan. A kenyér is elsőre szagtalan, de van benne egy kis állott mosogatószerszag. Picit savanykás, de leginkább íztelen, összességében érdektelen. A szerkesztőség több tagja szerint döglött szagú, öreg lábosra emlékeztet a szaga. Abban viszont megegyeztünk, hogy száraz, morzsálódós állaga van, ami miatt nehéz vágni, kellemetlen enni.

Szatmári Malom kenyérliszt

Élesztője lassan indult be, 40-45 perc kellett a buborékos-pöfékelős állapothoz, ezután pedig kicsivel (fél deci) több vizet vett fel a tészta.

Állagra ez a kenyér is megbukott, van, akinek még belefér az a morzsálódás, ami a vágás során már szembetűnt, van, akinek nagyon zavaró. Az íze kicsit élesztős, az illata viszont széles spektrumon mozog: a gázolaj, a nyers gabona és a mandulás-ciános beütés is elhangzik. Összességében nem finom, mellékízei egytől egyig kellemetlenek, de legalább nem erősek.

Nagyi titka

Erősen vegyszeres, nehéz, nem természetes az illata, erre is jellemző a mandulás-ciános beütés. Az egybefüggő kenyérhéj megosztotta a kóstolókat: volt, akinek nagyon bejött, más szerint ez nem volt túl bizalomgerjesztő. Enyhén kukoricás, porosan lisztes ízű, száraz belű kenyér lett belőle, de az első kettőhöz képest vállalhatóbb ízű házi kenyér, furcsa barackvirágszínben.

Wessex Mill Strong White Bread

A lisztből hamar kovász lett, kevesebb vizet vett fel a többi liszthez képest, és könnyen tudtunk tésztát dagasztani belőle. Az élesztőt lényegében megőrjítette, vad élet indult el benne villámgyorsan.

Ennek a lisztnek bódító gabonaillata van, hosszan szagolgatjuk. A kenyér minimálisan morzsálódik vágás közben, de belül olyan, mint egy méhkaptár, ennek a legszebb a tésztája. Egyikünk szerint tiszta ízével és illatával ez maga a kenyéridea. Hát, tényleg nagy a különbség. A kenyér sajátos, enyhén édeskésbe hajló íze is mindenkinek feltűnt, ez volt, akinek tetszett, volt akinek nem, de a kenyérnek feltétlenül határozott és finom ÍZE van.

A kenyér szerkezetének titkai

A liszt minősége, elsősorban sikér (azon belül is elsősorban a nyúlásért felelős gliadin és a szilárdságot adó glutenin tartalma, és aránya) és keményítőtartalma, és az ezeket támogató technológia a kulcsai. Ezért sikeresebb kenyérliszt a magasabb sikértartalmú, és ad rosszabb végeredményt a végtelenségig kifehérített. Még több részletet itt olvashat.

Szabó malom

Ez a liszt egészen selymes volt, könnyű, mintha apróbb szemcsékből állna össze. Hamar kész lett a kovász, a többivel ellentétben nem vett fel ezenkívül több folyadékot, a vekni kisebb lett.

Tiszta, friss kalácsos-pogácsás illatú kenyér készült belőle, a bele foszlós, a héja ropogós, és többen kijelentették, hogy végre  egy nagyon finom, igazi kenyérízű kenyér. A foszlós állagot egyik másik kenyér sem tudta, pedig ugyanaddig, ugyanúgy gyúrtuk őket.

Régi idők lisztje

A kontroll-liszt bebizonyította, hogy mekkora a különbség BL–55 és BL–80 között. Tehát ha nem muszáj, ne próbáljanak finomlisztből kenyeret sütni, csak akkor, ha keverik más, magasabb sikértartalmú liszttel (például rétesliszttel). Tapadós, élesztőszagú, rugalmatlan tésztájával teljesen kiesett a többi házi kenyerünk közül.

Tanulság

Mivel a kenyér – bár a pékipar nagy része láthatóan nem így gondolja – nem adalékanyagokból, hanem lisztből készül, ez az alapja az egésznek, ezért nem érdemes ezen spórolni. Ha már dolgozunk vele, és a saját kenyerünket sütjük, akkor adjuk meg, ami jár neki (és persze nekünk), mert a különbség jól érzékelhető.

Viszont a másik fontos tapasztalat, hogy a hazai sütőipar nagyja olyan mélyre süllyedt, hogy a kenyérsütésre nem alkalmas BL–55-ös lisztből is jobb kenyeret sütöttünk, mint a boltban kapható műkenyerek nagy része. Ráadásul egy ilyen kis sánta kenyér nevetségesen olcsón, kilója akár 100 forint körül kihozható.

Forrás

Kép: A lisztek és a kenyerek, Forrás: Táfelspicc

Pálfordulat

Január 25. - Pál napja

2013.01.25. 07:40

pal.jpg

Kinek a napja van ma?

Ezt a  napot pálfordulónak is nevezik, utalván a bibliai történetre, amely szerint Saul az "Úrnak tanítványai ellen lihegve" Damaszkuszba ment  keresztényeket üldözni.

Az úton hirtelen nagy fényesség vette körül. Leesett a lóról, és látomásában szózatot hallott: "Saul, Saul, miért kergetsz engem?" Az élmény hatása alatt megtért, és a kereszténység nagy térítő apostola lett.

Cavaraggio képe ezt a jelenetet mutatja be:

paal.jpg

Ez Pál fordulása, ettől kezdve a zsidó Saul helyett római nevét a Paulust használta. (Zsidó származása mellett római polgár volt születésétől fogva.) Ő lett Pál apostol.

megtérése után  ugyanolyan hévvel hirdette az új tanítást, mint ahogy addig üldözte. Ilyen céllal  jutott el  Korinthusba is.

Pál apostolnak a korinthusiakhoz  írt első levélében szerepel az úgynevezett  "Szeretet himnusza". Véleményem szerint a Biblia egyik legismertebb részlete, s ez a népszerűség nem a véletlen műve. Na, nézzük, hallgassuk ágnes  alőadásában :

 

Pál apostol: A szeretethimnusz (1Kor 13,1)

Szólhatok az emberek

vagy az angyalok nyelvén,

ha szeretet nincs bennem,

csak zengő érc vagyok

vagy pengő cimbalom.

Lehet prófétáló tehetségem,

ismerhetem az összes titkokat

és mind a tudományokat,

hitemmel elmozdíthatom a hegyeket,

ha szeretet nincs bennem, mit sem érek.

Szétoszthatom mindenemet

a nélkülözők közt,

odaadhatom testemet is égőáldozatul,

ha szeretet nincs bennem,

mit sem használ nekem.

A szeretet türelmes,

a szeretet jóságos,

a szeretet nem féltékeny,

nem kérkedik, nem is kevély.

Nem tapintatlan,

nem keresi a maga javát,

nem gerjed haragra,

a rosszat nem rója fel.

Nem örül a gonoszságnak,

örömét az igazság győzelmében leli.

Mindent eltűr, mindent elhisz,

mindent remél, mindent elvisel.

A szeretet nem szűnik meg soha.

A prófétálás véget ér,

a nyelvek elhallgatnak,

a tudomány elenyészik.

Most megismerésünk csak töredékes,

és töredékes a prófétálásunk is.

Ha azonban elérkezik a tökéletes,

ami töredékes, az véget ér.

Gyermekkoromban úgy beszéltem,

mint a gyermek,

úgy gondolkoztam, mint a gyermek,

úgy ítéltem, mint a gyermek.

De amikor elértem a férfikort,

elhagytam a gyermek szokásait.

Ma még csak tükörben,

homályosan látunk,

akkor majd színről színre.

Most még csak töredékes a tudásom,

akkor majd úgy ismerek mindent,

ahogy most engem ismernek.

Addig megmarad

a hit, a remény és a szeretet;

ez a három.

De közülük legnagyobb a szeretet!

A néphagyományban:

Időjárási, csillagászati tartalma is van ennek az ünnepnek.  Ekkorra   már mögöttünk a tél több mint fele, s várható, hogy az idő  lassan enyhül, közeleg a tavasz. Az időjárási jövendölések, mondókák világosan utalnak erre. A középkori Franciaországban e nap a kötélverők napja volt. Ekkorra már fonásra készen állt a len és a kender. A hulladékból  hatalmas tüzet raktak, s  körbetáncolták.

Időjóslás:

Ha fényes szent Pál, minden termés szépen áll. Ha Pál fordul köddel, jószág hullik döggel. A szélvihar háborút jelentett: Hogyha szeles pálfordulás, akkor lészen hadakozás.

A legismertebb Pál-napi regula így hangzik: "Ha Pál fordul köddel, az ember meghal döggel". A hajdani dögvészekre  való jóslás is benne van a szövegben. Állatokra vonatkoztatva is ismert: "Ha Pál fordul köddel, jószág hullik döggel".

Kissé morbid szokás a haláljóslás  pálpogácsával.   Ha ki akarnánk próbálni, minden családtag számára pogácsát készítenénk, amelybe libatollat tűznénk. A szabály az, hogy akinek a tolla megperzselődik sütés közben, arra betegség, akié megég, arra pedig  halál vár a következő esztendőben. A tollaspogácsa készítésének más alkalmai is vannak: szilveszterkor is lehet vele ijesztegetni, Luca napján lucapogácsa néven  ismerik.

Tánczos Erzsébet

Forrás:

Napról napra, a mi kalendáriumunk PL-0038 ,Sinai utcai óvoda munkaköz. Pedellus Novitas Kft., 2004

Karácsony Molnár Erika - Tátrai Zsuzsanna: Jeles napok, ünnepi szokások, Mezőgazda Kiadó

GUZSAL Y AS - Népművészeti és Kézműves Folyóirat

Pozsony  Ferenc: Az erdélyi szászok jeles napi szokásai. Csíkszereda, 1997. Pro-Print Kiadó

http://netfolk.blog.hu/2013/01/25/januar_25_pal_napja

LÁTÁSJAVÍTÓ SZEMMASSZÁZS

Látásjavító szemmasszázs: Kínában már kötelező az iskolában

Nézzünk csak körben az ismerőseink között, az utcán vagy a tömegközlekedésen, hányan hordanak szemüveget. Meglepően sokan! És a modern életvitelünknek köszönhetően, annak, hogy napunk nagyon-nagy százalékát egy valamilyen monitor előtt töltjük, egyre csak romlik a látásunk. Legyen az tévé, számítógép, tablet, mobil vagy okostelefon, e-book vagy nevezzük bárhogy, a lényeg az, hogy a szemünk az, csak romlik.

Kínában viszont sokkal okosabbak az emberek, úgy tűnik. Az iskolákba kötelezően bevezették a reggeli szemmasszázst, amit közösen végeznek el a diákok a tanóra megkezdése előtt. Négy lépésből áll, és nem tűnik bonyolultnak. A masszázs felfrissíti a szem körüli keringést, az izomműködést, beindítja az energiák áramlását, mely biztosítja a szem kifogástalan működését. A masszázs kellemes, és eredménye szinte azonnal érezhető.

Első lépés: a hüvelykujjal masszírozzuk a szemöldök belső felébe található csonton levő kis mélyedést. Először 8-szor az óramutató járásával megegyező irányban, majd fordítva. Négyszer végezzük el a sorozatot.

Második lépés: Ezt a jóleső mozdulatot bizony sokszor szoktuk alkalmazni öntudatlanul is, ha fáradt a szemünk, fejünk. A hüvelyk és mutató újjal fogjuk össze az orrnyerget, és felfele masszírozzuk, tolómozdulatokkal.

Harmadik lépés: A járomcsont közepén, a pupillával egyvonalban egy kis mélyedés van, ezt masszírozzuk nyolcszor az óramutató járásával megegyező irányban, majd ellentétesen. Négyszer végezzük el a sorozatot.

Negyedik lépés: a hüvelykujjal támasszuk meg a halántékon mindkét kézzel, majd zárjuk ökölbe a kezünket. A behajlított mutatóujjal masszírozzuk meg a szemöldökünket bentről kifelé haladva, majd a szemgödör alsó részét is ugyanígy. Ezt 32-szer kell elvégezni. A gyakorlatok könnyebb elsajátítása érdekében nézzük meg az alábbi videót is.


​Forrás: Twice.hu