2015

Átlépés

Bemutatkozás

Amikor a változás szelei fújnak a pesszimisták falakat emelnek, az optimisták pedig vitorlát bontanak."

Legfrissebb hozzászólások
Feedek
Megosztás
Címkefelhő

Hamvas Béla: A száz könyv

A feladat száz könyvet megmenteni. Most mindegy, hogy az ostromlott városból, vagy az ostromlott világból. Olyan száz könyvet, amelyből, ha minden más könyv elveszne, az emberiség irodalmának vonalát nagyjából helyre lehetne állítani.

Ezúttal nem arról van szó, hogy valaki szórakoztató útikönyvek katalógusát szerkessze meg, vagy hogy időtöltésből a „puszta szigetre” száz kedves szerzőjét magával vigye, hanem arról, hogy olyan műveket gyűjtsön össze, amelyeknek fordítása minden nyelven már régen meg kellett volna, hogy legyen. E száz mű közül az egyiknek legalább mindig az éjjeliszekrényen kellene lennie, hogy az ember, ha nem is többet, elalvás előtt egyetlen szót elolvasson, és az emberi lét igazi tartalmából legalább valamit az éj sötétségébe világításul magával vigyen.

A száz könyvön nem szabad száz kötetet érteni. Ez a helyzet sok furcsaságot idézne. Goethéből ki kellene hagyni Eckermannt, vagy a költeményeket, Dosztojevszkijből és Tolsztojból egy mű kivételével minden egyebet, a kétkötetes Platónból az egyiket. A száz könyv száz életművet jelent, száz oeuvre-t, száz szerző művének javát. Ahol csak egyetlen könyvről van szó, mint Rabelais-nél vagy Danténál, alkudni nem lehet. A modern szerzők azonban sokkönyvűek; náluk a könyvek címe vita tárgya, száma nyílt kérdés.

Az egyéni ízlés a katalóguson változtatni fog tízet, talán húszat, esetleg harmincat. Az eltéréseket támadni és védeni lehet. Ötven műben feltétlenül mindannyian meg fogunk egyezni; esetleg hatvanban, kedvező esetben nyolcvanban. Minden valószínűség szerint a legfontosabb nyolcvanban.

A 100 könyv/szerző: http://www.hamvasbela.hu/olvasmanyok/aszazkonyv.html

FÖLDÖNKÍVÜLI ÍRÁSJELEK ÉS PIKTOGRAMOK

Valamikor 1975-ben történt, hogy Erdélyben leszállt egy földönkívüli űrhajó, kb. száz szemtanú előtt. Utasai a helyszínen hagytak egy hermetikusan lezárt vasdobozt, amely belül 
kis rekeszekre, fiókokra oszlott. Ezekben számos fémlemez volt, amelyek speciálisan kemény és időtálló aranyötvözetből készültek. A lemezekre vésett ékírásos szövegek és 
piktogramok valamiféle üzeneteket tartalmaztak az emberiség számára. 
A lemezeket sajnos a román Securitate elkobozta, viszont a rajtuk található információkat néhány szemtanúnak sikerült előbb lemásolnia és kalandos úton átjuttatnia Magyarországra. Az anyag azóta terjed kézről-kézre, s néhány csillagásznak állítólag sikerült megfejtenie az írásjeleket és ábrákat, melyek a magyarhoz nagyon közelálló nyelven készültek. Az üzenetet azóta sem hozták nyilvánosságra, de egy kis részét (töredékét) sikerült megszereznem, amit most szeretnék közzétenni. A jelek mellé írt megfejtések helyességéről vagy helytelenségéről véleményt nyilvánítani nem tudok, ahogy a velük terjedő "legendáról" sem, ezért kommentár nélkül közlöm az egészet. 
Az 1. ábra a szíriuszi magyar civilizáció által használt rovásírás jeleit tartalmazza. A legenda szerint az üzenetből kiderül, hogy a Szíriusz csillagrendszert három csillag és 
tizennégy bolygó alkotja. A negyedik bolygó lakott, a neve Amma. Innen költöztek át az őseink valamikor a Földre, hatalmas csillagközi szállító űrhajókkal.

1. ábra: A szíriuszi magyar rovásírás ABC-je.

BŐVEBBEN: http://esemenyhorizont.uw.hu/2002/piktogr.html

Tíz ország királya lett a magyar uralkodó

Egy éve dolgozik a Szent Korona és a koronázások 1526 és 1916 közötti történetét vizsgáló, Pálffy Géza tudományos tanácsadó vezette "Lendület" kutatócsoport az Akadémián. Munkájuk eredményeként már ismerünk olyan koronázási szertartást, amelyet akár újra meg lehetne rendezni, olyan sok korabeli tárgyat és az eseményeket leíró dokumentumot sikerült azonosítani.

2013 áprilisa óta az Esterházyak ausztriai Fraknó várában (ma Forchtenstein Burgenlandban) három különleges, szépen restaurált zászló látható. Az egyiken a maival egyező magyar címer, a másikon a maihoz nagyon hasonlító horvát, a harmadikon pedig Szerbia 17. századból ismert címere látható. Mindhárom zászló az adott ország legrégebbi koronázási zászlaja, ráadásul mindhárom lobogót az Esterházy-család egy tagja vitte három különböző koronázás alkalmával.

A fiktív és a valóságos birodalom zászlai

Kevéssé ismert tény, hogy a magyar király megkoronázása nem csupán Magyarország, hanem rögtön tíz ország vezetőjévé tette a frissen trónra lépő uralkodót. A Magyar Korona országai között voltak olyan országok, amelyek fölött tényleges joghatóságot gyakorolt a magyar király (Horvátország, Szlavónia), és voltak olyanok is, amelyek csupán a középkorból megmaradt igényként szerepeltek a magyar uralkodó címei között (Szerbia, Bulgária, Lodoméria stb.).

II. Ferdinánd 1618. évi koronázásának előkészítő dokumentumai nem bíztak semmit a véletlenre: pontosan meghatározták a tíz ország zászlajának küllemét és minden egyes zászlóvivőt is megneveztek. A tíz ország a képen látható sorrendben: Magyarország, Bosznia (Ráma), Dalmácia, Szerbia, Horvátország, Galícia, Szlavónia, Lodoméria, Kumánia és Bulgária. Magyarország zászlaja felett Esterházy Miklós neve olvasható

Forrás: Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára/ Czikkelyné Nagy Erika

A 16. század folyamán alakult ki az a szokás, hogy a koronázási szertartás alkalmával az uralkodó előtt haladó magyar urak vitték a tíz ország zászlaját. A szokás kialakulása összefüggött a mohácsi csatavesztés utáni hanyatlással: a zászlók és az országok listáját összeállító magyar világi és egyházi urak így akarták kifejezni az ország egykori nagyságát a fényesebb idők elmúltával is.

A zászlók hordozása egyébként jól szolgálta a Habsburg-dinasztia érdekeit is. A tíz ország zászlaja - több ettől eltérő variáció után - II. Rudolf 1572. évi pozsonyi ceremóniáján bukkant föl először a koronázási szertartások történetében. A Habsburgok ezzel is ki tudták fejezni azt, hogy a magyar trón megszerzése nem csupán egy, hanem rögtön tíz ország, azaz egyfajta "magyar birodalom" fölött jelentett uralmat.

A koronázás után hazavihették

A tíz zászlót minden koronázás alkalmával a magyar arisztokrácia egy-egy jeles képviselője vitte. Ez nagy megtiszteltetés volt, és gyakran jelentős politikusi karrier kezdete is: Esterházy Miklós életében például meghatározó esemény volt, hogy 1618-ban, II. Ferdinánd koronázásán ő vihette a Magyarországot jelképező lobogót, hiszen másnap már királyi udvarmesterré nevezték ki, később pedig nádor lett, és évszázadokra megalapozta az Esterházy-család nagyságát.

A legrégebbi magyar koronázási országzászló napjainkban Fraknó várában látható, ezt a zászlót vitte Esterházy Miklós 1618-ban II. Ferdinánd pozsonyi koronázásán. A kék tafota anyagú, fecskefarkú és arany lángnyelvekkel díszített lobogón a Szent Koronával ékesített magyar címer látható, a maival szinte pontosan megegyező formában. A címer fölött a Magyar Királyság felirat (latinul), alatta az 1618-as évszám

Forrás: Esterházy Privatstiftung, Eisenstadt

Jól jelzi a zászlóvivők megbecsültségét, hogy a koronázás után megengedték nekik, hogy hazavigyék emlékbe és gondosan megőrizzék az általuk vitt zászlót. Így tett Esterházy Miklós is: az általa 1618-ban magasba emelt magyar lobogó - a mai napig fennmaradt legrégebbi koronázási zászlóként - látható az Esterházy-család fraknói várában. A másik két kiállított zászlót - a horvátot és a szerbet - szintén az Esterházy-család egy-egy tagja vitte IV. Ferdinánd 1647. évi és I. Lipót 1655. évi koronázásán.

A szerb zászlót I. Lipót 1655. évi koronázásán használták, Esterházy Pál, később nádor és birodalmi herceg vitte az uralkodó előtt. Érdemes megfigyelni az azonosságot az 1618. évi tervek és az 1655-ben használt változat között

Forrás: Esterházy Privatstiftung, Eisenstadt

Mivel a zászlókat a zászlóvivők hazavihették, minden alkalommal újat kellett készíteni belőlük. Pálffy Géza kutatásai során II. Ferdinánd koronázásának dokumentumai között a Magyar Nemzeti Levéltárban bukkant rá arra az iratra, amelyben meghatározták a tíz zászló pontos kinézetét. A zászlók hagyományának erejét jelzi, hogy a koronázási lobogók csaknem azonos formában szerepeltek majdnem háromszáz évvel később, az utolsó koronázás alkalmával is 1916-ban.

Újra megrendezhetnénk I. Ferenc koronázását

A "Lendület" kutatócsoport működésének első évében a zászlókon kívül további érdekes tárgyi és írásos emléket tárt föl. A tárgyi emlékek között sikerült azonosítani például azt a koronázási pálcát, amelyet I. Ferenc 1792. évi koronázása alkalmával vitt a kezében a magyar királyi udvarmester. Pálffy Géza az Origónak elmondta: a kutatások eredményeként megállapítható, hogy I. Ferenc budai koronázását majdnem meg tudnánk újra rendezni, hiszen a kutatás során a koronázáskor használt tárgyak jelentős részét sikerült azonosítani. A koronázási pálcát egyébként hamarosan a magyar nagyközönség is láthatja: egy aukción a magyar állam tulajdonába került.

I. Lipót magyar király pozsonyi koronázása a Szent Márton-dómban a koronázási országzászlókkal

Forrás: Pálffy Géza

Az írásos dokumentumok között kiemelkedően fontosak a koronázási szertartások leírásai: Az első pozsonyi koronázásnak, Miksa király 1563. évi szertartásának a "forgatókönyve" például több forrás alapján teljességgel rekonstruálható. A különböző nézőpontok érdekes lehetőségeit kínálják a kutatók által összegyűjtött követjelentések, így hamarosan megismerhetjük, hogyan láthatták például a spanyol és itáliai követek a 17. századi soproni és pozsonyi koronázásokat.

Az írásos dokumentumok közül kiemelkedik Révay Péter 17. századi koronaőr munkája: a Szent Korona első részletes leírását tartalmazó, latin nyelvű munka bővebb változatának (1659) első magyar nyelvű fordítása is a kutatás keretei között készül el.

 

KAPCSOLÓDÓ ANYAGOK:

Tarja Turunen - Sadness In The Night (with lyrics)

Lélekemelés

"Megdöbbentő csalás a bankok részéről"

Egy véletlen, vagy a sors kegye folytán olyan bizonyíték került napvilágra, amely a bankok sikkasztása, adócsalása folytán - az állampolgárok becsapása mellett - 1000 milliárdos(!!!) nagyságrendű adócsalást leplezhet le, amellyel a "devizahiteleseket és a Magyar Államot rövidítik meg a bankok.

A napokban több hír került napvilágra, amely arról számolt be, hogy pert nyert egy devizahiteles a bank ellen...

Egy esetben bizonyítottá vált, hogy a bank átverte az ügyfelét. Ezrével vannak devizahitelesek, akik ezt a lépést még nem tették meg a bíróság felé. Talán mert nem is tudták, mi a teendő, többségében nincsenek tisztában jogaikkal, lehetőségeikkel, vagy fel sem tételezik azt, hogy egy hivatalos szerv - ez esetben a bank - átveri őket.

Ám ha egy esetben bebizonyosodott a bank csalása, egyazon szisztémával dolgozva, nyilvánvalóan ezer és ezer állampolgárt ért hasonló átverés.

Az állampolgár jóhiszeműen felvette lakás, kocsi vásárlására a banktól a kölcsönt, aztán a változó kamatok miatt – amely természetesen folyamatosan növekszik – fizetgette a törlesztő részleteket mindaddig, amíg jött a válság, és a korábban felvett kölcsön immár közel a duplájára növekedett. Bedőlt lakáshitelek ezrei miatt jöttek a kilakoltatások, az életük munkája árán megszerzett vagyonok elvesztése miatt öngyilkosságok tucatjairól értesülünk naponta. Valakiket ez azonban csöppet sem zavar: a bankokat.

Egy véletlen, vagy a sors kegye folytán olyan bizonyíték került napvilágra, amely a bankok sikkasztása, adócsalása folytán – az állampolgárok becsapása mellett – 1000 milliárdos(!!!) nagyságrendű adócsalást leplezhet le, amellyel a devizahiteleseket és a Magyar Államot rövidítik meg a bankok.

Megdöbbentő sikkasztásról és adócsalásról értesült újságíró szövetségünk egy bátor asszonytól – Mácsai Rozáliától – és Falus Zsolttól, aki az ügyben a Nemzeti Nyomozó Iroda, valamint a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz fordult.

Nézzük a tényeket Falus Zsolt tájékoztatása alapján:

Az ügyfelek deviza tőke tartozását a bankok tartják nyilván, egyoldalú szerződéseikkel. Az akkoriban a kínált kedvezőbb hitelkonstrukciók miatt az állampolgárok többsége a deviza-hitelt választotta, vagyis deviza párban adósodott el. A deviza párnál az egyik deviza a nyilvántartásra kerülő tőketartozást határozza meg, a másik deviza az, amiben a havi törlesztést kell megfizetni. Ha „kiszámítható” viselkedésű devizákról van szó, az ügyletben nyereség áll elő. A kiszámítható devizák közé tartozott az EURO, valamint a CHF is.

A bankok nyeresége az árfolyamnyereség révén realizálódik, az ügylethez a „nyilvántartási tőke cseréjét” kell átmenetileg végrehajtani. Ez könnyen megoldható, mert a hazai hitelezés a bankok nyilvántartásba vételén keresztül valósul meg. A bankok a deviza hiteleiket nem fedezték CHF forrásokkal, a refionanszírozásban „valós” frank pénzeszközök nem vesznek részt. Ebben jelentősen eltér a bankok devizahitelezési gyakorlata az euró-zónán belül és azon kívül.

A tőke konverzióról és annak eredményéről a bankok ügyfeleiket nem értesítették, az erről szóló „csereügyleti igazolásokat” nem adták ki, így az ügyfelek a lecsökkent deviza nyilvántartásról, a nyereségükről nem szerezhettek tudomást. A nyereség sorsáról így rendelkezni sem tudtak.

Az ügyfelek akár a nyereségnek az összegét felvéve az eredeti nyilvántartott tőke után fizetik meg az addigi törlesztő részleteket, vagy akár a lecsökkent tőke összeg után már kevesebb törlesztő részlet állhatott volna elő számukra.

A csereügylet során keletkező nyereség az ügyfelet illeti meg, mert ez az ő pozíciójában következett be, ezért az ügyfelekkel szemben a bankok sikkasztást követtek el.

A csereügyleti nyereség tőkejövedelemnek minősül, ami adókötelezettséget jelent az 1995. évi CXVII. tőkejövedelmekről szóló (65–68. §) szja-törvény szerint. Ezt az adót a magánszemélynek kell megfizetni.

Az okirat-hamisítást a bankok az ügyfeleikkel szemben közölt valótlan, hamis adatközléssel és az azon alapuló követeléssel valósítják meg.

A bankok követelésének alapja egy valótlan deviza tőkenyilvántartás.

Az előállott nyereséget a bankok saját hasznukként tartják nyilván. Ezt a cselekedetet a bankokban tevékenykedő treasury csoportok végzik, akiknek a feladata az árfolyam és menedzsment az ügyfelek fizetőképességének megtartása érdekében. A devizahiteleseknél a szükséges tőkeműveletek végrehajtásával nyereséget tudnak előállítani.

A bankok a teljes nyereséget a sajátjukként kezelik, az adó (amely jelenleg 16 százalék, de a konverzió időszakában, a 2008-as években ez 25 százalék körüli volt) nem kerül megfizetésre és az ügyfelek nyereségét is sajátjukként tartják nyilván.

Ez adócsalás és sikkasztás. Mindemellett a bankok ügyfeleikkel szemben valótlan, vagyis hamis adatokat közölnek, és követelésüket erre alapozzák.

A bakok adózatlan nyeresége kb. 1000 milliárd forint nagyságrendben keletkezhetett.

Falus Zsolt bizonyítékokkal alátámasztott feljelentése alapján a nyomozás elindult. Csak remélni merjük, hogy a NAV, a PSZÁF és a Nemzeti Nyomozó Iroda mielőbb lép ebben az ügyben, mert emberek életével játszadoznak, és csöppet sem mindegy, hány ember veszíti el vagyonát, vagy akár az életét a bankok gyalázatos nyerészkedése végett.

siZsa

Forrás: Nemzeti Hírháló 

Emlékeztető: „Adjátok kezembe egy nemzet pénzkibocsátását, és nem érdekel, ki hozza törvényeit.”(Mayer Amschel Rotschild, a Rotschild bankárdinasztia megalapítója) 2000-ben az előző Orbán-kormány odaadta...

Forrás: http://www.sokkaljobb.hu/content/megd%C3%B6bbent%C5%91-csal%C3%A1s-bankok-r%C3%A9sz%C3%A9r%C5%91l

Meteor robbant az ország felett augusztus 24-én

A szombat esti fényjelenség egy meteor volt, ami a légkörben felrobbant, a darabok valószínűleg leértek a felszínre. A budapesti Polaris csillagvizsgáló szombaton 21:02:08-kor készített fényképet arról a tűzgömbről, amellyel kapcsolatban az ország északibb részéről egész nap érkeztek hozzánk és a megfigyelőkhöz a bejelentések. A gömb a légkörbe érve felrobbant, néhány percig teljesen bevilágítva az éjszakai eget. A robbanás valószínűleg az Északi-Középhegységtől keletre, talán a Börzsönynél történhetett, de az is lehet, hogy már Szlovákia fölött.

Lehet, hogy már a légkörben elégett. Ez történik a legtöbb meteorral, amelyek általában borsóméretűek. 100 kilométer magasságban kezdenek felizzani, és 60-70 kilométerhez érve már el is párolognak. Egy nagyobb meteor azonban sokszor 40-20 kilométer magasságig is elér. Ha viszont eddig eljutott, akkor nagy valószínűséggel a felszínt is elérte. Az a szerencsénk, hogy ha egy meteor eléri ezt a magasságot, szétrobban. Mivel minden beszámolóban szó van robbanásról, biztosra vehető, hogy a meteor elérte a 20-40 kilométeres magasságot, ez pedig azt jelenti, hogy nagyobb darab volt. Egy teniszlabdától mósógépig bármekkora lehetett. A robbanásnak egyébként több oka is van, a nyomáskülönbségtől kezdve a lassulással járó hatásokon át a durva felizzásig. Röviden: a meteorok egyáltalán nincsenek hozzászokva az olyan zavaró tényezőkhöz, mint a Föld atmoszférája, hiszen a világűrben elég nagy a nyugalom. Igaz Antal szerint a világűrből a Föld légkörébe érő meteor hasonló ütemben lassul, mint a vízpartról a tóba dobott kavics a vízben. 

forrás: index.hu/tudomany nyomán www.facebook.com/Enigmatv

Új kenyér - Jámbor Krisztián

Mára virradóra elvékonyodott a fátyol látható és lehetséges között. Át lehetett látni rajta. Nekem is sokmindent látni hagytak.

Nemsokára eljön az Új Kenyér ünnepe. Közben sokan azt sem tudják, milyen az igazi kenyér. Azt mindenki ismeri, hogy milyen az új. Kóstolni még nem kóstolta, de tudni véli, hogy milyen. Hiszen egy ideje minden évben van egy nap, amikor beleharsogják a világba, hogy itt az új kenyér. Idén is eljön ez a nap. Ez után szoktak sokan hátradőlve nekilátni az ősznek és télnek annak tudatában, hogy él a nemzet, olajozottan működik az ország, minden rendben van. Rendben, de milyenben? 

Idén csalódottabbak lesznek az emberek a szokásosnál. Elnézik a tűzijátékot, a parádékat, wurstlikat, igyekeznek jelen lenni a rendezvényeken, és közben belül, mélyen, ám egyre hangosabban motoszkál bennük valami. Annak tudása, hogy ez az egész másképp van a valóságban.
Mert akik az ünnepségeket megszervezték, a vezetők, akik beszédeket mondanak mostanra már ismertek lettek. Unottak. Untak. Tudjuk sokukról, hogy megalkuvóak, tudjuk, hogy rosszat tesznek vagy ha jót, akkor azt is rosszul. Valahogy rosszul. Mélyen legbelül érezzük a hibát döntéseikben, ha azonos táborban vagyunk is velük. Mert hittünk bennük évekig. Vártuk tőlük, amit megígértek, évekig. De a cirkusznak és a kenyérnek - még ha "új" is - nincs köze a krisztusi úthoz. Mert a valóságban az "ünnep" után épp úgy összekerülünk a kis értőkkel, mint ma vagy tegnap. Mint mindig. És ilyen helyzetekben nincs más, aki segíthet, csak mi magunk - letisztulva. Mindig az számít, hogy ki mennyire önmaga - végső soron ettől függ az ország sorsa is.

Azok, akik felfigyelnek erre a kis motoszkálásra, és van bennük kellő erő ahhoz, hogy hallgassanak is rá, együtt olyan országot fognak teremteni, amelyben a döntéshozók és tehetősek jelen lesznek egész nyáron a munka dandárjában.
Szeres településeket építünk, korszakalkotó technológiákkal, és benépesítjük őket életre való emberekkel, családokkal. Ők lesznek a méltó gazdái annak a földnek, amik megművelésével termővé tesszük a Kárpát Hazát. Embert faragunk a gyermekeinkből és a fiataljainkból, hogy ezt rájuk bízhassuk örökül. Általánossá tesszük az őszintéseget, és jellemet adunk az embereknek. Segítünk letisztulni annak, aki szeretné testét, lelkét és szellemét egyaránt megtisztítani a rárakódott fölöslegtől. Erőt adunk annak a kultúrának, ami valóban mindenkié, és kéznél van. Megtanuljuk használni a pénzt, és kifejezni gondolatainkat, érzéseinket úgy, hogy mindenki értse, még egy bank vagy hivatal is.  Együtt megtartjuk helyünket és ellátjuk feladatainkat Európában úgy, ahogy kell.

A jövőben minden rajtunk múlik. Ahogy eddig is rajtunk múlt, csak eztán már egyre kevésbé lesz mentségünk rá, ha valami nem sikerül. Mostanáig rá tudtuk/mertük/lehetett fogni kudarcainkat kormányra/pártra/egyházra/családra/tanárra/főnökre/szomszédra/internetre/bármire. Pedig ha szeretnék valamit az életünktől, akkor csak magunkra számíthatunk. Így hát okolni is csak magunkat tudjuk. Ennek lett vége a világ végével 2012 végén. Ezt kell megélnünk a Halak világkorszakban. És azok lépnek át a következő korba (Vízöntő kora, Aranykor stb.), akik ezt megélték.

A teremtő társadalom várja őket.

Forrás: belső levél és

Színpad a világ

Raleigh, Sir Walter: Színpad a világ (What is our life? Magyar nyelven)

Raleigh, Sir Walter portréja

What is our life? (Angol)

What is our life? A play of passion,

Our mirth the music of division,

Our mother's wombs the tiring-houses be,

Where we are dressed for this short comedy.

Heaven the judicious sharp spectator is,

That sits and marks still who doth act amiss.

Our graves that hide us from the setting sun

Are like drawn curtains when the play is done.

Thus march we, playing, to our latest rest,

Only we die in earnest, that's no jest.Feltöltő P. T.
Az idézet forrása http://everything2.com/title/What+is+our+life

Színpad a világ (Magyar)

Mi is a lét? Érzelmes színdarab.

A kedv : közzene, olykor elmarad.

Az anyaméh? öltöző, hol hiányos

Jelmezt húzunk a gyors komédiához.

Bíránk, közönségünk a kerek ég,

Jegyzi, hogy ki nem tudja a szerepét.

A sír, amely egykor majd eltemet,

A függöny; zárókép utána lemegy.

Sorsunk a sír felé mókázva lábol,

S a legvégén - meghalunk igazából.

Szíria 2013.08.25.

21:00 #DEPKAfile izraeli oldal arról beszél, hogy tegnap este és ma hajnalban arra jutottak, hogy megkezdik a Szíria elleni csapásokat. Az első csapás sorozatot feltehetően az Egyesült Államok indítja. Miközben nyugtatgatják a feleket, ezalatt az Izraeli Légerő is meglazította rakétáit, hogy védje az országot, valamint az oroszok is riadót fújtak.http://www.debka.com/ Tegnap este Barack Obama a kollégájával David Cameronnal folytatott 40 percnyi telefonbeszélgetés után Obama beadta a derekát és úgy döntöttek, hogy bizony szükség lesz a katonai intervencióra, csapásmérésre, amit az ENSZ keretein kívül kell lebonyolítani. Vasárnap reggel Ammanban össze is ült több ország katonai vezetése, hogy megvitassák az akció részleteit. A jordániai találkozón jelen volt az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Szaúd-Arábia, Katar, Törökország, Franciao., Olaszo. és Kanada... Martin Demsey tábornok volt az elnök. Miközben a nyugati média hosszan taglalta a katonai készülődést, közben az izraeli erők már titokban meg is indultak. A Depkafile írja, hogy Moszkva hadkészültséget rendelt el a Földközi-tenger flottánál és a Fekete-tenger flottánál, valamint csapatait gyors hadrendbe állította az ország déli és közepe részén. Sziria blog. (Az eredeti forrást belinkeltem, bő 1 órája tették oda is ki)

Forrás: http://www.merites.eoldal.hu/

Egyiptom

Ha nem élem át, akkor sosem hiszem el azt a világméretű összeesküvést, ami az egyiptomi események eltitkolására történik. Azt az arcátlan hazudozást, amit az USA, az Európai Unió és az irányításuk alatt álló média tesz, június 30. óta. Persze, ha jobban belegondolok ez a hazudozás már sokkal hamarabb elkezdődött.

Június 30-án 33milliós embertömeg hullámzott végig Egyiptomon és követelte az önkényuralkodó elnök lemondását. Az az utolsó pillanatig ragaszkodott a hatalomhoz, és szerencsére a hadsereg és a rendőrség ezúttal az emberek tahrirdöntése mellé állt, eltávolította az elnököt a hatalomból, a kormányzás egy kinevezett átmeneti kormány kezébe került, és kihirdetésre került a tovább vezető út, amelyben az volt a szép, hogy most először azt a tervet támogatta a hadsereg és a kinevezett kormány, amit a tüntető tömegek javasoltak.

A vallással manipuláló Muzulmán Testvériség – belőlük került ki a székéből kitessékelt elnök – ezt persze nem tudta lenyelni. Hiszen az elmúlt három évben már számtalanszor fenyegetőztek azzal, hogy lángba borítják Egyiptomot, ha nem jutnak hatalomhoz. Ez a lángba borítás azonnal megkezdődött, amint nyilvánvalóvá vált, hogy a hatalmuknak vége. A szervezet felfegyverzett – fegyvereik között géppisztoly, RPG -  hívei megkezdték a lakosság terrorizálását, az első tüntetésükön több embert lelőttek, és azonnal megkezdődött a Sinai-félszigeten a katonai és rendőri objektumok támadása.

USA és az EU erre katonai puccsról kezdtek nyüszíteni, és közben folyamatosan kifelejtik azt, hogy mindez az emberek – akik 33millióan az utcákra vonultak ennek kifejezésére – akarata szerint történt. A hadsereg nem átvette a hatalmat, hanem a hatalmával visszaélő, megválasztott elnökkel szemben az emberek mellé állt. Én régóta imádkoztam egy ilyen fordulatért, és remélem, hogy ez hamarosan szétterjed az egész világon. Ez persze a nyugati hatalmaknak nem érdeke, hiszen legkevésbé azt szeretnék, hogy a tömegek felébredjenek a saját hatalmukra és kitessékeljék a megválasztott, de az emberek érdekei magasról leszaró politikusokat.

Ezt az undorító csúsztatást tovább fokozzák az előzmények. 2012 novemberében Morsy – a kitessékelt elnök – tejhatalmat adott magának, milliók vonultak az utcára tiltakozni, békésen. Morsy válasza erre az volt, hogy a békés tüntetőkre szabadította a felfegyverzett híveit, akik gyilkoltak, kínoztak…Mondott erre bármit az EU és Amerika? Igen, annyit, hogy Egyiptom a demokratikus átalakulás útján halad.

Ezután jött az iszlamista hívek által összetákolt, az emberek torkán lenyomott alkotmánynak nevezett szörnyedmény, ami gyakorlatilag lehetetlenné tette az elnök törvényes úton való elmozdítását. Mondott erre bármit az EU és Amerika? Igen, annyit, hogy Egyiptom a demokratikus átalakulás útján halad.

És ezután elkezdődtek a letartóztatások, a média elnyomása, tüntetők eltüntetése, megkínzása, legyilkolása. Mondott erre bármit az EU és Amerika? Igen, annyit, hogy Egyiptom a demokratikus átalakulás útján halad.

Június végére 22millió aláírást gyűjtöttek össze az egyiptomiak, amivel az elnök távozását követelték. Nyilvánvaló volt, hogy tömegek fognak az utcákra vonulni, de az USA pökhendi nagykövete még akkor is a Muzulmán Testériséget védte és közölte az emberekkel, hogy el kell fogadniuk az összes undormányt, csak azért, mert az a szavazó-urnákon keresztül érezett (megjegyzem Egyiptomban eddig még nem volt olyan szavazás, amit meg ne hamisítottak volna).

USA és az EU tovább-folytatta a Muzulmán Testvériség terrorista szervezetének a védelmét július 3. – Morsy eltávolítása – után is. A legagresszívabb módon próbáltak beleavatkozni Egyiptom döntéseibe, és folyamatos nyomást gyakoroltak azért, hogy engedjék szabadon a bebörtönzött Testvériség vezetőket – ezt még most is követelik – és vegyék be a Testvériséget a politikai folyamatokba. Szerinted miért kellene a börtönből kiengedni azokat, akik mindenféle módon bűnösek a civil lakosság gyilkolásában, kínzásában, és akik – a szabadon lévő vezetők még ebben a pillanatban is – folyamatosan erre biztatták a szellemi rabszolgaságban lévő híveket, persze a vallással, mert Istennek az kedves, ha a hívek gyilkolják egypt8azokat, akik a Testvériséggel szemben állnak. Szerinted miért kellene bármilyen szinten egy ország kormányzásába engedni azokat, akik géppisztollyal lövöldöznek Egyiptom-szerte?

És főleg hogyan jönnek ezek a világvezetők ahhoz, hogy semmibe vegyék az egyiptomi ember-tömegek határozott döntését, és állandóan ide járkáljanak rávenni a kormányt arra, hogy ismét az emberekkel szembe menjenek? Ja persze, hiszen ez a szokás, ugye?

Végül Egyiptom meghúzott egy határt, haza-tessékelte a kéretlen nyomasztókat és múlt szerdán megkezdte a Testvériség két ülősztrájkjának felszámolását. És igen ebben meghaltak emberek, nem kevesen, mind a Testvériségből, mind a rohamrendőrökből. USA és az EU a békés tüntetők lemészárlásáról beszél. Nem békés tüntetők voltak. A többezres tömeg felfegyverzett embereket rejtett (ennek egyik legdurvább példája a Testvériség orvlövésze, akik a tetőkről lövöldöztek a rendőrökre). A táboruk felszámolása után nem kevés fegyvert találtak, és mellette sírokat, amiben a Testvériség a egypt6“békés” tüntetők által elrabolt és megkínzott emberek holttesteit rejtette. És egy csomó mindent nagy valószínűséggel el is tüntettek, hiszen nem véletlen, hogy felgyújtották a saját sátraikat, illetve a főhadiszállásként használt mecsetet. Erről a világ médiája és kormányai nem beszélnek. Ahogy arról a pokolról sem, amit a “békés” tüntetők Egyiptomra szabadítottak az ülősztrájk felszámolása után. A géppisztollyal megtámadott lakosságról, a géppisztollyal kivégzett rendőrőrsről, és az Egyiptom-szerte felgyújtott kopt templomokról, koptok üzleteiről és házairól.

Én személy szerint más megoldást szerettem volna az Testvériség táborának felszámolására. Én már hetekkel korábban körbevettem volna mindkét tábort, és nem engedtem volna be oda sem embereket, sem pedig utánpótlást semmiből (ja az külön érdekesség, hogy az egész táborozás nem az emberek saját költségén történt, hanem a Testvériség pénzelte az egészet, micsoda szervezet az, aki ilyen vagyonnal rendelkezik, és legfőképpen honnan?). Ez így talán kevesebb emberáldozattal járt volna. Egyiptom mást választott. És igaz, hogy rengeteg időt elpocskoltak a hülye nemzetközi nyomás miatt, és ez időt adott a Testvériség terrorista vezetőinek arra, hogy mindenfélét szervezkedjenek. Lehet gyorsan kellett lépni. Az is lehet, hogy a hosszan tartó blokádot arra használták volna ezek a bűnözők, hogy a túszul ejtsék a táborukat körbevevő házak lakóit, és ez még nehezebb helyzet lett volna.

Ismerem az egyiptomi roham-rendőrség brutalitását. Az elmúlt három évben közelről tanúja voltam tényleg békés ülő-sztrájkok brutális felszámolásának. Ezt a mostanit élőben néztem a TV-ben, és eddig még nem láttam ilyen körültekintést, visszafogottságot, és türelmet az itteni rendőrségtől. Biztosan történtek túlkapások is, de a Testvériség folyamatosan erre játszott, több, mint egy hónapja mártíromságra biztatják a híveket, akik közül sokan voltak felfegyverezve. Azt jó volt látni, hogy a kormány betartotta az ígéretét, és a tényleg fegyvertelenek ezrével távoztak, szabadon, bántódás nélkül.

Az USA és az EU továbbra is vetít, ezt teszi a nemzetközi média is. Mindenért a hadsereg és a rendőrség a felelős, akiket állandóan felszólítanak a békés rendezésre, és mindenféle szankciókkal fenyegetnek. Miközben mélyen hallgatnak arról, hogy az egyiptomi fegyveres erők gyakorlatilag az ország egészét fenyegető vallási alapokon nyugvó terrorizmussal szemben próbálják megvédeni az embereket. A Testvériség azóta is demonstrál, Al Qaeda zászlókkal, fegyverekkel, gyújtogatással. Pénteken többek között felgyújtották a vérbankot, bennrekedt emberekkel együtt. Majd a tüntetés vezetői majd ezer ember mögé rejtőztek és elbarikádozták magukat egy mecsetben. A Testvériség csatornája, az Al Jazeera arról tudósított, hogy a rendőrség könnygázzal támadja a mecsetet, majd gyorsan kiderült, hogy a benn lévők a poroltóval próbálták ezt a hatást kelteni. Majd, amikor a rendőrség másnap rávette az embereket a távozásra, a “békés” tüntetők kemény magja a karhatalmakra és a környéken összegyűlt civilekre lövöldözött a minaretből és a mecset tetejéről.

Ezekről a legtöbb média mélyen hallgat. A hatalmaknak nem célja, hogy kiderüljön az igazság, hiszen az egyiptomi történésekben, és a Testvériséget támogató hatalmakban a világot eddig uraló Annunakik harcolnak a Föld bolygó feletti hatalmukért. Ha megtudod az igazságot, az számukra a legrosszabb.

Néha elbizonytalanodom, hogy mi van, ha azoknak van igaza, akik azt mondják, egypt7hogy mindez a hadsereg mesterfogása a saját önkényuralmának megerősítésére. De aztán lecsendesedem, megpihenek a Lelkem, és ott pontosan érzem, hogy ez nem így van. A Lelkem pontosan jelzi, hogy jó irányba mennek a történések. És a Lelkemben bízhatok, hiszen eddig is mindent pontosan előre érzékelt Egyiptomról, még akkor is, amikor erre semmi jel nem volt, és mindenki más megkérdőjelezte, de a későbbi történések mégis a Lelkemből érkező megérzéseket igazolták.

És bármennyire szörnyű az, amit a Testvériség és az Annunakik művelnek, mégis csodás Lélek-történések bomlanak ki az eseményekből. Pár hónapja a Lelkemből érzékeltem, hogy el fog jönni az a pillanat, amikor Egyiptom új vezetése határozottan kiáll Obama és kormányának ocsmányságával szemben. Most megtörtént.

Egy kicsivel több, mint egy éve éreztem, hogy egyszer majd nem lesz gond a muzulmánoknak keresztény templomban és a keresztényeknek mecsetben imádkozni. Megtörtént. Muzulmánok imában alkottak védelmező sorfalat az egyik kopt templom előtt, hogy megvédjék azt a Testvériség bűnözőitől. Egy másik leégetett templomban keresztények és muzulmánok együtt imádkoztak.

Hála a Lélek vezetéséért, és hála azért, hogy nyílik a tér, történik a tisztulás és egyre több Lélek-mintázat tudja magát a fizikaiba írni.

http://www.vereskriszta.com/friss-hirek/egyiptom/